Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-202 08:20 - 10:00 T Seminarium językoznawcze (seminarium)dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
GG-13 10:00 - 11:40 B Dramat najnowszy (ćwiczenia)dr hab. Joanna Michalczuk
CN-203 11:40 - 13:20 T Krytyka i polityka (wykład)
Od: 2022-10-01 do 2022-12-13
dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
CN-204 13:20 - 14:10 T Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
CN-204 14:10 - 15:50 T Nowa kultura: Kultura w mediach (laboratorium)
Od: 2022-10-01 do 2022-12-15
dr Małgorzata Peroń
CN-203 15:00 - 15:50 T Przełamywanie konwencji dramatyczno-teatralnych (ćwiczenia)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
CN-203 15:50 - 16:40 T Teatr a film (konwersatorium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-204 08:20 - 10:00 T Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia)dr hab. Mariusz Koper
CN-204 10:00 - 11:40 T Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia)Ks. dr Grzegorz Głąb
CN-103 12:30 - 14:10 T Hierarchie: Mistrzowie (warsztaty)prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
CN-203 14:10 - 15:50 T Historia literatury modernizmu (ćwiczenia)dr hab. Monika Kulesza
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-203 08:20 - 10:00 T Hierarchie: Sąsiedzi (warsztaty)
Od: 2022-10-20 do 2023-01-01
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
CN-104 10:00 - 10:50 T Nurty, dzieła, twórcy literatury powszechnej - zjawiska wybitne (pozytywizm - współczesność) (wykład)prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
CN-203 10:00 - 10:50 T Z zagadnień literatury polskiego romantyzmu (wykład)prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
CN-101 11:40 - 13:20 T Polska poezja renesansu i baroku w perspektywie komparatystycznej (konwersatorium)dr hab. Agnieszka Czechowicz, prof. KUL
GG-308 14:10 - 15:50 T Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
CN-203 15:50 - 17:30 T Romantyczne światy i zaświaty (konwersatorium)prof. dr hab. Dariusz Seweryn
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-202 08:20 - 09:10 T Dramat a teatr XX wieku (ćwiczenia)prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
CN-202 09:10 - 10:00 T Teatr w mediach (konwersatorium)prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
CN-022 10:00 - 10:50 T Dramat i teatr modernistyczny (wykład)prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
CN-204 10:50 - 11:40 T Przemysł filmowy (konwersatorium)Ks. dr Mariusz Lach
CN-204 11:40 - 13:20 T Dialektologia z socjolingwistyką (ćwiczenia)dr hab. Mariusz Koper
CTW-102 15:50 - 17:30 T Etyka (wykład)dr hab. Wojciech Lewandowski

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-03 08:16