Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-232 09:10 - 10:50 T Psychologia pracy i migracji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
C-613 09:10 - 10:50 T Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
C-232 10:50 - 12:30 T Psychologia pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
C-605 10:50 - 12:30 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)dr Krzysztof Ciepliński
C-613 10:50 - 12:30 T Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
C-1038 12:30 - 14:10 T Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)dr Krzysztof Ciepliński
C-405 12:30 - 14:10 T Społeczna psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
GG-207 12:30 - 14:10 T Style funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych (konwersatorium - Grupa 1) dr Andrzej Januszewski
C-405 15:50 - 17:30 T Psychologia zarządzania personelem (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
C-613 17:30 - 19:10 T Analiza procesu terapeutycznego (konwersatorium - Grupa 1) dr Krzysztof Ciepliński
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-501 09:10 - 10:50 T Kliniczne studium przypadków (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Dorota Mącik
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
C-613 09:10 - 10:50 T Psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
C-503 10:50 - 12:30 T Dialog jako podstawa relacji intra i interpersonalnej (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-501 10:50 - 12:30 T Kliniczne studium przypadków (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Dorota Mącik
C-613 10:50 - 12:30 T Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
C-503 14:10 - 15:50 T Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
C-405 14:10 - 15:50 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-405 15:50 - 17:30 T Psychologia jakości życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-613 15:50 - 17:30 T Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
C-501 17:30 - 19:10 T Psychologiczne metody badania kierowców (konwersatorium - Grupa 1) dr Piotr Mamcarz
C-613 19:10 - 20:50 T Emocjonalne i motywacyjne mechanizmy aktywności zawodowej i społecznej (konwersatorium)dr Paweł Kot
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-503 09:10 - 10:50 T Psychologia i pedagogika mediów z elementami dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa 1) dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
C-613 09:10 - 10:50 T Psychologia społeczna i religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-515 09:10 - 10:50 T Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)dr Wiktor Razmus
C-407 09:10 - 10:50 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
C-318 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)
Od: 2020-02-15 do 2020-03-26
dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
C-318 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)
Od: 2020-04-08 do 2020-05-13
dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
C-318 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)
Od: 2020-05-27 do 2020-06-16
dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
C-613 10:50 - 12:30 T Psychologia społeczna (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-407 10:50 - 12:30 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
GG-207 10:50 - 12:30 T Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
GG-207 12:30 - 14:10 T Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
C-511 14:10 - 15:50 T Psychologia emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
C-503 14:10 - 15:50 T Psychologia i pedagogika mediów z elementami dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa 2) dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
C-511 15:50 - 17:30 T Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
C-407 15:50 - 17:30 T Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
C-407 17:30 - 19:10 T Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-321 09:10 - 12:30 B Jakościowe metody badań marketingowych (konwersatorium - Grupa 1) dr Wiktor Razmus
GG-205A 10:50 - 12:30 T Poznawcza psychologia Ja (seminarium)dr hab. Wacław Bąk
C-703 10:50 - 12:30 T Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
C-503 10:50 - 12:30 T Psychologia rehabilitacji (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
CN-P01 12:30 - 14:10 T Psychologia międzykulturowa (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
C-503 12:30 - 14:10 T Psychologia procesów poznawczych (seminarium)dr Paweł Stróżak
C-703 12:30 - 14:10 T Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
C-503 15:50 - 17:30 T Psychologia percepcji (seminarium)dr Paweł Stróżak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-613 09:10 - 10:50 T Jakość życia w procesie rozwoju człowieka (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
CN-P07 09:10 - 10:50 T Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
C-805 09:10 - 10:50 T Skuteczność środków i metod zapobiegania marginalizacji społecznej (konwersatorium - Grupa 1) mgr Dorota Reczek
CN-P07 10:50 - 12:30 T Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
C-503 12:30 - 14:10 T Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa 2) dr Katarzyna Litwińska-Rączka

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-28C-503 09:10 - 10:50 Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2020-03-06C-503 09:10 - 10:50 Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-30C-321 15:50 - 19:10 Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-04-01C-1039 10:50 - 12:30 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-04-06C-321 15:50 - 19:10 Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2020-04-20C-321 15:50 - 19:10 Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2020-04-27C-321 15:50 - 19:10 Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2020-05-11C-321 15:50 - 19:10 Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2020-05-18C-321 15:50 - 19:10 Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-05-20C-1039 10:50 - 12:30 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 10:19