Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-1039 09:10 - 10:00 T Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Maria Gondek
GG-212A 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 323) mgr Aleksandra Zakrzewska
HS-7B 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Agnieszka Gołofit
HS-110 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 3) dr Joanna Kubińska
HS-7A 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Wojciech Paszek
HS-13 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Arkadiusz Czarnecki
C-1039 10:00 - 10:50 T Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Maria Gondek
C-1039 10:50 - 11:40 T Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa 3) dr hab. Maria Gondek
GG-212A 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 321) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
HS-7B 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 6) dr Joanna Kubińska
HS-110 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Agnieszka Gołofit
HS-01A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Adam Piwiński
HS-7C 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Wojciech Paszek
HS-7A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Arkadiusz Czarnecki
C-1039 11:40 - 12:30 T Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa 4) dr hab. Maria Gondek
HS-7B 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 10) mgr Adam Piwiński
HS-7C 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 11) mgr Wojciech Paszek
HS-01A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa 12) mgr Jarosław Dobosz
CTW-104 14:10 - 15:50 T Nauki o komunikowaniu (wykład)dr hab. Robert Szwed
CTW-102 15:50 - 17:30 T Elementy ekonomii (wykład)
Od: 2023-03-15 do 2023-06-20
dr Grzegorz Krawczyk
HS-7C 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Wojciech Paszek
HS-105 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)mgr Adam Piwiński
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-846 08:20 - 10:00 B Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa 1)
Od: 2023-02-27 do 2023-06-20
mgr Katarzyna Drop
C-846 09:10 - 10:50 A Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Katarzyna Drop
HS-7B 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 13) mgr Wojciech Paszek
HS-4 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa 14) mgr Arkadiusz Czarnecki
GG-248 10:50 - 12:30 B Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa 2) dr Łukasz Sarowski
GG-248 10:50 - 12:30 A Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa 3) dr Łukasz Sarowski
C-846 10:50 - 12:30 A Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2023-02-27 do 2023-06-20
mgr Katarzyna Drop
HS-110 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 18) dr Joanna Kubińska
HS-01A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 21) mgr Anna Zarańska
HS-7A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa 15) mgr Jarosław Dobosz
HS-13 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 19) mgr Wojciech Paszek
HS-4 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa 20) mgr Arkadiusz Czarnecki
CTW-104 12:30 - 14:10 T Elementy ekonomii (wykład)
Od: 2023-02-15 do 2023-03-14
dr Grzegorz Krawczyk
HS-7B 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 23) mgr Anna Zarańska
HS-110 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 25) mgr Agnieszka Gołofit
HS-7A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 22) mgr Piotr Olejarnik
HS-01A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa 26) mgr Jarosław Dobosz
HS-7B 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 16) mgr Agnieszka Gołofit
HS-13 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa 27) mgr Piotr Olejarnik
GG-108 17:30 - 19:10 T Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 301) mgr Barbara Okulska
HS-7A 20:50 - 22:30 T Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)mgr Zuzanna Duma
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa 304) mgr Agnieszka Białowolska
B-013 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 66) mgr Agnieszka Gołofit
GG-242 09:10 - 10:50 A Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa 1) mgr Robert Furmańczuk
GG-206 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 305) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
GG-235 09:10 - 10:50 T Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa 305) mgr Agnieszka Białowolska
C-324 09:10 - 10:50 B Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa 3) mgr Robert Furmańczuk
HS-7B 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 29) mgr Agnieszka Gołofit
HS-110 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 31) dr Joanna Kubińska
HS-7C 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna (ćwiczenia - Grupa 30) mgr Arkadiusz Czarnecki
HS-13 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 69) mgr Piotr Olejarnik
GG-242 10:50 - 12:30 A Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa 2) mgr Robert Furmańczuk
GG-242 10:50 - 12:30 B Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa 3) mgr Robert Furmańczuk
HS-7B 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 33) mgr Piotr Olejarnik
HS-7A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 32) mgr Jarosław Dobosz
HS-13 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa 35) mgr Arkadiusz Czarnecki
HS-7C 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 34) dr Joanna Kubińska
CN-020 11:40 - 12:30 T Logika (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr hab. Robert Kublikowski
CTW-104 12:30 - 14:10 T Historia Polski XX wieku (wykład)dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
GG-235 12:30 - 14:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 303) mgr Barbara Okulska
HS-7A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa 36) mgr Piotr Olejarnik
HS-7C 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 37) mgr Arkadiusz Czarnecki
HS-01A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa 38) mgr Jarosław Dobosz
C-417 14:10 - 15:50 A Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Piotr Lewandowski
GG-235 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa 302) mgr Barbara Okulska
HS-105 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)mgr Adam Piwiński
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-205 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 322) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
GG-235 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 308) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
HS-7B 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 43) mgr Piotr Olejarnik
HS-110 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 44) mgr Anna Zarańska
HS-13 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa 45) mgr Arkadiusz Czarnecki
HS-7C 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 42) mgr Wojciech Paszek
HS-14 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa 68) mgr Adam Piwiński
GG-248 10:50 - 12:30 B Kultura języka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Olga Białek-Szwed
GG-248 10:50 - 12:30 A Kultura języka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Olga Białek-Szwed
HS-7B 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 47) mgr Piotr Olejarnik
HS-01A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 50) mgr Anna Zarańska
HS-13 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 49) mgr Wojciech Paszek
HS-7A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 46) mgr Jarosław Dobosz
C-1039 12:30 - 14:10 A Kultura języka (ćwiczenia - Grupa 3) dr Olga Białek-Szwed
CTW-219 12:30 - 14:10 B System medialny w Polsce (wykład)dr Olga Białek-Szwed
HS-110 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 51) mgr Agnieszka Gołofit
HS-13 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 52) mgr Piotr Olejarnik
HS-01A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa 53) mgr Jarosław Dobosz
C-613A 14:10 - 15:00 T Logika (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr hab. Robert Kublikowski
HS-01A 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 60) mgr Agnieszka Gołofit
C-613A 15:00 - 15:50 T Logika (ćwiczenia - Grupa 3) Ks. dr hab. Robert Kublikowski
CTW-104 15:50 - 16:40 T Logika (wykład)Ks. dr hab. Robert Kublikowski
HS-7C 20:50 - 22:30 T Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Wojciech Paszek
HS-7A 20:50 - 22:30 T Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)mgr Zuzanna Duma
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 304) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
GG-242 09:10 - 10:50 B Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa 1) mgr Katarzyna Drop
GG-242 09:10 - 10:50 A Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa 2) mgr Katarzyna Drop
HS-110 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 56) dr Joanna Kubińska
HS-7A 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa 54) mgr Anna Zarańska
HS-7C 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 55) mgr Wojciech Paszek
CTW-104 10:50 - 12:30 T Kultura języka (wykład)dr Olga Białek-Szwed
HS-110 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 59) mgr Anna Zarańska
HS-7A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 57) mgr Jarosław Dobosz
HS-7C 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 58) dr Joanna Kubińska
HS-4 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa 61) mgr Adam Piwiński
HS-105 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 67) mgr Anna Zarańska
HS-110 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 63) mgr Agnieszka Gołofit
HS-01A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 64) mgr Adam Piwiński
HS-7C 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 62) dr Joanna Kubińska
HS-4 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa 65) mgr Jarosław Dobosz
CI-300 13:20 - 15:00 T Historia filozofii (wykład)dr Jacek Jarocki
GG-205A 14:10 - 15:50 T Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa 305) mgr Magdalena Szulga

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-02-23GG-248 09:10 - 10:50 Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa 1)mgr Katarzyna Drop
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-03-27CTW-102 17:30 - 19:10 Elementy ekonomii (wykład)dr Grzegorz Krawczyk
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-03-29GG-213 14:10 - 15:00 Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa 3)dr hab. Maria Gondek
2023-03-29GG-213 15:00 - 15:50 Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa 4)dr hab. Maria Gondek
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-04GG-110A 14:10 - 15:00 Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa 1)dr hab. Maria Gondek
2023-04-04GG-110A 15:00 - 15:50 Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa 2)dr hab. Maria Gondek
2023-05-23CN-202 12:30 - 14:10 Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa 1)mgr Piotr Lewandowski
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-24GG-242 09:10 - 10:50 Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa 3)mgr Robert Furmańczuk
2023-05-24CTW-302 12:30 - 14:10 Historia Polski XX wieku (wykład)dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-17CTW-302 10:50 - 12:30 Historia filozofii (wykład)dr Jacek Jarocki

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-29 09:16