Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CI-303 09:10 - 10:50 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
CI-206 09:10 - 10:50 B Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
CI-206 09:10 - 10:50 A Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
C-526 10:50 - 12:30 T Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr Anna Szarek-Zwijacz
CI-304 10:50 - 12:30 T Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
C-608 10:50 - 12:30 T Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (wykład)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
CI-402 11:40 - 13:20 T Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
C-719 12:30 - 14:10 T Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
C-717 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
C-707 12:30 - 14:10 T Prawo handlowe (seminarium)
Od: 2019-10-01 do 2019-12-20
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
GG-313 12:30 - 14:10 T Prawo handlowe (seminarium)
Od: 2020-01-02 do 2020-01-29
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
CI-304 12:30 - 13:20 T Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)dr Paweł Bucoń
C-608 12:30 - 13:20 T Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
C-701A 13:20 - 15:00 T Prawo karne wykonawcze (seminarium)prof. dr hab. Jerzy Migdał
CTW-408 15:00 - 16:40 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
C-608 16:40 - 18:20 T Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)dr Agnieszka Kawałko
C-719 16:40 - 19:10 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa 1) Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CI-300 16:40 - 19:10 T Kryminologia (wykład)dr Sławomir Hypś
C-701A 16:40 - 19:10 T Postępowanie karne (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
CI-100 16:40 - 18:20 B Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Aleksandra Banaszek
CI-100 16:40 - 18:20 A Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Aleksandra Banaszek
C-608 18:20 - 20:00 T Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne (wykład)dr Agnieszka Kawałko
CI-100 18:20 - 20:00 A Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)mgr Daria Mikos
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-613B 07:30 - 09:10 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 11) dr Kamil Golema
C-703 07:30 - 08:20 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Anna Słowikowska
C-703 08:20 - 09:10 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Anna Słowikowska
C-717 09:10 - 10:50 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 6) dr Marek Dąbrowski
C-703 09:10 - 10:00 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Anna Słowikowska
C-703 10:00 - 10:50 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 6) dr hab. Anna Słowikowska
C-701A 10:50 - 12:30 T Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)dr Tomasz Sieniow
CTW-113 10:50 - 11:40 T Zarys prawa kanonicznego (wykład)
Od: 2019-10-01 do 2019-10-02
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
CTW-408 10:50 - 11:40 T Zarys prawa kanonicznego (wykład)
Od: 2019-10-08 do 2020-01-29
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
C-613B 11:40 - 13:20 T Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-717 11:40 - 13:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 7) dr Marek Dąbrowski
CI-302A 11:40 - 13:20 T Prawo ochrony danych osobowych (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-304 12:30 - 14:10 T Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)dr Agnieszka Kawałko
C-601 12:30 - 14:10 T Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
C-707 12:30 - 14:10 T Postępowanie cywilne (seminarium)
Od: 2019-10-02 do 2020-01-29
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-608 13:20 - 15:00 T Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-719 13:20 - 15:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 8) dr Marek Dąbrowski
C-716 13:20 - 15:00 T Prawo finansowe (seminarium)
Od: 2019-12-01 do 2020-01-29
dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
C-601 14:10 - 15:00 T Podatki pośrednie (konwersatorium)dr Marcin Burzec
CI-304 14:10 - 15:50 B Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Daria Mikos
CI-304 14:10 - 15:50 A Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Agnieszka Lasota
C-613B 15:00 - 16:40 B Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Martyna Podolska
C-717 15:00 - 16:40 T Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
C-608 15:00 - 15:50 T Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-701A 15:00 - 16:40 T Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-608 15:50 - 16:40 T Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-613A 15:50 - 17:30 T Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
C-716A 15:50 - 17:30 T Prawo finansowe (seminarium)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-30
dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
CI-302A 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 9) dr Kamil Golema
C-613B 16:40 - 18:20 T Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
C-608 17:30 - 19:10 T Procesowe prawo pracy (wykład)dr Maciej Jarota
C-613A 17:30 - 18:20 T Wiktymologia (konwersatorium)dr Marek Smarzewski
CI-302A 18:20 - 20:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 14) dr Kamil Golema
C-701 18:20 - 20:00 T Prawo wyznaniowe (seminarium)dr Michał Zawiślak
C-608 19:10 - 20:00 T Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)dr Maciej Jarota
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-613B 08:20 - 10:00 T Ochrona dóbr osobistych (wykład)
Od: 2019-10-09 do 2019-11-06
dr Katarzyna Dębińska-Domagała
C-608 08:20 - 10:00 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)dr Joanna Dzierżanowska
C-701A 08:20 - 10:00 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik
CI-304 09:10 - 10:50 T Bankruptcy law (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
C-719 09:10 - 10:50 T Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
C-613B 09:10 - 10:50 T Ochrona dóbr osobistych (wykład)
Od: 2019-11-07 do 2020-01-29
dr Katarzyna Dębińska-Domagała
C-701A 10:00 - 11:40 T Historia ustroju i prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
C-613A 10:00 - 10:50 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 1) dr Joanna Dzierżanowska
CI-202 10:00 - 11:40 B Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Ks. mgr Michał Czelny
C-601 10:00 - 11:40 T System organów polskiej administracji skarbowej (wykład)dr hab. Monika Münnich
CI-200 10:00 - 11:40 T Wykładnia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-703 10:50 - 12:30 B Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ilona Grądzka
C-703 10:50 - 12:30 A Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ilona Grądzka
C-717 10:50 - 12:30 T Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
C-613A 10:50 - 11:40 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 2) dr Joanna Dzierżanowska
C-613A 11:40 - 12:30 T Ekspertyza sądowa (konwersatorium)dr Joanna Dzierżanowska
CI-103 11:40 - 13:20 T Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)
Od: 2019-11-13 do 2020-01-29
dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
CI-204 11:40 - 13:20 T Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-06
dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
CI-200 11:40 - 13:20 B Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-200 11:40 - 13:20 A Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-608 12:30 - 13:20 T Nauka o przestępstwie (konwersatorium)dr Damian Szeleszczuk
CI-100 12:30 - 15:50 B Prawo ochrony środowiska (wykład)dr Kamila Sobieraj
C-601 13:20 - 15:00 T Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)dr hab. Monika Münnich
C-717 13:20 - 15:00 T Prawo karne (seminarium)dr Damian Szeleszczuk
C-719 13:20 - 15:00 T Prawo turystyczne (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
CI-302A 13:20 - 14:10 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 9) Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
CI-204 14:10 - 15:50 T Legal advocacy (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
C-706 14:10 - 15:50 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
CN-102 15:00 - 18:20 B Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 12) mgr Marcin Rokosz
C-717 15:00 - 16:40 T Prawo rzymskie (seminarium)Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
CI-100 15:50 - 17:30 B Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Sobieraj
CI-302A 15:50 - 17:30 T Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
CI-204 17:30 - 19:10 T Criminal Procedure (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
C-613B 17:30 - 19:10 B System organów polskiej administracji skarbowej (ćwiczenia)mgr Paulina Brejdak
CI-302A 17:30 - 19:10 B Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
CI-302A 17:30 - 19:10 A Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
C-601 18:20 - 20:00 T Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Ks. dr Zdzisław Jancewicz
C-608 18:20 - 19:10 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Michał Skwarzyński
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-408 08:20 - 10:00 T Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
CI-304 10:00 - 11:40 T Historia ustroju i prawa PRL (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
C-717 10:00 - 11:40 T Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CI-101 10:00 - 11:40 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 1) dr Marek Dąbrowski
C-608 10:00 - 11:40 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
C-613B 10:50 - 12:30 T Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)dr Aneta Biały
CI-304 11:40 - 12:30 T Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
CI-101 11:40 - 13:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 2) dr Marek Dąbrowski
C-608 11:40 - 13:20 T Prawo Rady Europy (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
CI-103 11:40 - 13:20 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 7) Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
C-613B 12:30 - 13:20 T Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)dr Aneta Biały
CI-304 12:30 - 13:20 T Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
CI-205A 12:30 - 14:10 T Prawo Unii Europejskiej (seminarium)dr Edyta Krzysztofik
C-717 13:20 - 15:00 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa 2) Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CI-103 13:20 - 15:00 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 8) Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
C-613B 14:10 - 15:50 A Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)dr Adrian Zbiciak
C-613B 14:10 - 15:50 B Postępowanie karnoskarbowe (konwersatorium)dr Adrian Zbiciak
C-613A 15:00 - 15:50 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Robert Tabaszewski
C-613A 15:50 - 16:40 T Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 3) dr Robert Tabaszewski
C-241A 15:50 - 17:30 A Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Martyna Włodkowska
C-241A 15:50 - 17:30 B Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Martyna Włodkowska
C-701A 15:50 - 17:30 T Prawo rodzinne (seminarium)dr hab. Piotr Telusiewicz
CI-204 16:40 - 18:20 T American constitutional law (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
C-717 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 13) dr Kamil Golema
C-613A 16:40 - 18:20 B Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 4) dr Robert Tabaszewski
C-613A 16:40 - 18:20 A Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 5) dr Robert Tabaszewski
CI-300 17:30 - 19:10 T Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
CI-204 18:20 - 20:00 T Comparative constitutional law (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
C-601 18:20 - 20:00 T Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)dr Michał Jędrzejczyk
C-717 18:20 - 20:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 10) dr Kamil Golema
C-608 18:20 - 20:00 T Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)dr Piotr Sławicki
C-613A 18:20 - 20:00 B Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 1) dr Robert Tabaszewski
C-613A 18:20 - 20:00 A Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 2) dr Robert Tabaszewski
CI-300 19:10 - 20:50 T Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-805 10:00 - 11:40 B Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Dominika Wójcik
C-613A 10:00 - 11:40 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 4) dr Marek Dąbrowski
CI-202 11:40 - 15:00 B Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Maciej Buczek
C-613A 11:40 - 13:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 5) dr Marek Dąbrowski
C-608 12:30 - 14:10 T Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Mełgieś

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-17C-501 15:50 - 17:30 Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Martyna Włodkowska
2019-10-17CI-300 16:40 - 17:30 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-18CI-300 08:20 - 10:00 Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-24CI-300 16:40 - 17:30 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-29GG-110A 13:20 - 15:00 Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-31CI-300 16:40 - 17:30 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-05C-707 14:10 - 15:50 Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-07CI-300 16:40 - 17:30 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-12CI-206 18:20 - 20:00 Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-13C-719 08:20 - 09:10 Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-14C-706 16:40 - 18:20 Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-20C-747 13:20 - 16:40 Prawo karne (seminarium)dr Damian Szeleszczuk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-21CI-201 08:20 - 10:00 Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Daria Mikos
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-27C-719 08:20 - 09:10 Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
2019-11-27C-707 10:50 - 12:30 Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)mgr Daria Mikos
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-28C-501 12:30 - 14:10 Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)dr Adrian Zbiciak
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-03CI-206 18:20 - 20:00 Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-16CI-100 18:20 - 20:00 Prawo ochrony środowiska (wykład)dr Kamila Sobieraj
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-17CI-103 07:30 - 09:10 Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Anna Słowikowska
2019-12-17CI-103 07:30 - 09:10 Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Anna Słowikowska
2019-12-17CI-103 09:10 - 10:50 Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 6) dr hab. Anna Słowikowska
2019-12-17CI-103 09:10 - 10:50 Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Anna Słowikowska
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-19CI-301 08:20 - 10:00 Prawo ochrony środowiska (wykład)dr Kamila Sobieraj
2019-12-19CI-103 15:00 - 16:40 Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Sobieraj
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-07GG-246 13:20 - 15:00 Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-09C-501 12:30 - 14:10 Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)dr Adrian Zbiciak
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-10C-717 10:00 - 11:40 Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)dr Aneta Biały
2020-01-10C-717 11:40 - 12:30 Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)dr Aneta Biały
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-14C-701A 16:40 - 18:20 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-20C-706A 10:00 - 11:40 Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
2020-01-20C-706 13:20 - 15:00 Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa 2) Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-22C-707 10:00 - 11:40 Prawo karne (seminarium)dr Damian Szeleszczuk
2020-01-22C-608 11:40 - 12:30 Nauka o przestępstwie (konwersatorium)dr Damian Szeleszczuk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-23C-707 14:10 - 15:50 Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Mełgieś
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-24C-717 11:40 - 13:20 Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-27CI-409 07:30 - 09:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-29CI-201 10:00 - 11:40 Bankruptcy law (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
2020-02-12C-703 10:00 - 11:40 Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Mełgieś

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-15 17:19