Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-524 12:30 - 14:10 T Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-605 09:10 - 12:30 A Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe (wykład)dr Wojciech Wciseł
C-1039 12:30 - 14:10 T Badania nad wpływem mediów (wykład)dr hab. Robert Szwed
GG-248 12:30 - 14:10 T Kampanie społeczne (wykład)dr hab. Aneta Duda
CN-P11 12:30 - 14:10 T Mediatyzacja pamięci zbiorowej (wykład)dr hab. Dariusz Wadowski
C-1039 14:10 - 15:50 T Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)dr hab. Robert Szwed
C-524 14:10 - 15:50 T Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
CN-P11 14:10 - 15:50 T Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)dr hab. Dariusz Wadowski
C-417 14:10 - 15:50 T Seminarium magisterskie: PR i reklama (seminarium)dr hab. Aneta Duda
C-517 14:10 - 15:50 T Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium)prof. dr hab. Jacek Dąbała

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-01 13:18