Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rozkład zajęć od: 2021-11-22 do 2021-11-28

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
ONLINE 10:00 - 11:40 Logika formalna z elementami semiotyki I (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 Kognitywistyka: przegląd problematyki (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 Logika formalna z elementami semiotyki I (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
CTW-408 16:40 - 18:20 Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (wykład)dr Mykola Chumak
WTOREK
ONLINE 08:20 - 10:00 Biologiczne mechanizmy zachowania (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Andrzej Zykubek
ONLINE 10:00 - 11:40 Biologiczne mechanizmy zachowania (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr Andrzej Zykubek
ONLINE 11:40 - 13:20 Biologiczne mechanizmy zachowania (ćwiczenia - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr Andrzej Zykubek
ONLINE 11:40 - 13:20 Kognitywistyka: przegląd problematyki (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr Justyna Herda
ONLINE 12:30 - 14:10 Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 83) mgr Jarosław Dobosz
ŚRODA
ONLINE 10:00 - 11:40 Ontologiczne podstawy badań kognitywnych (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 Ontologiczne podstawy badań kognitywnych (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 Ontologiczne podstawy badań kognitywnych (ćwiczenia - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr Małgorzata Żak-Kulesza
ONLINE 15:00 - 16:40 Logika formalna z elementami semiotyki I (ćwiczenia - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
mgr Paulina Wiejak
CZWARTEK
ONLINE 10:00 - 11:40 Kognitywistyka: przegląd problematyki (ćwiczenia - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr Justyna Herda
HS-7B 12:30 - 14:10 Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 17) mgr Iwona Szyłejko
HS-14 12:30 - 14:10 Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Marcin Frelich
HS-7B 14:10 - 15:50 Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 19) mgr Iwona Szyłejko
ONLINE 15:50 - 17:30 Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa 1) dr Mykola Chumak
PIĄTEK
ONLINE 08:20 - 10:00 Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
ONLINE 15:00 - 16:40 Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL


Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36