Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV - Semestr 7   2022/2023Brak informacji dotyczących harmonogramu sesji egzaminacyjnej.