Wydział Teologii
Teologiczne Studium Licencjackie
Rok II - Semestr 4   2020/2021Rozkład zajęć od: 2021-06-14 do 2021-06-20

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
ONLINE 09:10 - 10:50 Chrystologia (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 Dzieje teologii (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
ONLINE 10:00 - 10:50 Religia Słowian (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
ONLINE 10:50 - 11:40 Kulturotwórcza rola zakonów w dziejach Polski (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
ONLINE 10:50 - 12:30 Posoborowa teologia homilii (wykład)Ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 Religia w świecie współczesnym (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
ONLINE 10:50 - 11:40 Teologia o profilu personalistycznym (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 Doświadczenie duchowe i mistyczne (wykład)prof. dr hab. Teresa Paszkowska
ONLINE 11:40 - 12:30 Synteza teologiczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 Archeologia wczesnochrześcijańska (wykład)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 Charytologia (wykład)Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 Eklezjologia fundamentalna. Cz. 2 (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha
ONLINE 13:20 - 15:00 Liturgia Kościola domowego (wykład)Ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 Łacina patrystyczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 Psychologia w kierownictwie duchowym (wykład)prof. dr hab. Teresa Paszkowska
ONLINE 15:00 - 16:40 Kościół w misji, dialogu i apologii (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (II) (wykład)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
ONLINE 15:00 - 16:40 Rozwój duchowy (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ONLINE 16:40 - 18:20 Moralny wymiar praw człowieka (wykład)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
ONLINE 16:40 - 18:20 Teologia inkulturacji (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
WTOREK
ONLINE 08:20 - 09:10 Duchowość nowej ewangelizacji cz. II (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
ONLINE 09:10 - 10:50 Duchowość kapłańska (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
ONLINE 09:10 - 10:50 Teologia i organizacja dzialalności charytatywnej (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
ONLINE 10:00 - 10:50 Dogmatyka kontekstualna (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 10:50 Patrystyka fundamentalna - I-III w. (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
ONLINE 10:50 - 12:30 Kairologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 Kierownictwo duchowe (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
ONLINE 10:50 - 11:40 Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
ONLINE 11:40 - 13:20 Moralność małżeństwa i rodziny (wykład)Ks. dr hab. Marian Pokrywka
ONLINE 12:30 - 13:20 Katecheza dzieci (wykład)Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 Kościół w świecie późnego antyku (wykład)Ks. dr hab. Piotr Szczur
ONLINE 12:30 - 14:10 Szkoły duchowości (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
ONLINE 12:30 - 14:10 Współczesne przemiany społeczne a duszpasterstwo (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 Etyka seksualna (wykład)Ks. dr hab. Marian Pokrywka
ONLINE 13:20 - 14:10 Kaznodziejstwo Ojców Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Piotr Szczur
ONLINE 13:20 - 15:00 Teologia katechezy (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
ONLINE 14:10 - 15:50 Duchowość miłosierdzia (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
ONLINE 15:00 - 16:40 Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
ONLINE 15:00 - 16:40 Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 Metody teologii pastoralnej (konwersatorium)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 Modlitwy eucharystyczne (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
ONLINE 15:00 - 16:40 Teologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 16:40 Współczesne nurty duchowości (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
ONLINE 16:40 - 18:20 Anglikańska teologia moralna, cz. II (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 Kościół w świecie współczesnym. Zasady obecności Kościoła w świecie (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 Misterium ordinatum w Kościele (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
ŚRODA
ONLINE 09:10 - 10:50 Socjologia religii (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 Socjologia religii (konwersatorium)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL


Ostatnia aktualizacja: 2021-06-18 17:18