Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne I stopnia) WNŚiNoZ
Rok II - Semestr 3   2022/2023Brak informacji dotyczących bieżących zmian w planie.