Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-107A 07:30 - 09:10 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Paweł Ciszek
C-613 07:30 - 09:10 T Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
GG-107A 09:10 - 10:50 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Paweł Ciszek
GG-207 09:10 - 10:50 B Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 3) dr Elżbieta Januszewska
GG-207 09:10 - 10:50 A Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 4) dr Elżbieta Januszewska
C-407 09:10 - 10:50 T Psychologia pracy i migracji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
C-613 09:10 - 10:50 T Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
GG-107A 10:50 - 12:30 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Paweł Ciszek
C-407 10:50 - 12:30 T Psychologia pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
C-329 10:50 - 12:30 T Psychologia zarządzania personelem (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
CTW-302 10:50 - 12:30 T Psychoterapia (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
GG-207 12:30 - 14:10 B Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Elżbieta Januszewska
GG-207 12:30 - 14:10 A Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 2) dr Elżbieta Januszewska
C-501 12:30 - 14:10 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 3)
Od: 2019-12-09 do 2020-01-29
dr Ewa Sokołowska
GG-244A 12:30 - 14:10 T Psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
CTW-304 12:30 - 14:10 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)dr Krzysztof Ciepliński
C-407 12:30 - 14:10 T Zarządzanie motywacją w przedsiębiorczości (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Torój
CTW-302 14:10 - 15:50 T Psychologia kliniczna dorosłych (wykład)
Od: 2019-10-01 do 2019-12-02
prof. dr hab. Stanisława Steuden
C-501 14:10 - 15:50 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 4)
Od: 2019-12-09 do 2020-01-29
dr Ewa Sokołowska
GG-207 15:50 - 17:30 B Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 5) dr Elżbieta Januszewska
C-405 15:50 - 17:30 T Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Sylwia Sztobryn
C-605 15:50 - 17:30 T Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)dr Krzysztof Ciepliński
C-329 15:50 - 17:30 T Społeczna psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
C-405 17:30 - 19:10 T Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Sylwia Sztobryn
CTW-304 19:10 - 20:50 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (wykład)dr Michał Wiechetek
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-321 09:10 - 10:50 T Metody projekcyjne w diagnozie klinicznej (konwersatorium - Grupa 2) dr Maria Gałkowska-Bachanek
C-503 09:10 - 10:50 T Psychologiczne aspekty rekrutacji pracowników (konwersatorium - Grupa 1) dr Jacek Sobek
C-501 10:50 - 12:30 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
C-501 12:30 - 14:10 T Metody projekcyjne w diagnozie klinicznej (konwersatorium - Grupa 1) dr Maria Gałkowska-Bachanek
C-407 12:30 - 14:10 T Neuromarketing (konwersatorium - Grupa 1) dr Agnieszka Fudali-Czyż
GG-207 12:30 - 14:10 T Stan zdrowia a jakość życia dzieci i młodzieży (wykład)dr Elżbieta Januszewska
C-416 14:10 - 15:50 T Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
C-524 14:10 - 15:50 T Psychologia jakości życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-405 14:10 - 15:50 T Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
C-501 14:10 - 15:50 T Psychologiczne aspekty chorób somatycznych i psychicznych (wykład)dr hab. Dorota Mącik
C-405 15:50 - 17:30 T Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
C-613 17:30 - 19:10 T Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-407 07:30 - 09:10 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
CN-P10 09:10 - 10:50 T Psychologia społeczna i religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-407 09:10 - 10:50 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
C-321 09:10 - 10:50 T Zarządzanie stresem w organizacji (wykład)dr Tomasz Korulczyk
C-719 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
CTW-302 10:50 - 12:30 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład)
Od: 2019-10-16 do 2019-12-04
dr Małgorzata Łysiak
CN-P10 10:50 - 12:30 T Psychologia społeczna (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-201A 12:30 - 14:10 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 6) dr Katarzyna Mariańczyk
C-306 12:30 - 14:10 T Psychologia zachowań konsumenckich (wykład)dr Wiktor Razmus
GG-207 12:30 - 14:10 T Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
C-511 14:10 - 15:50 T Psychologia emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
GG-207 14:10 - 15:50 T Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
C-613 15:50 - 17:30 T Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
CTW-304 15:50 - 17:30 T Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (wykład)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-20
dr Grzegorz Wiącek
C-613 17:30 - 19:10 T Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-207 09:10 - 10:50 T Elementy psychoprofilaktyki i terapii w pracy psychologa szkolnego (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
C-613 09:10 - 10:50 T Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
CN-P01 09:10 - 10:50 T Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa 1) dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter
GG-107A 09:10 - 10:50 T Poznawcza psychologia Ja (seminarium)dr hab. Wacław Bąk
C-503 09:10 - 10:50 T Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)dr Wiktor Razmus
GG-207 10:50 - 12:30 T Elementy psychoprofilaktyki i terapii w pracy psychologa szkolnego (konwersatorium - Grupa 2) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
CN-P01 10:50 - 12:30 T Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa 2) dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter
CTW-304 10:50 - 12:30 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (wykład)dr Katarzyna Mariańczyk
C-613 10:50 - 12:30 T Psychologia międzykulturowa (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia rehabilitacji (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
C-407 10:50 - 12:30 T Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
C-407 12:30 - 14:10 T Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
C-503 14:10 - 15:50 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Aleksandra Bednarczyk
C-405 14:10 - 15:50 T Psychologia percepcji (seminarium)dr Paweł Stróżak
C-407 15:50 - 17:30 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Klaudia Czapla
C-306 15:50 - 17:30 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Sylwia Sztobryn
C-503 15:50 - 17:30 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 10) mgr Aleksandra Bednarczyk
C-405 15:50 - 17:30 T Psychologia procesów poznawczych (seminarium)dr Paweł Stróżak
C-306 17:30 - 19:10 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 10) mgr Sylwia Sztobryn
C-407 17:30 - 19:10 T Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Klaudia Czapla
C-407 19:10 - 20:50 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Klaudia Czapla
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-405 09:10 - 10:50 T Doświadczenie traumy a aktywność życiowa (wykład)dr Katarzyna Litwińska-Rączka
C-329 09:10 - 10:50 T Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
C-503 10:50 - 12:30 T Pedagogika (CE) (wykład)dr hab. Piotr Magier
C-613 10:50 - 12:30 T Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Karolina Krzysztofik
C-405 10:50 - 12:30 T Terapia systemowa rodziny (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
CTW-304 12:30 - 14:10 T Psychologia ekonomiczna (wykład)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
C-503 12:30 - 14:10 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 1)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-29
dr Ewa Sokołowska
C-503 12:30 - 14:10 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2019-12-06 do 2020-01-29
dr Ewa Sokołowska
C-613 12:30 - 14:10 T Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa 3) dr Karolina Krzysztofik
C-329 14:10 - 15:50 T Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
CTW-304 15:50 - 17:30 T Psychologia środowiskowa (wykład)dr Grzegorz Kida
C-503 15:50 - 17:30 T Zagadnienia psychosomatyki a jakość życia (konwersatorium - Grupa 1) dr Natalia Kajka
CTW-304 17:30 - 19:10 T Zarządzanie konfliktem w organizacji (wykład)dr Grzegorz Kida

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-24C-933 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 5) dr Agata Poręba-Chabros
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-25C-501 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 5) dr Agata Poręba-Chabros
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-26C-417 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 5) dr Agata Poręba-Chabros
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-04CN-103 12:30 - 14:10 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Sylwia Jankowicz
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-07C-933 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 6) dr Agata Poręba-Chabros
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-08C-501 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 6) dr Agata Poręba-Chabros
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-09C-503 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 6) dr Agata Poręba-Chabros
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-14C-933 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 3) dr Natalia Kajka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-15C-501 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 3) dr Natalia Kajka
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-16C-417 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 3) dr Natalia Kajka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-21C-407 07:30 - 09:10 Psychoterapia (trening - Grupa 3) dr Natalia Kajka
2019-11-21C-933 14:10 - 19:10 Psychoterapia (trening - Grupa 6) dr Agata Poręba-Chabros
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-25CN-103 12:30 - 14:10 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Sylwia Jankowicz
2019-12-02CN-103 12:30 - 14:10 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Sylwia Jankowicz
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-04C-304 12:30 - 14:10 Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
2019-12-04C-805 14:10 - 15:50 Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
2019-12-04C-416 14:10 - 15:50 Zarządzanie motywacją w przedsiębiorczości (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Torój
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-05GG-207 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 1) dr Krzysztof Ciepliński
2019-12-05C-933 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 7) dr Agata Poręba-Chabros
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-06C-501 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 7) dr Agata Poręba-Chabros
2019-12-06GG-207 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 1) dr Krzysztof Ciepliński
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-07GG-207 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 1) dr Krzysztof Ciepliński
2019-12-07C-503 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 7) dr Agata Poręba-Chabros
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-11GG-243 15:50 - 17:30 Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Sylwia Sztobryn
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-16C-416 14:10 - 17:30 Biofeedback – metoda wzmacniająca zasoby mediacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Olha Pavlovych
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-19C-605 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 2) dr Krzysztof Ciepliński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-20C-605 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 2) dr Krzysztof Ciepliński
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-21C-605 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 2) dr Krzysztof Ciepliński
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-08CTW-56 09:10 - 14:10 Psychoterapia (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2020-01-08CTW-219 14:10 - 19:10 Biofeedback – metoda wzmacniająca zasoby mediacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Olha Pavlovych
2020-01-08C-416 14:10 - 19:10 Psychoterapia (trening - Grupa 2) dr Krzysztof Ciepliński
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-09C-318 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 4) mgr Monika Spotoń-Wydra
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-10CTW-304 09:10 - 10:50 Psychologia kliniczna dorosłych (wykład)prof. dr hab. Stanisława Steuden
2020-01-10C-802 10:50 - 13:20 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Sylwia Jankowicz
2020-01-10CTW-203 14:10 - 19:10 Biofeedback – metoda wzmacniająca zasoby mediacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Olha Pavlovych
2020-01-10C-318 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 4) mgr Monika Spotoń-Wydra
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-11C-318 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 4) mgr Monika Spotoń-Wydra
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-13C-913 14:10 - 15:50 Biofeedback – metoda wzmacniająca zasoby mediacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Olha Pavlovych
2020-01-13C-201A 15:50 - 19:10 Biofeedback – metoda wzmacniająca zasoby mediacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Olha Pavlovych
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-15C-503 07:30 - 09:10 Poznawcza psychologia Ja (seminarium)dr hab. Wacław Bąk
2020-01-15C-703 14:10 - 15:50 Biofeedback – metoda wzmacniająca zasoby mediacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Olha Pavlovych
2020-01-15CTW-304 15:50 - 17:30 Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (wykład)dr Grzegorz Wiącek
2020-01-15C-232 15:50 - 19:10 Biofeedback – metoda wzmacniająca zasoby mediacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Olha Pavlovych
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-16C-933 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 8) dr Agata Poręba-Chabros
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-17C-501 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 8) dr Agata Poręba-Chabros
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-18C-417 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 8) dr Agata Poręba-Chabros
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-20CN-103 12:30 - 14:10 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Sylwia Jankowicz
2020-01-20C-416 14:10 - 19:10 Psychoterapia (trening - Grupa 4) mgr Monika Spotoń-Wydra
2020-01-20C-913 14:10 - 15:50 Biofeedback – metoda wzmacniająca zasoby mediacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Olha Pavlovych
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-21C-416 17:30 - 19:10 Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Sylwia Sztobryn
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-22C-623 10:00 - 11:40 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Aleksandra Bednarczyk
2020-01-22C-623 11:40 - 14:10 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 10) mgr Aleksandra Bednarczyk
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-24CTW-304 07:30 - 09:10 Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (wykład)dr Katarzyna Mariańczyk
2020-01-24C-1039 10:50 - 14:10 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Sylwia Jankowicz
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-25C-405 09:10 - 14:10 Psychoterapia (trening - Grupa 5) dr Agata Poręba-Chabros
2020-01-25C-405 14:10 - 19:10 Psychoterapia (trening - Grupa 8) dr Agata Poręba-Chabros
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-27CTW-304 20:50 - 21:40 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (wykład)dr Michał Wiechetek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 11:19