Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CI-206 08:20 - 10:00 T Prawo energetyczne (wykład)dr hab. Michał Domagała
CI-406 10:50 - 12:30 T Prawo administracyjne ogólne (seminarium)prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
CI-100 11:40 - 15:00 A Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
CI-206 15:00 - 16:40 T Planowanie przestrzenne i prawo budowlane (wykład)dr hab. Piotr Zacharczuk
CI-100 16:40 - 20:00 A Partycypacyjne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (wykład)dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CI-205A 10:00 - 11:40 T Postępowanie administracyjne (seminarium)dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
CI-302A 10:00 - 11:40 T Prawo administracyjne (seminarium)dr hab. Wojciech Wytrążek
CI-402 10:50 - 12:30 T Informacja w administracji publicznej (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-701A 10:00 - 11:40 T Prawo rzymskie (seminarium)dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
C-608 13:20 - 15:00 B Administracja w świetle praw człowieka (konwersatorium)dr Robert Tabaszewski
CI-200 16:40 - 18:20 T Współpraca jednostek samorządu terytorialnego (konwersatorium)Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
CI-201 18:20 - 20:00 T Prawo przedsiębiorcy rolnego (konwersatorium)dr Maciej Gapski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-608 08:20 - 09:10 T Polityka społeczna i systemy ubezpieczeń społecznych (wykład)dr hab. Paweł Nowik
CI-103 09:10 - 10:50 T Historia administracji (seminarium)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
CI-200 10:50 - 12:30 T Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
CI-302A 12:30 - 14:10 T Prawo wykroczeń (seminarium)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
CI-200 14:10 - 15:50 T Administrowanie oświatą (seminarium)dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-04-22C-608 13:20 - 15:00 Administracja w świetle praw człowieka (konwersatorium)dr Robert Tabaszewski
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-06-08CI-103A 11:40 - 15:00 Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
2020-06-08CI-101 16:40 - 20:00 Partycypacyjne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (wykład)dr hab. Rafał Sura, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-10 02:32