Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-919 13:20 - 15:00 T Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)Ks. dr Arnold Zawadzki
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-927 10:50 - 11:40 T Liturgika (wykład)Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
C-919 12:30 - 13:20 T Teologia dogmatyczna: Eklezjologia (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
C-805 14:10 - 15:50 T Chrystologia fundamentalna (seminarium)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-846 14:10 - 15:50 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-927 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-925 15:00 - 16:40 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-919 15:00 - 16:40 T Świątynie Lublina - pomniki kościelnych dziejów (wykład)dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
C-924 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-803 09:10 - 10:50 T Nowy Testament: Pisma apostolskie (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
C-924 10:50 - 11:40 T Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (ćwiczenia)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-924 11:40 - 13:20 T Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-924 13:20 - 14:10 T Teologia dogmatyczna: eschatologia (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach najnowszych (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
C-933 15:50 - 17:30 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-927 07:30 - 09:10 T Ekumenizm (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-938 09:10 - 10:50 T Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
C-805 09:10 - 10:00 T Liturgika (ćwiczenia)Ks. dr Andrzej Megger
C-919 10:50 - 12:30 T Współcześni mistrzowie życia duchowego (wykład)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-919 12:30 - 13:20 T Teologia duchowości katolickiej (wykład)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-846 14:10 - 15:50 T Teologia życia duchowego (seminarium)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-829 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Szczur
C-803 15:00 - 16:40 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-925 15:50 - 17:30 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-04-17C-927 08:20 - 11:40 Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa 1) mgr Aneta Daruk
2020-04-24C-927 08:20 - 11:40 Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa 1) mgr Aneta Daruk
2020-05-08C-927 08:20 - 11:40 Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa 1) mgr Aneta Daruk
2020-05-15C-927 08:20 - 10:50 Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa 1) mgr Aneta Daruk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-12 17:17