Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-846 12:30 - 13:20 T Teologia dogmatyczna: Pneumatologia i Charytologia (wykład)Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
C-925 13:20 - 14:10 T Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (ćwiczenia)Ks. dr Łukasz Plata
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-809 12:30 - 13:20 T Liturgika (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-809 13:20 - 15:00 T Katechetyka specjalna (konwersatorium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-854 15:00 - 16:40 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-805 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-846 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-1033 15:00 - 16:40 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-924 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-925 15:50 - 17:30 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-809 17:30 - 19:10 T Muzyka w liturgii. Historia, teologia, praktyka (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-925 08:20 - 10:00 T Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-846 10:00 - 11:40 T Dydaktyka katechezy (ćwiczenia)Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-809 11:40 - 13:20 T Nowy Testament: Pisma apostolskie (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
C-809 13:20 - 15:00 T Teologia duchowości katolickiej (wykład)Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-809 15:00 - 16:40 T Psychologiczne aspekty duchowości (wykład)Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-1043 15:00 - 15:50 T Stary Testament: Księgi Prorockie (ćwiczenia)Ks. dr Krzysztof Kinowski
C-1043 15:50 - 16:40 T Nowy Testament: Pisma Apostolskie (ćwiczenia)Ks. dr Krzysztof Kinowski
C-1043 16:40 - 18:20 T Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)Ks. dr Krzysztof Kinowski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-924 10:50 - 12:30 T Teologia dogmatyczna: sakramentologia (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
C-924 12:30 - 13:20 T Teologia dogmatyczna: sakramentologia (ćwiczenia)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
C-925 13:20 - 14:10 T Liturgika (ćwiczenia)Ks. dr Andrzej Megger
C-933 14:10 - 15:50 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-924 15:00 - 16:40 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-846 15:50 - 17:30 T Teologia życia duchowego (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-24 11:19