Wydział Nauk Humanistycznych
Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok II   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-947 12:30 - 13:20 T Morfologia (seminarium)dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
CN-203 13:20 - 14:10 T Od Edenu do rajskiej uczty. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)Ks. dr Grzegorz Głąb
CN-210 14:10 - 15:00 T Językoznawstwo historyczne (seminarium)dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-357 09:10 - 10:50 T Wiek Oświecenia we Francji - historia i kultura (wykład)prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
GG-17 10:50 - 11:40 T Ustna odmiana ogólnego języka polskiego (wykład)
Od: 2020-02-22 do 2020-09-30
dr hab. Cecylia Galilej
CN-230 13:20 - 14:10 A Dawne i nowe w języku (seminarium)dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
GG-247 15:50 - 17:30 T Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium)
Od: 2020-02-20 do 2020-09-30
dr hab. Mirosław Filipowicz
CN-103 15:50 - 16:40 T Wojny, bitwy i wodzowie w średniowiecznych narracjach (wykład)dr hab. Jan Ptak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-230 12:30 - 14:10 T Podstawy metodologiczne badań językoznawczych (konwersatorium)dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
GG-313 12:30 - 14:10 T Rama konceptualna, definicja kognitywna, metafora, topos argumentacyjny - semantyczno-pragmatyczna analiza dyskursu (konwersatorium)dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
CN-102 13:20 - 15:00 T Źródła proweniencji kościelnej w warsztacie humanisty XIX i XX w. (wykład)
Od: 2020-02-24 do 2020-09-30
Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
GG-313 14:10 - 15:00 T Językoznawstwo kognitywne (seminarium)dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
CN-105 14:10 - 15:00 T Kultura religijna średniowiecznej Polski - problemy źródłoznawcze (wykład)
Od: 2020-02-20 do 2020-09-30
dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
CN-205 17:30 - 18:20 T Dydaktyka uniwersytecka (konwersatorium)dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-352 14:10 - 15:50 T Język ojczysty a języki nabyte. Budowanie osobistej kompetencji komunikacyjnej (konwersatorium)prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
GG-352 15:50 - 16:40 T Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków) (seminarium)prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
CN-204 16:40 - 17:30 T Ideologie i doktryny społeczno-polityczne w XX wieku (wykład)
Od: 2020-02-27 do 2020-09-30
dr hab. Mieczysław Ryba
GG-12 16:40 - 18:20 A Koncepcje metafizyczności literatury i sztuki wobec nowoczesnych symbolizmów (wykład)prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-204 12:30 - 14:10 T Event types in natural languages (konwersatorium)prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
CN-230 13:20 - 15:00 A Dawne i nowe w języku (seminarium)dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-06GG-358 11:40 - 15:00 Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-23GG-358 13:20 - 16:40 Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 17:19