Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
WMP-604 12:30 - 14:10 T Bezpieczeństwo danych (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
WMP-604 14:10 - 15:50 T Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
ONLINE 15:50 - 16:40 T Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Piotr Matus
ICBN-008 17:30 - 19:10 T Epidemiology (konwersatorium)dr Michał Mełges
WMP-206B 17:30 - 20:00 T Laboratorium specjalistyczne I (laboratorium - Grupa 1) mgr Damian Michalak
CN-103 18:20 - 20:00 T Poland: its history and culture (konwersatorium)dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:00 - 11:40 T Sztuczna inteligencja (seminarium)dr hab. Ryszard Kozera
ONLINE 11:40 - 13:20 T Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)dr hab. Ryszard Kozera
WMP-21 15:50 - 17:30 T Software systems analysis and design (wykład)dr inż. Rafał Lizut
WMP-118 17:30 - 19:10 T Modern trends in software development (konwersatorium)mgr inż. Kamil Zieliński
WMP-206B 19:10 - 21:40 T Laboratorium specjalistyczne I (laboratorium - Grupa 3) mgr inż. Kamil Zieliński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
WMP-21 08:20 - 10:00 T Zaawansowane systemy baz danych (wykład)dr Joanna Kapusta
WMP-206A 10:00 - 11:40 T Inżynieria oprogramowania (seminarium)dr Joanna Kapusta
WMP-216 10:00 - 11:40 T Software systems analysis and design (laboratorium - Grupa 1) dr inż. Rafał Lizut
WMP-307 11:40 - 13:20 T Inżynieria oprogramowania (pracownia dyplomowa)dr Joanna Kapusta
WMP-116 11:40 - 13:20 T Matematyczne aspekty informatyki (seminarium)dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
WMP-216 11:40 - 13:20 T Software systems analysis and design (laboratorium - Grupa 3) dr inż. Rafał Lizut
WMP-116 13:20 - 15:00 T Matematyczne aspekty informatyki (pracownia dyplomowa)dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
WMP-216 13:20 - 15:00 T Software systems analysis and design (laboratorium - Grupa 2) dr inż. Rafał Lizut
ONLINE 15:50 - 17:30 T Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)dr hab. Ihor Korol
WMP-206B 15:50 - 18:20 T Laboratorium specjalistyczne I (laboratorium - Grupa 2) mgr inż. Kamil Zieliński
ONLINE 16:40 - 18:20 T Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)prof. dr hab. Piotr Matus
ONLINE 17:30 - 19:10 T Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)dr hab. Ihor Korol
WMP-221 17:30 - 19:10 T Aplikacje internetowe (seminarium)dr Marcin Płonkowski
WMP-220 17:30 - 19:10 T Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Aliaksandr Chychuryn
ONLINE 18:20 - 19:10 T Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Piotr Matus
WMP-221 19:10 - 20:50 T Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)dr Marcin Płonkowski
WMP-220 19:10 - 20:50 T Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Aliaksandr Chychuryn
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
WMP-21 08:20 - 10:00 T Projektowanie witryn internetowych (konwersatorium)mgr Piotr Kociuba
WMP-206B 10:00 - 11:40 T Projektowanie witryn internetowych (laboratorium - Grupa 2) mgr Piotr Kociuba
WMP-222 10:00 - 11:40 T Zaawansowane systemy baz danych (laboratorium - Grupa 1) mgr Joanna Wasiura-Maślany
WMP-206B 11:40 - 13:20 T Projektowanie witryn internetowych (laboratorium - Grupa 3) mgr Piotr Kociuba
WMP-222 11:40 - 13:20 T Zaawansowane systemy baz danych (laboratorium - Grupa 2) mgr Joanna Wasiura-Maślany
WMP-116 13:20 - 15:00 T Bazy danych (seminarium)dr Andrzej Michalski
WMP-206B 13:20 - 15:00 T Projektowanie witryn internetowych (laboratorium - Grupa 1) mgr Piotr Kociuba
WMP-222 13:20 - 15:00 T Zaawansowane systemy baz danych (laboratorium - Grupa 3) mgr Joanna Wasiura-Maślany
WMP-116 15:00 - 16:40 T Bazy danych (pracownia dyplomowa)dr Andrzej Michalski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Architektura komputerów (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
CI-103 08:20 - 11:40 B Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium)dr Kamila Sobieraj
GG-36 08:20 - 10:00 T Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (konwersatorium)dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
C-608 08:20 - 10:00 T Grundbegriffe der Pädagogik (konwersatorium)dr Iwona Szewczak
C-1025 08:20 - 10:00 T Literary and theatrical culture of Belarus (konwersatorium)dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
CTW-216 08:20 - 10:00 T Spanish Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)mgr Karolina Sieńko-Flis
ONLINE 08:20 - 10:00 T Systemy multimedialne (seminarium)dr Viktor Melnyk
GG-110A 08:20 - 10:00 T Польский юридический язык. Основной курс. (konwersatorium)dr Ewelina Jasińska-Grabowska
GG-308 08:20 - 10:00 T Україна в ХХ та ХХІ столітті: у пошуках незалежності та національної ідентичності (konwersatorium)dr Albert Nowacki
ONLINE 10:00 - 11:40 T Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
ONLINE 10:00 - 11:40 T Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)dr Viktor Melnyk

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-02-27WMP-507A 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2023-03-06TZ-WNSINOZ 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2023-03-13WMP-507A 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2023-03-20WMP-507A 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-03-22WMP-222 10:00 - 11:40 Inżynieria oprogramowania (seminarium)dr Joanna Kapusta
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-03-27TZ-WNSINOZ 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2023-04-03WMP-507A 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2023-04-17WMP-507A 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2023-04-24TZ-WNSINOZ 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2023-05-08WMP-507A 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-10TZ-WNSINOZ 14:10 - 15:50 Bezpieczeństwo danych (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2023-05-10TZ-WNSINOZ 15:50 - 17:30 Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-15WMP-507A 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2023-05-22ONLINE 16:40 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-26GG-212A 08:20 - 10:00 Польский юридический язык. Основной курс. (konwersatorium)dr Ewelina Jasińska-Grabowska
2023-05-26GG-209 08:20 - 10:00 Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (konwersatorium)dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-29ONLINE 16:40 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-02WMP-206A 16:40 - 19:10 Laboratorium specjalistyczne I (laboratorium - Grupa 1)mgr Damian Michalak
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-05ONLINE 16:40 - 18:20 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2023-06-12ONLINE 16:40 - 18:20 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2023-06-19ONLINE 15:00 - 16:40 Systemy multimedialne (seminarium)dr Viktor Melnyk
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-20WMP-206B 15:50 - 18:20 Laboratorium specjalistyczne I (laboratorium - Grupa 1)mgr Damian Michalak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-02 17:16