Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-924 15:00 - 16:40 T Pedagogika specjalna (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-924 12:30 - 13:20 T Mariologia w kontekście (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-924 13:20 - 15:00 T Antropologia chrześcijańska (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-927 13:20 - 15:00 T Liturgia w życiu chrześcijańskim (wykład)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-805 13:20 - 14:10 T Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-805 14:10 - 15:50 T Chrystologia fundamentalna (seminarium)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-846 14:10 - 15:50 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-802 14:10 - 15:00 T Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-927 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-925 15:00 - 16:40 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-924 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-846 17:30 - 18:20 T Duchowość Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-802 14:10 - 15:00 T Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach najnowszych (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
C-933 15:50 - 17:30 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-938 09:10 - 10:50 T Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
C-925 12:30 - 14:10 T Antropologia moralna (wykład)Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
C-803 14:10 - 15:00 T Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-802 14:10 - 15:00 T Kościół w świecie późnego antyku (wykład)Ks. dr hab. Piotr Szczur
C-846 14:10 - 15:50 T Teologia życia duchowego (seminarium)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-829 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Szczur
C-803 15:00 - 16:40 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-925 15:50 - 17:30 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-15 13:18