Wydział Nauk Humanistycznych
Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok III   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-903 10:50 - 12:30 T Active vs. passive structures in Indo-European languages (konwersatorium)prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
CN-203 13:20 - 14:10 T Od Edenu do rajskiej uczty. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)Ks. dr Grzegorz Głąb
CN-218 17:30 - 19:10 A Z dziejów plagiatu w europejskim piśmiennictwie wczesnonowożytnym (wykład)dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-357 09:10 - 10:50 T Wiek Oświecenia we Francji - historia i kultura (wykład)prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
CN-229 10:50 - 12:30 T Mocne i słabe pojęcia kultury najnowszej (artysta, dzieło, sztuka, inspiracja) (wykład)
Od: 2019-10-01 do 2020-02-15
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
CN-230 13:20 - 14:10 A Dawne i nowe w języku (seminarium)dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
CN-103 15:50 - 16:40 T Wojny, bitwy i wodzowie w średniowiecznych narracjach (wykład)dr hab. Jan Ptak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-230 12:30 - 14:10 T Podstawy metodologiczne badań językoznawczych (konwersatorium)dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
GG-313 12:30 - 14:10 T Rama konceptualna, definicja kognitywna, metafora, topos argumentacyjny - semantyczno-pragmatyczna analiza dyskursu (konwersatorium)dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
GG-313 14:10 - 15:00 T Językoznawstwo kognitywne (seminarium)dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
CN-205 17:30 - 18:20 T Dydaktyka uniwersytecka (konwersatorium)dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-17 11:40 - 12:30 T Ustna odmiana ogólnego języka polskiego (wykład)dr hab. Cecylia Galilej
GG-352 14:10 - 15:50 T Język ojczysty a języki nabyte. Budowanie osobistej kompetencji komunikacyjnej (konwersatorium)prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
GG-352 15:50 - 16:40 T Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków) (seminarium)prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
GG-12 16:40 - 18:20 A Koncepcje metafizyczności literatury i sztuki wobec nowoczesnych symbolizmów (wykład)prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-922 10:50 - 12:30 T Poza humanizm: trans- i posthumanizm w literaturze, filmie i mediach (wykład)dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
CN-230 13:20 - 15:00 A Dawne i nowe w języku (seminarium)dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-06GG-358 11:40 - 15:00 Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-23GG-358 13:20 - 16:40 Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 17:19