Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-224 09:10 - 10:50 T Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (wykład)dr Paweł Stróżak
GG-224 10:50 - 12:30 T Metodologia nauk o poznaniu z elementami ogólnej metodologii nauk (ćwiczenia)Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
GG-236 15:00 - 16:40 T Algebra liniowa (wykład)dr Marcin Czakon
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-236 10:00 - 11:40 T Metodologia nauk o poznaniu z elementami ogólnej metodologii nauk (wykład)dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
GG-236 11:40 - 13:20 T Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (wykład)prof. dr hab. Piotr Gutowski
GG-236 13:20 - 15:00 T Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (ćwiczenia)prof. dr hab. Piotr Gutowski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-224 08:20 - 10:00 T Mindreading i poznanie społeczne (ćwiczenia)dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
GG-224 10:00 - 11:40 T Mindreading i poznanie społeczne (wykład)dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
C-846 10:00 - 11:40 T Wprowadzenie do reprezentacji wiedzy (wykład)prof. dr hab. Paweł Garbacz
GG-224 11:40 - 13:20 T Kognitywistyka estetyki (wykład)dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-224 12:30 - 14:10 T Psychologia rozwojowa (wykład)dr hab. Ewa Rzechowska
GG-236 14:10 - 15:50 T Statystyka opisowa (ćwiczenia)dr Mykola Chumak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-236 10:00 - 11:40 T Programowanie w języku Python na potrzeby SI (ćwiczenia)dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
GG-110A 11:40 - 13:20 T Statystyka opisowa (wykład)dr Mykola Chumak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36