Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-324 07:30 - 09:10 B Kościół katolicki a media (wykład)Ks. dr Rafał Pastwa
CN-020 14:10 - 15:50 A Popular culture (konwersatorium)mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-906 12:30 - 14:10 T Badania wizerunku, public relations i reklamy (konwersatorium)dr hab. Dariusz Wadowski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-417 14:10 - 15:50 B Alternative media (konwersatorium)dr Joanna Szegda
C-417 14:10 - 15:50 A Psychologia reklamy i public relations (wykład)dr Joanna Szegda

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-07 17:16