Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-322 09:10 - 10:50 T Literaturoznawstwo/Kulturoznawstwo (seminarium)dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
CTW-202 10:50 - 12:30 T Języki specjalistyczne: Język prawniczy (ćwiczenia)dr Katarzyna Jakubów
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-116 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: konwersacja/argumentacja (ćwiczenia - Grupa 2) dr Marta Pudło
CTW-202 10:50 - 12:30 T Językoznawstwo (seminarium)dr Lucyna Krzysiak
CTW-202 12:30 - 14:10 T Dydaktyka szczegółowa języka niemieckiego w szkole podstawowej (konwersatorium)dr Lucyna Krzysiak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-247 08:20 - 10:00 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Marek Jakubów
GG-322 10:00 - 11:40 T Kulturoznawstwo Szwajcarii, Austrii i Lichtensteinu (ćwiczenia)dr Justyna Ofierska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-322 08:20 - 10:00 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim IV (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Anna Rutka
GG-313 10:00 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Monika Grzeszczak
GG-313 10:50 - 11:40 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Monika Grzeszczak
GG-322 11:40 - 13:20 T Niemieckojęzyczna literatura XX wieku (po 1945 roku) (wykład)dr hab. Anna Rutka
GG-313 13:20 - 15:00 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Marek Jakubów
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-116 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim IV (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Anna Rutka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 17:19