Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-613 07:30 - 09:10 T Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
C-503 09:10 - 10:50 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 1) dr Emilia Mielniczuk
C-321 09:10 - 10:50 T Integracja zespołów ludzkich: Konfrontacja z sobą w zastosowaniach (konwersatorium - Grupa 1) prof. dr hab. Piotr Oleś
C-407 09:10 - 10:50 T Psychologia pracy i migracji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
C-613 09:10 - 10:50 T Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
C-503 10:50 - 12:30 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 2) dr Emilia Mielniczuk
C-407 10:50 - 12:30 T Psychologia pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
C-329 10:50 - 12:30 T Psychologia zarządzania personelem (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
C-503 12:30 - 14:10 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 3) dr Emilia Mielniczuk
GG-244A 12:30 - 14:10 T Psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
CTW-304 12:30 - 14:10 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)dr Krzysztof Ciepliński
C-605 14:10 - 15:50 T Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1) dr Krzysztof Ciepliński
C-407 14:10 - 15:50 T Zachowania uczciwe w życiu społecznym (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Torój
C-407 15:50 - 17:30 T Psychologia zachowań w dynamicznej sytuacji rynkowej i finansowej (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Torój
C-605 15:50 - 17:30 T Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)dr Krzysztof Ciepliński
C-329 15:50 - 17:30 T Społeczna psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
C-903 17:30 - 19:10 T Analiza transakcyjna w organizacji (konwersatorium - Grupa 1) dr Agata Poręba-Chabros
C-324 17:30 - 19:10 T Arteterapia (konwersatorium - Grupa 1) mgr Agata Banakiewicz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-809 09:10 - 10:50 T Kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań przestępczych (konwersatorium - Grupa 1) mgr Dorota Reczek
C-605 09:10 - 10:50 T Religijność w psychoprofilaktyce i psychoterapii (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Radosław Rybarski
C-503 10:50 - 12:30 T Coaching i Mentoring (konwersatorium - Grupa 1) dr Jacek Sobek
C-605 10:50 - 12:30 T Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa 2) dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
C-501 10:50 - 12:30 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
CTW-02 10:50 - 12:30 T Różnice indywidualne w podatności na oddziaływania resocjalizacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Barbara Cichy-Jasiocha
C-613 12:30 - 14:10 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 10) dr Agata Celińska-Miszczuk
C-405 12:30 - 14:10 T Jakość życia w okresie średniej i późnej dorosłości (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Paweł Brudek
C-605 12:30 - 14:10 T Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa 1) dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
C-605 14:10 - 15:50 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 7) dr Agata Celińska-Miszczuk
C-416 14:10 - 15:50 T Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
C-524 14:10 - 15:50 T Psychologia jakości życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-405 14:10 - 15:50 T Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
C-703 14:10 - 15:50 T Resocjalizacja osób z zaburzeniami osobowości (konwersatorium - Grupa 1) dr Andrzej Januszewski
C-407 14:10 - 15:50 T Zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej (konwersatorium - Grupa 2) dr Małgorzata Łysiak
C-304 15:50 - 17:30 T Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa 2) dr Karolina Krzysztofik
C-405 15:50 - 17:30 T Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
C-407 15:50 - 17:30 T Zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Łysiak
C-501 17:30 - 19:10 T Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa 1) dr Karolina Krzysztofik
C-613 17:30 - 19:10 T Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-407 07:30 - 09:10 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
C-613 09:10 - 10:50 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 11) dr Agata Celińska-Miszczuk
C-503 09:10 - 10:50 T Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Wacław Bąk
C-501 09:10 - 10:50 T Organizacja wobec pracownika z niepełnosprawnością (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Mariańczyk
CN-P10 09:10 - 10:50 T Psychologia społeczna i religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-407 09:10 - 10:50 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
C-515 09:10 - 10:50 T Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa 1) dr Wiktor Razmus
C-613 10:50 - 12:30 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 5) dr Agata Celińska-Miszczuk
C-501 10:50 - 12:30 T Formy przeciwdziałania ekskluzji społecznej osób niepełnosprawnych (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Mariańczyk
C-503 10:50 - 12:30 T Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Wacław Bąk
C-719 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
CN-P10 10:50 - 12:30 T Psychologia społeczna (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-515 10:50 - 12:30 T Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa 2) dr Wiktor Razmus
C-613 12:30 - 14:10 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 8) dr Agata Celińska-Miszczuk
CTW-302 12:30 - 14:10 T Psychologia jakości życia wobec wyzwań współczesności (wykład)Ks. dr Paweł Brudek
GG-207 12:30 - 14:10 T Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
C-613 14:10 - 15:50 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 9) dr Agata Celińska-Miszczuk
C-511 14:10 - 15:50 T Psychologia emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
GG-207 14:10 - 15:50 T Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
C-501 15:50 - 17:30 T Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych (konwersatorium - Grupa 1) dr Karolina Krzysztofik
C-613 15:50 - 17:30 T Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
C-501 17:30 - 19:10 T Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa 3) dr Karolina Krzysztofik
C-613 17:30 - 19:10 T Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
C-405 19:10 - 20:50 T Religijne i duchowe konteksty jakości życia (konwersatorium - Grupa 1) dr Rafał Bartczuk
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-925 08:20 - 10:00 T Mediacje i rozwiązywanie sporów (konwersatorium - Grupa 1) dr Marek Dąbrowski
C-501 09:10 - 10:50 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 6) dr Agata Celińska-Miszczuk
C-613 09:10 - 10:50 T Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
GG-107A 09:10 - 10:50 T Poznawcza psychologia Ja (seminarium)dr hab. Wacław Bąk
C-503 09:10 - 10:50 T Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)dr Wiktor Razmus
GG-26 10:50 - 12:30 T Podejmowanie decyzji społecznych (konwersatorium - Grupa 1) dr Rafał Bartczuk
C-613 10:50 - 12:30 T Psychologia międzykulturowa (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia rehabilitacji (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
C-407 10:50 - 12:30 T Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
C-417 12:30 - 14:10 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 4)
Od: 2019-10-01 do 2019-10-03
dr Agata Celińska-Miszczuk
C-417 12:30 - 14:10 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 4)
Od: 2019-10-17 do 2020-01-29
dr Agata Celińska-Miszczuk
C-407 12:30 - 14:10 T Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
C-405 14:10 - 15:50 T Psychologia percepcji (seminarium)dr Paweł Stróżak
CTW-304 15:50 - 17:30 T Funkcjonowanie człowieka w warunkach ekstremalnych: psychologia lotnicza (wykład)dr hab. Janusz Ślusarski
C-405 15:50 - 17:30 T Psychologia procesów poznawczych (seminarium)dr Paweł Stróżak
C-503 17:30 - 19:10 T Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich terapia (konwersatorium - Grupa 1) dr Natalia Kajka
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-503 08:20 - 10:00 T Negocjacje w biznesie (konwersatorium - Grupa 1) dr Marek Dąbrowski
C-329 09:10 - 10:50 T Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
C-803 12:30 - 14:10 T Samowiedza i samoregulacja w zachowaniach konsumenckich (konwersatorium - Grupa 1) mgr Anna Kapinos
C-405 12:30 - 14:10 T Współczesne transformacje wzorców zachowań seksualnych (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2019-10-01 do 2019-10-11
dr Katarzyna Litwińska-Rączka
C-329 14:10 - 15:50 T Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
C-503 17:30 - 19:10 T Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich terapia (konwersatorium - Grupa 2) dr Natalia Kajka

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-10C-1039 12:30 - 14:10 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 4) dr Agata Celińska-Miszczuk
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-11C-802 10:50 - 12:30 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 9) dr Agata Celińska-Miszczuk
2019-10-11C-321 15:50 - 17:30 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 4) dr Agata Celińska-Miszczuk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-17C-919 15:50 - 17:30 Funkcjonowanie człowieka w warunkach ekstremalnych: psychologia lotnicza (wykład)dr hab. Janusz Ślusarski
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-18C-802 10:50 - 12:30 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 6) dr Agata Celińska-Miszczuk
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-22C-605 07:30 - 09:10 Religijność w psychoprofilaktyce i psychoterapii (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Radosław Rybarski
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-24C-613 12:30 - 15:50 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa 1) mgr Monika Strzelecka
2019-10-24C-321 17:30 - 20:50 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa 1) mgr Monika Strzelecka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-25C-318 15:50 - 20:50 Public relations (konwersatorium - Grupa 1) mgr Krystian Macheta
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-14C-613 12:30 - 15:50 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa 1) mgr Monika Strzelecka
2019-11-14C-321 17:30 - 20:50 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa 1) mgr Monika Strzelecka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-15CTW-56 09:10 - 15:50 Różnice indywidualne w podatności na oddziaływania resocjalizacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Barbara Cichy-Jasiocha
2019-11-15C-318 10:50 - 12:30 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 6) dr Agata Celińska-Miszczuk
2019-11-15C-318 15:50 - 20:50 Public relations (konwersatorium - Grupa 1) mgr Krystian Macheta
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-18C-1002 14:10 - 15:50 Integracja zespołów ludzkich: Konfrontacja z sobą w zastosowaniach (konwersatorium - Grupa 1) prof. dr hab. Piotr Oleś
2019-11-18C-324 19:10 - 20:50 Arteterapia (konwersatorium - Grupa 1) mgr Agata Banakiewicz
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-23C-405 09:10 - 15:50 Współczesne transformacje wzorców zachowań seksualnych (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-04C-304 12:30 - 14:10 Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
2019-12-04C-805 14:10 - 15:50 Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-06CTW-02 11:40 - 14:10 Różnice indywidualne w podatności na oddziaływania resocjalizacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Barbara Cichy-Jasiocha
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-09C-201A 17:30 - 19:10 Psychologia zachowań w dynamicznej sytuacji rynkowej i finansowej (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Torój
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-12C-613 12:30 - 15:50 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa 1) mgr Monika Strzelecka
2019-12-12C-321 17:30 - 20:00 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa 1) mgr Monika Strzelecka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-13C-318 15:50 - 20:50 Public relations (konwersatorium - Grupa 1) mgr Krystian Macheta
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-14C-417 09:10 - 15:50 Współczesne transformacje wzorców zachowań seksualnych (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-16C-201A 17:30 - 19:10 Zachowania uczciwe w życiu społecznym (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Torój
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-17CTW-02 14:10 - 15:50 Różnice indywidualne w podatności na oddziaływania resocjalizacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Barbara Cichy-Jasiocha
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-10C-318 07:30 - 09:10 Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Wacław Bąk
2020-01-10C-318 09:10 - 10:50 Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Wacław Bąk
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-11C-405 09:10 - 15:50 Współczesne transformacje wzorców zachowań seksualnych (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-13C-407 17:30 - 19:10 Psychologia zachowań w dynamicznej sytuacji rynkowej i finansowej (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Torój
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-14CTW-02 14:10 - 16:40 Różnice indywidualne w podatności na oddziaływania resocjalizacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Barbara Cichy-Jasiocha
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-15C-503 07:30 - 09:10 Poznawcza psychologia Ja (seminarium)dr hab. Wacław Bąk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-16C-613 12:30 - 15:50 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa 1) mgr Monika Strzelecka
2020-01-16C-321 17:30 - 20:00 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa 1) mgr Monika Strzelecka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-17C-318 15:50 - 20:50 Public relations (konwersatorium - Grupa 1) mgr Krystian Macheta
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-20CTW-56 16:40 - 20:00 Różnice indywidualne w podatności na oddziaływania resocjalizacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Barbara Cichy-Jasiocha
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-21CTW-02 09:10 - 10:50 Różnice indywidualne w podatności na oddziaływania resocjalizacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Barbara Cichy-Jasiocha
2020-01-21CTW-02 12:30 - 14:10 Różnice indywidualne w podatności na oddziaływania resocjalizacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Barbara Cichy-Jasiocha
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-24C-321 15:50 - 20:50 Public relations (konwersatorium - Grupa 1) mgr Krystian Macheta
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-30C-515 09:10 - 10:50 Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa 1) dr Wiktor Razmus
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-05C-515 10:50 - 12:30 Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa 1) dr Wiktor Razmus
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-07C-515 09:10 - 10:00 Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa 1) dr Wiktor Razmus

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 10:19