Wydział Teologii
Teologiczne Studium Licencjackie
Rok I - Semestr 2   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-818 09:10 - 10:50 T Historia kaznodziejstwa (wykład)Ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
C-802 10:00 - 11:40 T Dzieje teologii (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-802 11:40 - 12:30 T Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-805 12:30 - 13:20 T Tanatologia ludowa (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
C-805 13:20 - 15:00 T Eklezjologia fundamentalna. Cz. I (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
C-805 15:00 - 15:50 T Wiarygodność Kościoła według Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
C-805 15:50 - 16:40 T Eklezjologia współczesna (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
C-919 16:40 - 18:20 T Etyka badań naukowych (wykład)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-818 16:40 - 18:20 T Przepowiadanie w mediach (wykład)Ks. dr Michał Klementowicz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-818 08:20 - 10:00 T Metody nowej ewangelizacji (konwersatorium)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-805 10:00 - 11:40 T Chrystologia współczesna (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
C-933 10:00 - 11:40 T Zrzeszenia religijne a odnowa Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
C-802 10:50 - 11:40 T Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
C-807 10:50 - 12:30 T Kult Bogarodzicy i maryjny w kulturze polskiej (wykład)Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
C-924 10:50 - 12:30 T Protologia współczesna (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-805 11:40 - 13:20 T Apologetyka a teologia fundamentalna Cz. 2 (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
C-925 11:40 - 13:20 T Historia teologii moralnej (II) (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-818 11:40 - 13:20 T Kreatywne pisanie (ćwiczenia)Ks. dr Michał Klementowicz
C-933 11:40 - 13:20 T Portale społecznościowe a przekaz wiary (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
C-807 12:30 - 14:10 T Biologiczno-medyczne podstawy rozpoznawania płodności (wykład)dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
C-924 12:30 - 13:20 T Mariologia w kontekście (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-924 13:20 - 15:00 T Antropologia chrześcijańska (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-805 13:20 - 14:10 T Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-818 13:20 - 15:00 T Teoria komunikacji (ćwiczenia)Ks. dr Michał Klementowicz
C-925 13:20 - 15:00 T Wzory osobowe w moralności chrześcijańskiej (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-805 14:10 - 15:50 T Chrystologia fundamentalna (seminarium)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-846 14:10 - 15:50 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-807 14:10 - 15:00 T Patrystyka fundamentalna - I-III w. (konwersatorium)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-802 14:10 - 15:00 T Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-927 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-925 15:00 - 16:40 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-818 15:00 - 16:40 A Homiletyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-807 15:00 - 16:40 T Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-924 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-846 15:50 - 17:30 T Historia duchowości: nowożytność i czasy współczesne (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-924 16:40 - 18:20 T Chrystologia i soteriologia posoborowa (wykład)Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
C-807 16:40 - 18:20 B Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-807 16:40 - 18:20 A Społeczny wymiar duszpastertwa rodzin (seminarium)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-846 17:30 - 18:20 T Duchowość Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-801 08:20 - 10:00 A Prawosławna tradycja teologiczna (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-802 09:10 - 10:50 T Nauki pomocnicze historii Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
C-807 09:10 - 10:50 T Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego (wykład)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-805 09:10 - 10:50 T Teologia Objawienia i Tradycji. Cz. 1 (wykład)Ks. dr Paweł Borto
C-927 10:00 - 11:40 A Katolickie Kościoły Wschodnie (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-927 10:00 - 11:40 B Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie cz. I (wykład)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
C-818 10:00 - 11:40 T Źródła liturgiczne (wykład)Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
C-802 10:50 - 12:30 T Elementy nauk pomocniczych historii XIX i XX w. (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-805 10:50 - 12:30 T Koncepcje misji i misjologii (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-807 10:50 - 12:30 T Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (ćwiczenia)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-927 11:40 - 13:20 B Dziedzictwo cyrylometodiańskie (wykład)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
C-818 11:40 - 13:20 T Eklezjologia liturgiczna i prawo liturgiczne (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-846 11:40 - 13:20 T Kościół w świecie współczesnym. Apostolat społeczny (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
C-925 11:40 - 13:20 T Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (I) (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-927 11:40 - 13:20 A Zasada "hierarchii prawd" w dialogu ekumenicznym (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-802 12:30 - 13:20 T Kulturotwórcza rola zakonów (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-933 12:30 - 14:10 T Moralny wymiar katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-807 12:30 - 14:10 T Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-805 12:30 - 14:10 T Wiarygodność Kościoła w teologii latynoamerykańskiej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-925 13:20 - 15:00 T Sakramentologia moralna (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-846 13:20 - 15:00 T Teologia kultury (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
C-818 13:20 - 15:00 T Teologia Liturgii Godzin (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-924 14:10 - 15:50 T Bóg w historii (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
C-805 14:10 - 15:00 T Chrześcijaństwo a religie niechrześcijańskie (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-1025 14:10 - 15:50 B Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-927 14:10 - 15:50 A Eklezjologia chrześcijaństwa wschodniego (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-802 14:10 - 15:00 T Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
C-927 14:10 - 15:50 B Teologia protestancka od XVI do XVIII wieku (wykład)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
C-933 14:10 - 15:50 T Teologia znaków i symboli (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-925 15:00 - 17:30 T Bioetyka ogólna - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
C-831 15:00 - 15:50 T Nauki pomocnicze i metodologia historii Kościoła (seminarium)Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
C-846 15:00 - 16:40 T Organizacja duszpasterstwa ponadparafialnego (wykład)Ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
C-818 15:00 - 16:40 T Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i sakramenty chorych (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-805 15:00 - 15:50 T Teologia religii (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-927 15:50 - 17:30 A Antropologia chrześcijaństwa wschodniego (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-805 15:50 - 19:10 T Greka patrystyczna (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-933 15:50 - 17:30 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-924 15:50 - 17:30 T Pneumatologia i eklezjologia (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
C-807 15:50 - 17:30 T Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-822 15:50 - 17:30 B Teologia poreformacyjna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
C-933 17:30 - 19:10 T Formacja katechetów (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-925 17:30 - 18:20 T Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
C-801 17:30 - 19:10 A Teologia prawosławna (seminarium)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-846 08:20 - 09:10 T Duchowość nowej ewangelizacji, cz. I (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-802 08:20 - 10:00 T Greka patrystyczna (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-924 09:10 - 10:50 T Funkcja charytatywna Kościoła. Historia działalności charytatywnej (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-938 09:10 - 10:50 T Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
C-846 09:10 - 10:50 T Złoty okres mistyki hiszpańskiej (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-927 10:00 - 11:40 A Katolickie Kościoły Wschodnie (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-927 10:00 - 11:40 B Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie cz. I (wykład)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
C-802 10:00 - 10:50 T Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-807 10:00 - 11:40 T Organizacja katechezy (wykład)Ks. dr hab. Piotr Goliszek
C-802 10:50 - 11:40 T Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-933 10:50 - 11:40 T Teologia pastoralna ogólna (seminarium)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
C-846 10:50 - 12:30 T Trynitarny wymiar życia duchowego (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-927 11:40 - 13:20 B Dziedzictwo cyrylometodiańskie (wykład)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
C-802 11:40 - 12:30 T Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-927 11:40 - 13:20 A Zasada "hierarchii prawd" w dialogu ekumenicznym (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-925 12:30 - 14:10 T Antropologia moralna (wykład)Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
C-802 12:30 - 13:20 T Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
C-846 12:30 - 14:10 T Duchowość a cielesność (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-807 12:30 - 14:10 T Katecheza młodzieży (wykład)Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
C-933 12:30 - 14:10 T Socjologia parafii (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
C-802 13:20 - 14:10 T Patrystyka fundamentalna - IV-V w. (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
C-925 14:10 - 15:50 T Anglikańska teologia moralna, cz. 1 (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
C-818 14:10 - 15:50 T Duch Świety w liturgii (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-927 14:10 - 15:50 A Eklezjologia chrześcijaństwa wschodniego (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-803 14:10 - 15:00 T Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-802 14:10 - 15:00 T Kościół w świecie późnego antyku (wykład)Ks. dr hab. Piotr Szczur
C-933 14:10 - 15:50 T Podmiot duszpasterstwa. Hierarchia jako podmiot duszpasterstwa (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
C-927 14:10 - 15:50 B Teologia protestancka od XVI do XVIII wieku (wykład)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
C-846 14:10 - 15:50 T Teologia życia duchowego (seminarium)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-803 15:00 - 16:40 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-927 15:50 - 17:30 A Antropologia chrześcijaństwa wschodniego (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-925 15:50 - 17:30 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
C-822 15:50 - 17:30 B Dialogi ekumeniczne (wykład)Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
C-818 15:50 - 17:30 T Socjologia rodziny (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
C-801 17:30 - 19:10 A Prawosławna tradycja teologiczna (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-846 08:20 - 10:00 A Pobożność katolicka (wykład)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-846 10:00 - 10:50 T Antropologiczne podstawy duchowości (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-846 10:50 - 11:40 T Duchowość laikatu (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-846 11:40 - 12:30 T Hermeneutyka tekstów teologiczno-duchowych (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-10 09:17