Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rozkład zajęć od: 2021-11-22 do 2021-11-28

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
GG-224 09:10 - 10:50 Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (wykład)dr Paweł Stróżak
GG-224 10:50 - 12:30 Metodologia nauk o poznaniu z elementami ogólnej metodologii nauk (ćwiczenia)Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
GG-236 15:00 - 16:40 Algebra liniowa (wykład)dr Marcin Czakon
WTOREK
GG-236 10:00 - 11:40 Metodologia nauk o poznaniu z elementami ogólnej metodologii nauk (wykład)dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
GG-236 11:40 - 13:20 Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (wykład)prof. dr hab. Piotr Gutowski
GG-236 13:20 - 15:00 Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (ćwiczenia)prof. dr hab. Piotr Gutowski
ŚRODA
GG-224 08:20 - 10:00 Mindreading i poznanie społeczne (ćwiczenia)dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
GG-224 10:00 - 11:40 Mindreading i poznanie społeczne (wykład)dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
C-846 10:00 - 11:40 Wprowadzenie do reprezentacji wiedzy (wykład)prof. dr hab. Paweł Garbacz
GG-224 11:40 - 13:20 Kognitywistyka estetyki (wykład)dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
CZWARTEK
GG-224 12:30 - 14:10 Psychologia rozwojowa (wykład)dr hab. Ewa Rzechowska
GG-236 14:10 - 15:50 Statystyka opisowa (ćwiczenia)dr Mykola Chumak
PIĄTEK
GG-236 10:00 - 11:40 Programowanie w języku Python na potrzeby SI (ćwiczenia)dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
GG-110A 11:40 - 13:20 Statystyka opisowa (wykład)dr Mykola Chumak


Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36