Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rozkład zajęć od: 2021-11-29 do 2021-12-05

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
GG-236 10:00 - 11:40 Bazy danych i bazy wiedzy (ćwiczenia)dr hab. Krzysztof Pancerz
WTOREK
GG-224 13:20 - 15:00 Filozofia umysłu (wykład)dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
GG-224 15:00 - 16:40 Filozofia umysłu (ćwiczenia)dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
GG-224 16:40 - 18:20 Neuroetyka i etyka sztucznej inteligencji (wykład)dr Anna Krajewska
ŚRODA
C-232 08:20 - 10:00 Sztuczna inteligencja (seminarium)prof. dr hab. Paweł Garbacz
GG-236 10:50 - 12:30 Wprowadzenie do kognitywistyki bayesowskiej (wykład)prof. dr hab. Paweł Kawalec
GG-236 12:30 - 14:10 Wprowadzenie do kognitywistyki bayesowskiej (ćwiczenia)prof. dr hab. Paweł Kawalec
C-603 14:10 - 15:00 Organizacja pracy naukowej (ćwiczenia)dr Anna Starościc
GG-223 16:40 - 18:20 Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
CZWARTEK
GG-223 12:30 - 14:10 Neuronauka poznawcza (seminarium)dr Magdalena Szubielska
GG-224 14:10 - 15:50 Estetyka empiryczna (wykład)dr Magdalena Szubielska
PIĄTEK
GG-246 10:00 - 11:40 Metody badań EEG (ćwiczenia)mgr Natalia Kopiś-Posiej
GG-246 11:40 - 13:20 Lektorium klasycznych tekstów filozoficznych (ćwiczenia)dr hab. Andrzej Stefańczyk
GG-236 13:20 - 15:00 Uczenie maszynowe i sieci neuronowe (ćwiczenia)dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL


Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36