Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-212A 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 339) mgr Aleksandra Zakrzewska
GG-235 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 340) mgr Małgorzata Osękowska
CI-206 08:20 - 10:00 T European Law of Regional Development (wykład)dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
CI-302A 10:00 - 11:40 T Prawne aspekty komunikacji elektronicznej (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-202 11:40 - 13:20 T System gwarantowania depozytów w Polsce (wykład)dr hab. Rafał Sura
CI-202 13:20 - 15:00 T Pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorców (wykład)dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
CI-200 16:40 - 20:00 A Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)dr Dariusz Bucior
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CI-200 09:10 - 10:50 T Instytucje europejskie i agendy UE (wykład)
Od: 2023-02-15 do 2023-03-14
dr Edyta Krzysztofik
CI-204 09:10 - 10:50 T Instytucje europejskie i agendy UE (wykład)
Od: 2023-03-21 do 2023-06-20
dr Edyta Krzysztofik
CI-302A 11:40 - 13:20 T Ustrojowe prawo administracyjne (wykład)dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
CI-200 13:20 - 15:00 T Instytucje społeczeństwa obywatelskiego (wykład)dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL
GG-108 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Barbara Okulska
GG-108 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 201) mgr Barbara Okulska
CI-200 16:40 - 18:20 T Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (wykład)dr hab. Małgorzata Ganczar
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 204) mgr Karolina Sieńko-Flis
GG-305 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 202) mgr Barbara Okulska
GG-108 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 206) mgr Karolina Sieńko-Flis
CI-103 09:10 - 10:50 T Prawo urzędnicze (wykład)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
CI-302A 10:50 - 12:30 A Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa 1) dr Edyta Krzysztofik
CI-302A 10:50 - 12:30 B Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa 2) dr Edyta Krzysztofik
GG-108 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 247) mgr Marlena Iglik
CTW-205 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 249) mgr Małgorzata Osękowska
CI-103A 12:30 - 14:10 T Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
GG-108 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 248) mgr Marlena Iglik
CI-204 14:10 - 15:50 T Organizacje pożytku publicznego (wykład)dr hab. Wojciech Wytrążek
CI-302 17:30 - 19:10 T Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (wykład)dr Emil Kowalik
GG-212A 17:30 - 19:10 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 207) mgr Magdalena Szulga
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-300 09:10 - 10:50 B Zarys prawa kanonicznego (wykład)prof. dr hab. Wiesław Bar
CI-103 10:50 - 12:30 T Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Magdalena Kisała
CI-302 10:50 - 12:30 B Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Wiesław Bar
GG-212A 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 341) mgr Małgorzata Osękowska
CI-103 12:30 - 14:10 T Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Magdalena Kisała
CI-302 12:30 - 14:10 B Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Wiesław Bar
GG-206 14:10 - 15:50 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 501)
Od: 2023-03-30 do 2023-06-20
mgr Magdalena Szulga
CI-103 14:10 - 15:50 T Prawo oświatowe (wykład)
Od: 2023-03-23 do 2023-06-20
prof. dr hab. Magdalena Pyter
CI-302 14:10 - 15:50 T Prawo oświatowe (wykład)
Od: 2023-02-15 do 2023-03-16
prof. dr hab. Magdalena Pyter
CI-304 17:30 - 19:10 T Kolonializm a Misje (wykład)Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 205) mgr Magdalena Szulga
CI-304 08:20 - 10:00 T System administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
CI-304 10:00 - 11:40 T Prawo konsumenckie (wykład)prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
CI-304 11:40 - 13:20 T Zawarcie i ustanie małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
CI-304 13:20 - 15:00 T Administracja stanu cywilnego (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
GG-233 14:10 - 15:50 B Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Agnieszka Białowolska
CI-304 15:00 - 16:40 T Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
GG-233 17:30 - 19:10 A Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Agnieszka Białowolska

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-03-30CI-300 09:10 - 10:50 Zarys prawa kanonicznego (wykład)prof. dr hab. Wiesław Bar
2023-03-30CI-302 10:50 - 12:30 Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 2)prof. dr hab. Wiesław Bar
2023-03-30CI-302 12:30 - 14:10 Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1)prof. dr hab. Wiesław Bar
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-24CI-302 15:50 - 17:30 Instytucje społeczeństwa obywatelskiego (wykład)dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 17:16