Wydział Nauk Humanistycznych
Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-903 10:50 - 12:30 T Active vs. passive structures in Indo-European languages (konwersatorium)prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-230 13:20 - 14:10 A Dawne i nowe w języku (seminarium)dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-230 12:30 - 14:10 T Podstawy metodologiczne badań językoznawczych (konwersatorium)dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
GG-313 12:30 - 14:10 T Rama konceptualna, definicja kognitywna, metafora, topos argumentacyjny - semantyczno-pragmatyczna analiza dyskursu (konwersatorium)dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
GG-313 14:10 - 15:00 T Językoznawstwo kognitywne (seminarium)dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-352 14:10 - 15:50 T Język ojczysty a języki nabyte. Budowanie osobistej kompetencji komunikacyjnej (konwersatorium)prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
GG-352 15:50 - 16:40 T Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków) (seminarium)prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-230 13:20 - 15:00 A Dawne i nowe w języku (seminarium)dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-06GG-358 11:40 - 15:00 Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-23GG-358 13:20 - 16:40 Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 17:19