Wydział Teologii
Teologiczne Studium Licencjackie
Rok II - Semestr 4   2020/2021DzieńZajęciaProwadzącyNumer saliGodz. od-doUwagi
2021-04-26Księgi liturgiczne (wykład)
Zmiana sali lub terminu zajęć
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KULONLINE12:30-14:10
2021-04-28Księgi liturgiczne (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KULONLINE09:10-10:50
2021-05-24Posoborowa teologia homilii (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KULONLINE10:50-12:30
2021-05-31Posoborowa teologia homilii (wykład)
Zmiana sali lub terminu zajęć
Ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KULONLINE09:10-10:50
2021-06-07Teologia katechezy (wykład)
Zmiana sali lub terminu zajęć
Ks. prof. dr hab. Marian ZającONLINE13:20-15:00
2021-06-07Katechetyka fundamentalna (seminarium)
Zmiana sali lub terminu zajęć
Ks. prof. dr hab. Marian ZającONLINE15:00-16:40
2021-06-10Teologia katechezy (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. dr hab. Marian ZającONLINE13:20-15:00
2021-06-10Katechetyka fundamentalna (seminarium)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. dr hab. Marian ZającONLINE15:00-16:40
2021-06-15Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Jarosław MarczewskiONLINE14:10-15:00
2021-06-15Wybrane zagadnienia z teologii małżeństwa i rodziny (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KULONLINE15:00-16:40
2021-06-15Metodologia teologii fundamentalnej (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Krzysztof KauchaONLINE10:50-12:30
2021-06-15Teologia piękna (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KULONLINE11:40-12:30
2021-06-15Teologia dogmatyczna (seminarium)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. dr hab. Krzysztof GóźdźONLINE15:00-16:40
2021-06-15Najwyższa wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Krzysztof KauchaONLINE10:00-10:50
2021-06-15Etyka seksualna (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KULONLINE10:50-12:30
2021-06-15Współczesna pneumatologia (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KULONLINE10:50-11:40
2021-06-15Katecheza a ruchy religijne (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
prof. dr hab. Helena SłotwińskaONLINE13:20-15:00
2021-06-15Ekumenizm według dokumentów Magisterium Kościoła Katolickiego - Katolickie zasady ekumenizmu (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KULONLINE10:50-12:30
2021-06-15Nowoczesne środki ewangelizacji (konwersatorium)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Jarosław WoźniakONLINE16:40-18:20
2021-06-15Teologia fundamentalna (seminarium)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Krzysztof KauchaONLINE12:30-13:20
2021-06-15Uzasadnianie wiary w kontekście jej współczesnych zagrożeń (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KULONLINE13:20-14:10
2021-06-15Prawo małżeńskie (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Jarosław WoźniakONLINE18:20-20:00
2021-06-15Duszpasterstwo rodzin (seminarium)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KULONLINE12:30-14:10
2021-06-15Teologia prawosławna (seminarium)
Zajęcia zostały odwołane
prof. dr hab. Krzysztof LeśniewskiONLINE18:20-20:00
2021-06-15Prawosławie a ruch ekumeniczny (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
prof. dr hab. Krzysztof LeśniewskiONLINE15:00-16:40
2021-06-15Wielkie mistyczki Kościoła zachodniego (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. dr hab. Jarosław PopławskiONLINE18:20-19:10
2021-06-15Historia duchowości: starożytność i średniowiecze (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. dr hab. Jarosław PopławskiONLINE16:40-18:20
2021-06-15Historia teologii moralnej (II) (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KULONLINE13:20-15:00
2021-06-15Historia duchowości katolickiej (seminarium)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. dr hab. Jarosław PopławskiONLINE15:00-16:40
2021-06-15Łacina patrystyczna (konwersatorium)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KULONLINE09:10-10:50
2021-06-15Patrystyka fundamentalna - IV-V w. (konwersatorium)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KULONLINE11:40-12:30
2021-06-15Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KULONLINE10:50-11:40
2021-06-15Edytorstwo źródeł historcznych (konwersatorium)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KULONLINE13:20-14:10
2021-06-15Teologia przepowiadania (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. dr hab. Stanisław DykONLINE13:20-15:00
2021-06-15Liturgia a pobożność ludowa (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. dr hab. Zdzisław JaniecONLINE10:50-12:30
2021-06-15Hermeneutyka filozoficzna i teologiczna (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KULONLINE09:10-10:50
2021-06-15Eschatologia (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. dr hab. Krzysztof GóźdźONLINE13:20-15:00
2021-06-15Teologia prawosławna: liturgia (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
prof. dr hab. Krzysztof LeśniewskiONLINE16:40-18:20
2021-06-15Duchowość liturgiczna (seminarium)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. dr hab. Bogusław MigutONLINE15:00-16:40
2021-06-15Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KULONLINE12:30-13:20
2021-06-15Metody pracy twórczej nad homilią (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr Michał KlementowiczONLINE17:30-19:10
2021-06-15Teologia pentekostalna (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KULONLINE09:10-10:50
2021-06-15Moralny wymiar doświadczeń na zwierzętach (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr Krzysztof SmykowskiONLINE15:00-16:40
2021-06-15Formacja do milczenia (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
prof. dr hab. Teresa PaszkowskaONLINE14:10-15:00
2021-06-15Chrześcijańska formacja moralna (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
prof. dr hab. Andrzej DerdziukONLINE16:40-18:20
2021-06-16Sakrament pokuty i pojednania, sakrament małżeństwa (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr Zbigniew GłowackiONLINE14:10-15:50
2021-06-16Retoryka dla kaznodziejów (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr Michał KlementowiczONLINE16:40-18:20
2021-06-16Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KULONLINE15:50-18:20
2021-06-16Teologia pentekostalna (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KULONLINE09:10-10:50
2021-06-16Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. dr hab. Mariusz SzramONLINE15:50-16:40
2021-06-16Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. dr hab. Mariusz SzramONLINE16:40-17:30
2021-06-16Posługa Biskupa Rzymu w perspektywie ekumenicznej (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
prof. dr hab. Krzysztof LeśniewskiONLINE18:20-20:00
2021-06-16Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KULONLINE11:40-13:20
2021-06-16Moralny wymiar transplantacji organów (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr Krzysztof SmykowskiONLINE17:30-18:20
2021-06-16Analiza patrystycznych źródel łacińskich (konwersatorium)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. dr hab. Mariusz SzramONLINE14:10-15:50
2021-06-16Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KULONLINE18:20-19:10
2021-06-16Opcja na rzecz ubogich jako znak wiarygodności Kościoła (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KULONLINE13:20-14:10
2021-06-16Nauki pomocnicze historii Kościoła (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KULONLINE09:10-10:50
2021-06-16Teologia praktyczna (seminarium)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. Dariusz LipiecONLINE17:30-19:10
2021-06-16Teologia prawosławna: liturgia (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
prof. dr hab. Krzysztof LeśniewskiONLINE16:40-18:20
2021-06-16Teologia a kultura. Modele relacji (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KULONLINE12:30-13:20
2021-06-16Prawosławie a ruch ekumeniczny (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
prof. dr hab. Krzysztof LeśniewskiONLINE15:00-16:40
2021-06-16Księgi liturgiczne (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KULONLINE09:10-10:50
2021-06-16Historia i teologia celebracji Eucharystii (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr Andrzej MeggerONLINE10:50-12:30
2021-06-16Bioetyka początków życia ludzkiego (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr Krzysztof SmykowskiONLINE15:00-17:30
2021-06-16Sakramentologia (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KULONLINE15:50-17:30
2021-06-16Ekumenizm według dokumentów Magisterium Kościoła Katolickiego - Katolickie zasady ekumenizmu (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KULONLINE10:50-12:30
2021-06-16Podmiot duszpasterstwa. Świeccy jako podmiot duszpasterstwa (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. prof. Dariusz LipiecONLINE15:50-17:30
2021-06-16Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
prof. dr hab. Roland PrejsONLINE12:30-13:20
2021-06-16Trynitologia (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KULONLINE14:10-15:50
2021-06-16Inkulturacja liturgii (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
Ks. dr Andrzej MeggerONLINE12:30-14:10
2021-06-16Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
prof. dr hab. Roland PrejsONLINE11:40-12:30
2021-06-16Kształtowanie postaw religijnych (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
prof. dr hab. Helena SłotwińskaONLINE12:30-14:10