Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-408 07:30 - 09:10 T Poradnictwo psychologiczne (wykład)dr Elżbieta Januszewska
C-503 09:10 - 10:50 T Kreowanie wizerunku (konwersatorium - Grupa 1) dr Paweł Fortuna
C-232 09:10 - 10:50 T Psychologia pracy i migracji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
C-613 09:10 - 10:50 T Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
CN-P10 10:50 - 12:30 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 1) dr Dorota Kuncewicz
CTW-304 10:50 - 12:30 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 14) Ks. dr Paweł Brudek
C-232 10:50 - 12:30 T Psychologia pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
C-605 10:50 - 12:30 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)dr Krzysztof Ciepliński
C-613 10:50 - 12:30 T Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
GG-205A 12:30 - 14:10 T Narzędzia zarządzania personelem (wykład)dr Jacek Sobek
CN-P10 12:30 - 14:10 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 2) dr Dorota Kuncewicz
CTW-304 12:30 - 14:10 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 12) Ks. dr Paweł Brudek
C-1038 12:30 - 14:10 T Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)dr Krzysztof Ciepliński
C-405 12:30 - 14:10 T Społeczna psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
CN-P10 14:10 - 15:50 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 3) dr Dorota Kuncewicz
GG-205A 14:10 - 15:50 T Psychologiczne aspekty wynagradzania i oceny pracowników (konwersatorium - Grupa 1) dr Jacek Sobek
C-613 14:10 - 15:50 T Psychoterapia integralna (konwersatorium - Grupa 1) dr Krzysztof Ciepliński
C-304 15:50 - 17:30 A Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Izabela Woszczyńska
C-304 15:50 - 17:30 B Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa 10) mgr Izabela Woszczyńska
CN-P10 15:50 - 17:30 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 4) dr Dorota Kuncewicz
CTW-304 15:50 - 17:30 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 13) Ks. dr Paweł Brudek
C-405 15:50 - 17:30 T Psychologia zarządzania personelem (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
C-304 17:30 - 19:10 A Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Izabela Woszczyńska
C-304 17:30 - 19:10 B Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Izabela Woszczyńska
CTW-304 17:30 - 19:10 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 15) Ks. dr Paweł Brudek
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-P01 07:30 - 09:10 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 6) dr Maria Gałkowska-Bachanek
CN-P01 09:10 - 10:50 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 5) dr Maria Gałkowska-Bachanek
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
C-613 09:10 - 10:50 T Psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
C-503 09:10 - 10:50 T Zarządzanie czasem: diagnostyka postaw temporalnych (konwersatorium - Grupa 1) dr Mariusz Wołońciej
C-613 10:50 - 12:30 T Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
CTW-304 10:50 - 12:30 T Psychologia religii (wykład)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
C-306 12:30 - 14:10 T Kreatywne zachowanie i twórcze myślenie w mediacjach (wykład)dr Martyna Płudowska
C-501 12:30 - 14:10 T Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Dorota Mącik
C-1039 12:30 - 14:10 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 11) dr Maria Gałkowska-Bachanek
C-503 12:30 - 14:10 T Psychologia sądowa (wykład)prof. dr hab. Stanisława Steuden
CTW-304 12:30 - 14:10 T Zespół wypalenia a jakość życia w opiece (wykład)Ks. dr Paweł Brudek
CN-P01 14:10 - 15:50 T Mechanizmy motywacyjne w organizacjach (wykład)dr Małgorzata Torój
C-501 14:10 - 15:50 T Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Dorota Mącik
C-503 14:10 - 15:50 T Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
C-405 14:10 - 15:50 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-605 14:10 - 15:50 T Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr Radosław Rybarski
C-501 15:50 - 17:30 T Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Katarzyna Kokot
C-405 15:50 - 17:30 T Psychologia jakości życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-605 15:50 - 17:30 T Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr Radosław Rybarski
C-613 15:50 - 17:30 T Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
C-605 17:30 - 19:10 T Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa 3) Ks. dr Radosław Rybarski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-P01 07:30 - 09:10 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 7) dr Maria Gałkowska-Bachanek
CN-P01 09:10 - 10:50 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 9) dr Maria Gałkowska-Bachanek
C-613 09:10 - 10:50 T Psychologia społeczna i religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-515 09:10 - 10:50 T Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)dr Wiktor Razmus
C-407 09:10 - 10:50 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
C-318 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)
Od: 2020-02-15 do 2020-03-26
dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
C-318 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)
Od: 2020-04-08 do 2020-05-13
dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
C-318 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)
Od: 2020-05-27 do 2020-06-16
dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
CN-P01 10:50 - 12:30 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 8) dr Maria Gałkowska-Bachanek
C-613 10:50 - 12:30 T Psychologia społeczna (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-407 10:50 - 12:30 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
GG-207 10:50 - 12:30 T Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
CN-P01 12:30 - 14:10 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 10) dr Maria Gałkowska-Bachanek
GG-207 12:30 - 14:10 T Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
C-511 14:10 - 15:50 T Psychologia emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
C-501 14:10 - 15:50 T Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa 4) Ks. dr Radosław Rybarski
C-511 15:50 - 17:30 T Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
C-407 15:50 - 17:30 T Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
C-501 15:50 - 17:30 T Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa 5) Ks. dr Radosław Rybarski
C-407 17:30 - 19:10 T Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-503 09:10 - 10:50 T Metody pracy w rehabilitacji kompleksowej (wykład)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
CN-P10 09:10 - 10:50 B Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa 7) dr Grzegorz Kida
CN-P10 09:10 - 10:50 A Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa 8) dr Grzegorz Kida
GG-205A 10:50 - 12:30 T Poznawcza psychologia Ja (seminarium)dr hab. Wacław Bąk
C-703 10:50 - 12:30 T Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
C-503 10:50 - 12:30 T Psychologia rehabilitacji (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
CN-P10 10:50 - 12:30 B Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa 9) dr Grzegorz Kida
CN-P10 10:50 - 12:30 A Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa 10) dr Grzegorz Kida
CN-P01 12:30 - 14:10 T Psychologia międzykulturowa (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
C-503 12:30 - 14:10 T Psychologia procesów poznawczych (seminarium)dr Paweł Stróżak
C-703 12:30 - 14:10 T Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
CTW-408 14:10 - 15:50 T Psychiatria (wykład)prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
C-613 15:50 - 17:30 T Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa 1) dr Dorota Kuncewicz
CTW-304 15:50 - 17:30 T Psychiatria (konwersatorium - Grupa 1) prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
C-503 15:50 - 17:30 T Psychologia percepcji (seminarium)dr Paweł Stróżak
C-405 15:50 - 17:30 T Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa 1) mgr Klaudia Czapla
C-613 17:30 - 19:10 T Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa 2) dr Dorota Kuncewicz
CTW-304 17:30 - 19:10 T Psychiatria (konwersatorium - Grupa 2) prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
CTW-104 17:30 - 19:10 B Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa 6) dr Grzegorz Kida
CTW-104 17:30 - 19:10 A Psychologiczne doradztwo zawodowe (wykład)dr Grzegorz Kida
C-405 17:30 - 19:10 T Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa 2) mgr Klaudia Czapla
C-405 19:10 - 20:50 T Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa 3) mgr Klaudia Czapla
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-P07 09:10 - 10:50 T Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
C-503 10:50 - 12:30 T Interwencja kryzysowa w organizacji (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
C-407 10:50 - 12:30 T Neuropoznawcze uwarunkowania mediów audio-wizualnych (wykład)dr Paweł Fortuna
CN-P07 10:50 - 12:30 T Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
C-407 12:30 - 14:10 B Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa 6) dr Barbara Cichy-Jasiocha
CTW-302 12:30 - 14:10 A Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (wykład)dr Barbara Cichy-Jasiocha
C-405 12:30 - 14:10 T Wybrane zagadnienia psychopatologii (konwersatorium - Grupa 1) dr Natalia Kajka
GG-207 14:10 - 15:50 T Pozytywne funkcje negatywnych doświadczeń: stresu, kryzysu, traumy (konwersatorium - Grupa 1) dr Ewa Sokołowska
CTW-304 15:50 - 17:30 T Neuropsychologia (wykład)
Od: 2020-02-15 do 2020-04-24
dr Joanna Kuryłowicz

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-19GG-213 10:50 - 12:30 Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Dorota Mącik
2020-03-19GG-213 12:30 - 14:10 Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Dorota Mącik
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-04-01C-1039 10:50 - 12:30 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
2020-05-20C-1039 10:50 - 12:30 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 09:19