Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Rozkład zajęć od: 2019-10-14 do 2019-10-20

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
CN-P11 10:00 - 11:40 Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
WTOREK
C-1039 10:00 - 11:40 Warsztat filmowy (warsztaty)mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
C-517 15:00 - 16:40 Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium)prof. dr hab. Jacek Dąbała
GG-242 18:20 - 20:00 Warsztat telewizyjny (warsztaty)dr Joanna Sosnowska
ŚRODA
GG-34 09:10 - 10:50 Seminarium magisterskie: PR i reklama (seminarium)dr hab. Aneta Duda
C-605 10:50 - 11:40 Analiza dyskursu medialnego (wykład)prof. dr hab. Jacek Dąbała
GG-248 12:30 - 14:10 Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)dr hab. Dariusz Wadowski
GG-34 16:40 - 18:20 Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
CZWARTEK
GG-34 12:30 - 14:10 Warsztat mediów internetowych (warsztaty)mgr Robert Furmańczuk
C-517 14:10 - 15:50 Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)dr hab. Robert Szwed
GG-205A 17:30 - 19:10 Stosunki międzynarodowe (wykład)dr hab. Marcin Kosienkowski
PIĄTEK
GG-34 10:00 - 11:40 Warsztat radiowy (warsztaty)mgr Marcin Superczyński
GG-248 15:50 - 17:30 Psychologia mediów (wykład)Ks. dr Rafał Pastwa


Ostatnia aktualizacja: 2019-10-20 08:18