Wydział Teologii
Teologiczne Studium Licencjackie
Rok II - Semestr 3   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-905 08:20 - 10:00 A Synteza teologiczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-805 08:20 - 10:00 T Zarys religioznawstwa. Cz. 2 (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-924 10:00 - 11:40 A Chrystologia (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-933 10:00 - 11:40 T Katecheza osób niepełnosprawnych (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-924 10:00 - 11:40 B Mariologia w kontekście (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-805 10:00 - 10:50 T Religia Słowian (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-802 10:00 - 10:50 T Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-805 10:50 - 12:30 T Religia w świecie współczesnym (wykład)Ks. dr hab. Paweł Borto
C-802 10:50 - 11:40 T Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-924 11:40 - 13:20 A Hermeneutyka filozoficzna i teologiczna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-802 11:40 - 13:20 T Łacina patrystyczna (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-924 11:40 - 13:20 B Teologia piękna (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-933 11:40 - 13:20 T Współczesne kierunki katechetyczne (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-805 12:30 - 13:20 T Teologia fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-924 13:20 - 15:00 T Chrystologia i soteriologia posoborowa (wykład)Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
C-933 13:20 - 15:00 T Współczesne katechizmy (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-802 13:20 - 15:00 T Z dziejów misji katolickch (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-803 15:00 - 15:50 T Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-925 07:30 - 09:10 T Moralność małżeństwa i rodziny (wykład)Ks. dr Łukasz Plata
C-805 08:20 - 10:00 T Apologetyka a teologia fundamentalna. Cz. 1 (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-803 08:20 - 10:00 T Egzegeza literatury mądrościowej i ksiąg poetyckich ST (wykład)Ks. dr Marcin Zieliński
C-818 09:10 - 10:50 T Dzieje liturgii w Polsce - okres przedtrydencki (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-925 09:10 - 10:50 T Etyka seksualna (wykład)Ks. dr Łukasz Plata
C-802 09:10 - 10:50 T Łacina patrystyczna (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-807 09:10 - 10:50 T Psychologia rozwojowa czlowieka dorosłego (wykład)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-933 09:10 - 10:50 A Teologia pentekostalna (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-924 10:00 - 11:40 A Chrystologia (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-933 10:00 - 11:40 B Ekumenizm społeczny (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-924 10:00 - 11:40 B Mariologia w kontekście (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-805 10:00 - 11:40 T Metodologia teologii fundamentalnej (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-802 10:50 - 11:40 T Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-925 10:50 - 12:30 T Historia teologii moralnej (I) (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-933 10:50 - 12:30 A Katolickie zasady ekumenizmu (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-807 10:50 - 12:30 T Psychologia pastoralna (wykład)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-818 10:50 - 12:30 T Ruch liturgiczny (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-826 11:40 - 13:20 T Egzegeza Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich- wybrane zagadnienia (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-924 11:40 - 13:20 A Hermeneutyka filozoficzna i teologiczna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-805 11:40 - 12:30 T Najwyższa wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-933 11:40 - 13:20 B Nowożytna i współczesna teologia protestancka (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-924 11:40 - 13:20 B Współczesna pneumatologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-933 12:30 - 14:10 A Analiza "Dokumentu z Limy" (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-925 12:30 - 14:10 T Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Stary Testament (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-807 12:30 - 14:10 T Media a rodzina (konwersatorium)Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-805 12:30 - 13:20 T Uzasadnianie wiary w kontekście jej współczesnych zagrożeń (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-924 13:20 - 15:00 T Antropologia chrześcijańska (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-802 13:20 - 15:00 T Instytucje kościelne (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-818 13:20 - 15:00 T Teologia liturgiczna (wykład)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-925 14:10 - 15:50 T Prawda, dobro, sumienie (II) (wykład)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-933 14:10 - 17:30 B Teologia anglikańska (wykład)Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
C-805 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-846 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-818 15:00 - 16:40 A Homiletyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-1033 15:00 - 16:40 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-924 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-933 15:00 - 16:40 A Teologia prawosławna: duchowość (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-807 15:00 - 17:30 T Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-922 15:50 - 17:30 T Socjologia religii (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs
C-922A 16:40 - 18:20 T Filozofia religii. Cz. 1 (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-818 16:40 - 20:00 B Hermeneutyka źródeł przepowiadania (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-846 16:40 - 18:20 T Historia duchowości: starożytność i średniowiecze (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-818 16:40 - 20:00 A Homiletyka materialna (wykład)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-933 16:40 - 18:20 A Teologia prawosławna: liturgia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-807 17:30 - 18:20 T Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-933 17:30 - 19:10 B Teologia ewangelikalna i Ruch Lozański (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-922 17:30 - 19:10 T Współczesne przemiany społeczne a duszpasterstwo (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs
C-801 18:20 - 20:00 A Teologia prawosławna (seminarium)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-846 18:20 - 19:10 T Wielkie mistyczki Kościoła zachodniego (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-818 08:20 - 10:00 T Teologia roku liturgicznego (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-805 08:20 - 10:00 T Źródła teologii fundamentalnej (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-905 09:10 - 10:50 T Formacja pracowników duszpasterstwa rodzin (wykład)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-922A 09:10 - 10:50 T Katechetyka fundamentalna (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-802 09:10 - 10:50 T Nauki pomocnicze historii Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
C-933 09:10 - 10:50 A Teologia pentekostalna (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-925 10:00 - 12:30 T Bioetyka początków życia ludzkiego (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-803 10:00 - 11:40 T Egzegeza ksiąg prorockich ST - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr Krzysztof Kinowski
C-933 10:00 - 11:40 B Ekumenizm społeczny (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-818 10:00 - 11:40 T Sakramentalia w życiu Kościoła (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-805 10:00 - 10:50 T Zarys teologii religii. Cz. 2 (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-905 10:50 - 12:30 T Dydaktyka duszpasterstwa rodzin (konwersatorium)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-802 10:50 - 12:30 T Dzieje teologii (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-933 10:50 - 12:30 A Katolickie zasady ekumenizmu (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-933 11:40 - 13:20 B Nowożytna i współczesna teologia protestancka (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-933 12:30 - 14:10 A Analiza "Dokumentu z Limy" (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-905 12:30 - 14:10 T Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-802 12:30 - 13:20 T Kulturotwórcza rola zakonów w dziejach Polski (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-925 12:30 - 14:10 T Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (II) (wykład)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
C-846 13:20 - 16:40 B Duchowość miłosierdzia (wykład)S. dr Elżbieta Kruszewska
C-807 13:20 - 15:00 T Katecheza a liturgia (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-805 13:20 - 15:00 T Opcja na rzecz ubogich jako znak wiarygodności Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-846 13:20 - 16:40 A Psychologia w kierownictwie duchowym (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-818 13:20 - 15:00 T Retoryka dla kaznodziejów (wykład)Ks. dr Michał Klementowicz
C-803 13:20 - 14:10 T Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-826 14:10 - 15:00 T Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-925 14:10 - 15:50 A Moralny wymiar praw człowieka (wykład)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
C-925 14:10 - 15:50 B Moralny wymiar transplantacji organów (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-933 14:10 - 15:50 B Teologia ewangelikalna i Ruch Lozański (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
ONLINE 15:00 - 16:40 T Analiza patrystycznych źródel łacińskich (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-807 15:00 - 16:40 T Dydaktyka katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-924 15:00 - 16:40 T Metody teologii pastoralnej (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec
C-818 15:00 - 16:40 T Słuchacz Słowa (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-805 15:00 - 16:40 T Teologia inkulturacji (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-933 15:00 - 16:40 A Teologia prawosławna: duchowość (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-905 15:00 - 16:40 T Wybrane zagadnienia z teologii małżeństwa i rodziny (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-803 15:50 - 16:40 T Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-822 15:50 - 17:30 B Teologia poreformacyjna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
ONLINE 16:40 - 17:30 T Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-805 16:40 - 18:20 T Kościół w misji, dialogu i apologii (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-924 16:40 - 18:20 T Podmiot duszpasterstwa. Świeccy jako podmiot duszpasterstwa (wykład)Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec
C-905 16:40 - 18:20 T Prawo małżeńskie (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-818 16:40 - 18:20 T Przepowiadanie misyjne, rekolekcyjne i hagiograficzne (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-846 16:40 - 18:20 T Szkoły duchowości (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-807 16:40 - 18:20 T Technologia Informacyjna w katechezie (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-933 16:40 - 18:20 A Teologia prawosławna: liturgia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-801 18:20 - 20:00 A Posługa Biskupa Rzymu w perspektywie ekumenicznej (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-846 18:20 - 20:00 T Teologia modlitwy (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-846 09:10 - 10:50 T Duchowość życia sakramentalnego (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-802 10:00 - 10:50 T Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-934 10:00 - 11:40 T Teologiczne podstawy duszpasterstwa (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-802 10:50 - 11:40 T Edytorstwo źródeł historcznych (konwersatorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-933 10:50 - 12:30 T Historia katechezy cz. I (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-846 10:50 - 11:40 T Współczesne nurty duchowości (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-846 11:40 - 13:20 T Duchowość według Jana Pawła II (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-925 11:40 - 13:20 T Misterium paschalne w liturgii (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-934 11:40 - 13:20 T Teologia i organizacja dzialalności charytatywnej (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-828 11:40 - 13:20 T Trynitologia (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
C-802 12:30 - 13:20 T Kościół w świecie późnego antyku (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
C-933 12:30 - 14:10 T Tradycja źródłem katechezy (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-802 13:20 - 14:10 T Duchowość Ojców Kościoła (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
C-924 13:20 - 15:00 T Pneumatologia i eklezjologia (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
C-818 13:20 - 15:00 T Rodzina Kościołem domowym (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski
C-933 14:10 - 15:50 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-802 14:10 - 15:00 T Kaznodziejstwo Ojców Kościoła (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
C-925 15:00 - 16:40 T Anglikańska teologia moralna (wykład)Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
C-846 15:00 - 15:50 T Duchowość pustyni wewnętrznej (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-924 15:00 - 16:40 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-818 15:00 - 16:40 T Wprowadzenie do teologii pastoralnej (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski
C-846 15:50 - 17:30 T Teologia życia duchowego (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-818 16:40 - 18:20 T Duchowość rodziny (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-925 16:40 - 18:20 T Teologia moralna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
C-924 17:30 - 18:20 T Duchowość nowej ewangelizacji cz. II (wykład)Ks. dr Adam Wilczyński
C-846 18:20 - 20:00 T Rozwój duchowy (wykład)Ks. dr Adam Wilczyński
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-807 09:10 - 10:50 T Kościół w świecie współczesnym. Zasady obecności Kościoła w świecie (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski
ONLINE 10:50 - 11:40 T Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-807 10:50 - 12:30 T Teologia praktyczna (seminarium)dr hab. Marek Fiałkowski
ONLINE 11:40 - 12:30 T Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-807 12:30 - 14:10 T Metodologia badań socjologicznych (konwersatorium)Ks. dr hab. Kazimierz Święs
C-807 14:10 - 15:50 T Transformacja systemowa. Założenia ogólne, teorie i interpretacje zmian (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs
ONLINE 15:00 - 15:50 T Patrystyka fundamentalna - I-III w. (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
ONLINE 15:50 - 16:40 T Patrystyka fundamentalna - IV-V w. (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-24 11:19