Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rozkład zajęć od: 2021-12-06 do 2021-12-12

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK
GG-223 16:40 - 18:20 Umysł w kulturze (seminarium)dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
PIĄTEK
ONLINE 12:30 - 14:10 Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana (seminarium)prof. dr hab. Piotr Kulicki


Ostatnia aktualizacja: 2021-12-07 02:37