Wydział Teologii
Muzykologia (stacjonarne I stopnia) WT
Rok III - Semestr 6   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-1044 09:10 - 10:00 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Grzegorz Pecka
C-1025 09:10 - 10:50 T Prelekcja muzyczna (ćwiczenia)dr Andrzej Gładysz
C-1044 12:30 - 13:20 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Grzegorz Pecka
C-1002 12:30 - 13:20 T Style i literatura muzyczna - XX w. (ćwiczenia)Ks. dr Mieczysław Śmierciak
C-1002 15:00 - 16:40 T Analiza form muzyki instrumentalnej (ćwiczenia)dr Marek Bebak
C-1044 15:00 - 15:50 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Grzegorz Pecka
C-1025 16:40 - 17:30 T Praktyka muzyczno-liturgiczna (ćwiczenia)dr hab. Grzegorz Pecka
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-1025 09:10 - 10:00 T Kontrapunkt (ćwiczenia)dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
C-1025 10:00 - 10:50 T Kontrapunkt (wykład)dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
C-1002 10:50 - 11:40 T Etnomuzykologia (wykład)dr Kinga Strycharz-Bogacz
C-1002 11:40 - 13:20 T Historia muzyki - XX wiek (wykład)dr Kinga Krzymowska-Szacoń
C-1020 11:40 - 12:30 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
C-1020 13:20 - 14:10 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
C-1025 15:00 - 15:50 T Repertuar liturgiczno-muzyczny w przekazach piotrkowskich jako kontynuacja tradycji polskiej (wykład monograficzny) (wykład)Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
C-1020 15:50 - 16:40 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
C-1002 16:40 - 18:20 T Instrumentologia (seminarium)dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
C-1020 17:30 - 18:20 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
C-1044 18:20 - 19:10 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-1002 08:20 - 10:00 T Etnomuzykologia i Hymnologia (seminarium)dr Kinga Strycharz-Bogacz
C-1020 08:20 - 09:10 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Grzegorz Pecka
C-1002 10:00 - 10:50 T Europejska bibliografia organów (wykład monograficzny) (wykład)dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
C-1044 10:00 - 10:50 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska
C-1044 10:50 - 11:40 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska
C-1020 13:20 - 14:10 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
C-1020 15:50 - 16:40 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-1020 10:00 - 10:50 T Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
C-1002 11:40 - 12:30 T Instrumentoznawstwo (wykład)Ks. dr Mieczysław Śmierciak
C-1002 12:30 - 13:20 T Komputerowa edycja partytury muzycznej, grafiki i dźwięku (warsztaty)Ks. dr Mieczysław Śmierciak
C-1038 13:20 - 14:10 T Podstawy dyrygentury chóralnej (ćwiczenia)dr hab. Grzegorz Pecka
C-1038 14:10 - 15:50 T Chór (ćwiczenia)dr hab. Grzegorz Pecka
C-1002 16:40 - 18:20 B Kultura tradycyjna w perspektywie antropologicznej i etnomuzykologicznej (wykład)dr hab. Tomasz Rokosz
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-1002 10:00 - 11:40 T Zespół chorałowy (ćwiczenia)dr hab. Beata Bodzioch

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-29 16:17