Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-408 08:20 - 10:50 T Prawo handlowe (wykład)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
C-717 10:50 - 12:30 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
CI-206 10:50 - 13:20 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 6) dr Dariusz Bucior
GG-308 10:50 - 13:20 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 14) mgr Konrad Węgliński
CI-100 10:50 - 13:20 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 15) mgr Wojciech Bartnik
C-707 10:50 - 12:30 T Prawo handlowe (seminarium)
Od: 2019-10-01 do 2019-12-20
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
GG-313 10:50 - 12:30 T Prawo handlowe (seminarium)
Od: 2020-01-02 do 2020-01-29
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
CI-304 10:50 - 12:30 T Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
C-608 10:50 - 12:30 T Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (wykład)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
C-701A 11:40 - 13:20 T Prawo karne wykonawcze (seminarium)prof. dr hab. Jerzy Migdał
CI-402 11:40 - 13:20 T Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
C-241A 12:30 - 14:10 T Postępowanie karne (seminarium)dr Marek Smarzewski
C-719 12:30 - 14:10 T Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
CI-205A 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
CI-304 12:30 - 13:20 T Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)dr Paweł Bucoń
C-608 12:30 - 13:20 T Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
GG-150 14:10 - 16:40 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
C-608 16:40 - 18:20 T Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)dr Agnieszka Kawałko
C-719 16:40 - 19:10 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa 1) Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CI-300 16:40 - 19:10 T Kryminologia (wykład)dr Sławomir Hypś
CI-103A 16:40 - 19:10 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Andrzej Lutyński
C-613A 16:40 - 19:10 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 14) dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
CI-302 16:40 - 18:20 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Karolina Szydłowska
C-241A 16:40 - 20:00 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 7) dr Dariusz Bucior
CI-205 16:40 - 19:10 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Konrad Węgliński
C-703 16:40 - 19:10 T Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
C-803 16:40 - 19:10 T Prawo konstytucyjne (seminarium)dr hab. Marek Dobrowolski
C-608 18:20 - 20:00 T Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne (wykład)dr Agnieszka Kawałko
CI-100 18:20 - 20:00 A Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)mgr Daria Mikos
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-113 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (wykład)
Od: 2019-10-01 do 2019-10-02
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
CTW-408 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (wykład)
Od: 2019-10-08 do 2020-01-29
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-701A 10:50 - 12:30 T Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)dr Tomasz Sieniow
C-707 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (seminarium)
Od: 2019-10-02 do 2020-01-29
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-613B 11:40 - 13:20 T Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-302A 11:40 - 13:20 T Prawo ochrony danych osobowych (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
C-613A 11:40 - 12:30 T Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 4) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
CI-304 12:30 - 14:10 T Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)dr Agnieszka Kawałko
C-601 12:30 - 14:10 T Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
C-613A 12:30 - 13:20 T Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 8) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
C-608 13:20 - 15:00 T Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-613A 13:20 - 14:10 T Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 7) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
C-601 14:10 - 15:00 T Podatki pośrednie (konwersatorium)dr Marcin Burzec
CI-304 14:10 - 15:50 B Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Daria Mikos
CI-304 14:10 - 15:50 A Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Agnieszka Lasota
C-613A 14:10 - 15:00 T Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 6) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
C-613B 15:00 - 16:40 B Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Martyna Podolska
C-241A 15:00 - 17:30 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Jerzy Parchomiuk
CI-303 15:00 - 16:40 T Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
C-613A 15:00 - 15:50 T Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 5) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
C-608 15:00 - 15:50 T Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-701A 15:00 - 16:40 T Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-608 15:50 - 16:40 T Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-613A 15:50 - 17:30 T Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
CI-205A 15:50 - 18:20 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 13) dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
C-719 15:50 - 18:20 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 4) dr Paweł Zdanikowski
C-601 15:50 - 18:20 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 16) mgr Olga Nowak-Dziwina
CI-103A 16:40 - 18:20 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 12) mgr Jolanta Kmiecicka
C-613B 16:40 - 18:20 T Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
C-241A 17:30 - 20:00 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Jerzy Parchomiuk
C-318 17:30 - 20:00 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
CI-205 17:30 - 20:00 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Michał Hałasa
C-608 17:30 - 19:10 T Procesowe prawo pracy (wykład)dr Maciej Jarota
C-613A 17:30 - 18:20 T Wiktymologia (konwersatorium)dr Marek Smarzewski
C-613B 18:20 - 20:00 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 3) dr Paweł Wrzaszcz
C-719 18:20 - 20:50 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 2) dr Paweł Zdanikowski
C-701 18:20 - 20:00 T Prawo wyznaniowe (seminarium)dr Michał Zawiślak
C-608 19:10 - 20:00 T Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)dr Maciej Jarota
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-613B 08:20 - 10:00 T Ochrona dóbr osobistych (wykład)
Od: 2019-10-09 do 2019-11-06
dr Katarzyna Dębińska-Domagała
C-608 08:20 - 10:00 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)dr Joanna Dzierżanowska
C-701A 08:20 - 10:00 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik
CI-304 09:10 - 10:50 T Bankruptcy law (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
C-719 09:10 - 10:50 T Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
C-613B 09:10 - 10:50 T Ochrona dóbr osobistych (wykład)
Od: 2019-11-07 do 2020-01-29
dr Katarzyna Dębińska-Domagała
CI-303 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 5) dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-717 09:10 - 10:50 T Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
C-701A 10:00 - 11:40 T Historia ustroju i prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
C-613A 10:00 - 10:50 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 1) dr Joanna Dzierżanowska
CI-202 10:00 - 11:40 B Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Ks. mgr Michał Czelny
C-601 10:00 - 11:40 T System organów polskiej administracji skarbowej (wykład)dr hab. Monika Münnich
CI-200 10:00 - 11:40 T Wykładnia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-703 10:50 - 12:30 B Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ilona Grądzka
C-703 10:50 - 12:30 A Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ilona Grądzka
C-613B 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 10) dr Paulina Woś
CI-303 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 13) dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-613A 10:50 - 11:40 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 2) dr Joanna Dzierżanowska
C-613A 11:40 - 12:30 T Ekspertyza sądowa (konwersatorium)dr Joanna Dzierżanowska
CI-103 11:40 - 13:20 T Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)
Od: 2019-11-13 do 2020-01-29
dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
CI-204 11:40 - 13:20 T Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-06
dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
C-512 11:40 - 13:20 T Prawo cywilne (seminarium)dr Jacek Trzewik
CI-200 11:40 - 13:20 B Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-200 11:40 - 13:20 A Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-608 12:30 - 13:20 T Nauka o przestępstwie (konwersatorium)dr Damian Szeleszczuk
C-613B 12:30 - 14:10 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 15) dr Paulina Woś
CI-100 12:30 - 15:50 B Prawo ochrony środowiska (wykład)dr Kamila Sobieraj
C-601 13:20 - 15:00 T Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)dr hab. Monika Münnich
C-719 13:20 - 15:00 T Prawo turystyczne (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
CI-204 14:10 - 15:50 T Legal advocacy (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
C-613B 14:10 - 15:50 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 11) dr Paulina Woś
CI-302 15:00 - 17:30 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 9) dr hab. Jerzy Parchomiuk
C-601 15:00 - 15:50 T Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 3) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
C-717 15:00 - 16:40 T Prawo rzymskie (seminarium)Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
C-613B 15:50 - 17:30 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paulina Woś
C-241A 15:50 - 17:30 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 7) dr Paweł Wrzaszcz
C-716A 15:50 - 17:30 T Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
C-703 15:50 - 18:20 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 5) dr Paweł Zdanikowski
CI-100 15:50 - 17:30 B Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Sobieraj
C-601 15:50 - 16:40 T Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 9) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
CI-302A 15:50 - 17:30 T Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
C-717 16:40 - 18:20 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 14) mgr Karolina Klin
CI-303 16:40 - 19:10 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 11) mgr Michał Hałasa
C-601 16:40 - 17:30 T Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
CI-204 17:30 - 19:10 T Criminal Procedure (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
CI-200 17:30 - 20:00 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Piotr Kobylski
C-719 17:30 - 20:00 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 6) dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
CI-302 17:30 - 20:00 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 10) dr hab. Jerzy Parchomiuk
C-241A 17:30 - 19:10 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 8) dr Paweł Wrzaszcz
C-601 17:30 - 18:20 T Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
C-613B 17:30 - 19:10 B System organów polskiej administracji skarbowej (ćwiczenia)mgr Paulina Brejdak
CI-302A 17:30 - 19:10 B Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
CI-302A 17:30 - 19:10 A Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
C-601 18:20 - 20:00 T Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Ks. dr Zdzisław Jancewicz
C-608 18:20 - 19:10 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Michał Skwarzyński
C-703 18:20 - 20:50 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 3) dr Paweł Zdanikowski
C-241A 19:10 - 20:50 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 9) dr Paweł Wrzaszcz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-304 10:00 - 11:40 T Historia ustroju i prawa PRL (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
C-608 10:00 - 11:40 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
C-613B 10:50 - 12:30 T Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)dr Aneta Biały
CI-304 11:40 - 12:30 T Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
C-717 11:40 - 13:20 T Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
C-608 11:40 - 13:20 T Prawo Rady Europy (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
C-613B 12:30 - 13:20 T Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)dr Aneta Biały
CI-304 12:30 - 13:20 T Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
CI-205A 12:30 - 14:10 T Prawo Unii Europejskiej (seminarium)dr Edyta Krzysztofik
C-717 13:20 - 15:00 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa 2) Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
C-613B 14:10 - 15:50 A Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)dr Adrian Zbiciak
C-613B 14:10 - 15:50 B Postępowanie karnoskarbowe (konwersatorium)dr Adrian Zbiciak
C-613A 15:00 - 15:50 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Robert Tabaszewski
GG-150 15:50 - 17:30 T Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)
Od: 2019-10-01 do 2019-10-16
Ks. dr Zdzisław Jancewicz
GG-150 15:50 - 17:30 T Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)
Od: 2019-10-18 do 2020-01-29
Ks. dr Zdzisław Jancewicz
GG-47 15:50 - 17:30 T Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)
Od: 2019-10-17 do 2019-10-17
Ks. dr Zdzisław Jancewicz
CI-204 16:40 - 18:20 T American constitutional law (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
CI-300 17:30 - 19:10 T Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
C-703 17:30 - 20:00 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paweł Zdanikowski
CI-202 17:30 - 20:00 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 10) mgr Michał Hałasa
C-701A 17:30 - 19:10 T Prawo rodzinne (seminarium)dr hab. Piotr Telusiewicz
CI-204 18:20 - 20:00 T Comparative constitutional law (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
C-601 18:20 - 20:00 T Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)dr Michał Jędrzejczyk
C-608 18:20 - 20:00 T Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)dr Piotr Sławicki
CI-300 19:10 - 20:50 T Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-613B 07:30 - 10:00 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 17) mgr Olga Nowak-Dziwina
CI-302 08:20 - 10:50 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 13) mgr Michał Hałasa
CI-303 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Katarzyna Woch
C-805 10:00 - 11:40 B Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Dominika Wójcik
CI-103 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Katarzyna Woch
CI-302 10:50 - 13:20 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 12) mgr Michał Hałasa
C-608 12:30 - 14:10 T Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Mełgieś
C-601 14:10 - 16:40 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 11) dr Katarzyna Mełgieś
C-241A 15:50 - 18:20 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 7) dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
C-601 16:40 - 19:10 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 12) dr Katarzyna Mełgieś
C-241A 18:20 - 20:50 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-17CI-300 16:40 - 17:30 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-18CI-300 08:20 - 10:00 Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-24C-707 15:50 - 19:10 Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Karolina Szydłowska
2019-10-24CI-300 16:40 - 17:30 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-25C-416 14:10 - 16:40 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 12) mgr Michał Hałasa
2019-10-25C-416 16:40 - 19:10 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 13) mgr Michał Hałasa
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-29GG-110A 13:20 - 15:00 Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-31CI-300 16:40 - 17:30 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2019-11-07CI-300 16:40 - 17:30 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-12CI-206 18:20 - 20:00 Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-13C-719 08:20 - 09:10 Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-14C-706 18:20 - 20:00 Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-15CI-300 08:20 - 10:00 Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paulina Woś
2019-11-15CI-300 10:00 - 11:40 Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 11) dr Paulina Woś
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-18CI-302 18:20 - 20:00 Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Karolina Szydłowska
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-21GG-213 07:30 - 10:00 Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
2019-11-21CI-201 08:20 - 10:00 Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Daria Mikos
2019-11-21C-218A 10:50 - 14:10 Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-22CI-206 07:30 - 10:00 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Konrad Węgliński
2019-11-22CI-206 12:30 - 15:00 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 14) mgr Konrad Węgliński
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-27C-719 08:20 - 09:10 Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
2019-11-27C-707 10:50 - 12:30 Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)mgr Daria Mikos
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-28C-501 12:30 - 14:10 Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)dr Adrian Zbiciak
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-29CI-206 07:30 - 10:00 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paweł Zdanikowski
2019-11-29C-802 09:10 - 10:00 Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
2019-11-29C-802 10:00 - 10:50 Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
2019-11-29C-802 10:50 - 11:40 Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 9) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
2019-11-29C-802 11:40 - 12:30 Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 3) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
2019-11-29C-501 14:10 - 15:00 Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 5) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
2019-11-29C-501 15:00 - 15:50 Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 8) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
2019-11-29C-501 15:50 - 16:40 Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 4) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
2019-11-29C-501 16:40 - 17:30 Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 6) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
2019-11-29C-501 17:30 - 18:20 Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa 7) Ks. dr Zdzisław Jancewicz
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-03CI-206 18:20 - 20:00 Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-13CI-303A 10:00 - 12:30 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Konrad Węgliński
2019-12-13CI-303A 12:30 - 15:00 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 14) mgr Konrad Węgliński
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-16CI-100 18:20 - 20:00 Prawo ochrony środowiska (wykład)dr Kamila Sobieraj
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-18C-241A 08:20 - 10:00 Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paulina Woś
2019-12-18C-241A 08:20 - 10:00 Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 11) dr Paulina Woś
2019-12-18CTW-217 10:50 - 13:20 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Michał Hałasa
2019-12-18C-1035 14:10 - 16:40 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 10) mgr Michał Hałasa
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-19C-707 07:30 - 10:00 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 11) mgr Michał Hałasa
2019-12-19CI-301 08:20 - 10:00 Prawo ochrony środowiska (wykład)dr Kamila Sobieraj
2019-12-19CI-103 15:00 - 16:40 Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Sobieraj
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-20C-416 14:10 - 16:40 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 12) mgr Michał Hałasa
2019-12-20C-416 16:40 - 19:10 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 13) mgr Michał Hałasa
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-07GG-246 13:20 - 15:00 Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-09C-501 12:30 - 14:10 Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)dr Adrian Zbiciak
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-10C-608 09:10 - 10:50 Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 12) dr Katarzyna Mełgieś
2020-01-10C-707 09:10 - 10:50 Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 11) dr Katarzyna Mełgieś
2020-01-10C-717 10:00 - 11:40 Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)dr Aneta Biały
2020-01-10C-717 11:40 - 12:30 Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)dr Aneta Biały
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-14C-701A 16:40 - 18:20 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-17C-703 15:50 - 17:30 Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 14) mgr Karolina Klin
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-20C-706 11:40 - 13:20 Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
2020-01-20C-706 13:20 - 15:00 Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa 2) Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-22C-608 11:40 - 12:30 Nauka o przestępstwie (konwersatorium)dr Damian Szeleszczuk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-23GG-150 07:30 - 10:00 Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2020-01-23C-707 14:10 - 15:50 Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Mełgieś
2020-01-23C-241A 15:50 - 18:20 Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 11) dr Katarzyna Mełgieś
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-24CTW-219 07:30 - 09:10 Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 8) dr Paweł Wrzaszcz
2020-01-24CTW-219 07:30 - 09:10 Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 9) dr Paweł Wrzaszcz
2020-01-24CTW-219 07:30 - 09:10 Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 7) dr Paweł Wrzaszcz
2020-01-24C-608 08:20 - 10:50 Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 12) dr Katarzyna Mełgieś
2020-01-24C-717 11:40 - 13:20 Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-27CI-409 07:30 - 09:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-29CI-201 10:00 - 11:40 Bankruptcy law (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
2020-02-12C-703 10:00 - 11:40 Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Mełgieś

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-15 17:19