Temat |Autor|Wydział»Kierunek
Promotor
Aborcja i ochrona życia w opinii licealistów
Frączek Klaudia - 2018 r. - Praca magisterska
Wydział Teologii » Nauki o Rodzinie
AborcjaOchrona życiaMłodzieżNormy moralne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Administracyjno - prawne aspekty kontroli i nadzoru w dziedzinie ochrony środowiska.
Dudziak Agata - 2003 r. - Praca licencjacka
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji » Administracja - Lublin
dr Maciej Rudnicki
Aksjologiczne wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Propozycja programu Wierzące Dzieci
Wołochowicz Piotr - 2017 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Teologii » Teologia - Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Analiza kondycji zdrowotnej studentów na podstawie badań kwestionariuszowych wybranych grup
Hołownia Agnieszka - 2013 r. - Praca magisterska
Wydział Teologii » Nauki o Rodzinie
zdrowiestudencialkoholnikotynizmwspółżycieżywienieruchnarkotyki
dr hab. Urszula Dudziak
Analiza tworzenia i podziału wyniku finansowego na przykładzie Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w latach 2006 – 2008
Dudziak Grzegorz - 2010 r. - Praca licencjacka
Wydział Nauk Społecznych » Ekonomia
dr Alicja Oniszczuk
Antykoncepcja a satysfakcja ze współżycia małżeńskiego
Sych Magdalena - 2011 r. - Praca magisterska
Wydział Teologii » Nauki o Rodzinie
AntykoncepcjaSatysfakcjaWspółżycieMałżeństwo
dr hab. Urszula Dudziak
Antykoncepcja w opinii małżonków
Grzesiuk Sylwia - 2011 r. - Praca magisterska
Wydział Teologii » Nauki o Rodzinie
AntykoncepcjaMetodyOpinieMałżonkowie
dr hab. Urszula Dudziak
Badanie nieliniowosci funkcji binarnych
Dudziak Tomasz - 2005 r. - Praca magisterska
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy » Matematyka
dr hab. Ryszard Smarzewski prof. KUL
Biomedyczne i psychospołeczne uwarunkowania niepłodności małżeńskiej.
Galant Ewelina - 2013 r. - Praca magisterska
Wydział Teologii » Nauki o Rodzinie
niepłodnosćmałżeństwopłodnośćdzietnośćmedycynain vitronaprotechnologiadiagnoza
dr hab. Urszula Dudziak
Czystość przedmałżeńska i planowanie rodziny w opinii studentów nauk o rodzinie.
Sacharuk Monika - 2014 r. - Praca magisterska
Wydział Teologii » Nauki o Rodzinie
moralnie dopuszczalne metody planowania rodzinyczystość przedmałżeńskaplanowanie rodzinymoralnie niedopuszczalne metody planowania rodzinystudenci nauk o rodzinie
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Czystość przedmałżeńska w opinii studentów Politechniki Lubelskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wójcik Patrycja - 2017 r. - Praca magisterska
Wydział Teologii » Nauki o Rodzinie
czystość przedmałżeńskaopiniawymiary czystościskutki niezachowania czystości przedmałżeńskiejStudenci Katolickiego Uniwersyetetu LubelskiegoStudenci Politechniki Lubelskiej
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Die Schweiz als multikulturelle Gesellschaft. Der Weg zu Integration.
Dudziak Joanna - 2014 r. - Praca magisterska
Wydział Nauk Humanistycznych » Filologia Germańska
MigrationIntegrationSchweizMultikulturalismus
dr hab. Max Stebler
Etiologia i profilaktyka seksualnego wykorzystywania dzieci
Sviderska Yuliya - 2012 r. - Praca magisterska
Wydział Teologii » Nauki o Rodzinie
seksualne wykorzystywanie dziecikazirodztwoofiarasprawcapomocterapia
dr hab. Urszula Dudziak
Funkcje gospodarcze samorządu gminnego na przykładzie gminy Chodel
Dudziak Aneta - 2006 r. - Praca magisterska
Wydział Nauk Społecznych » Socjologia
dr hab. Sławomir Partycki prof. KUL
Funkcjonowanie społeczne dzieci posługujących się alternatywnymi metodami komunikowania się w ocenie ich rodziców i wychowawców.
Dudziak Agnieszka - 2013 r. - Praca magisterska
Wydział Nauk Społecznych » Pedagogika
dziecko z niepełnosprawnosciąfunkcjonowanie społecznealternatywne metody komunikacjikomunikacja
dr hab. Kazimiera Wiesława Krakowiak prof. KUL
Funkcjonowanie ucznia słabowidzącego w środowisku klasy integracyjnej.
Dudziak Agnieszka - 2011 r. - Praca licencjacka
Wydział Nauk Społecznych » Pedagogika
uczeń słabowidzącyśrodowisko klasy integracyjnejtyflopedagogikaedukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
dr Bożena Sidor-Piekarska
Kondycja zdrowotna kobiet w okresie menopauzy
Protaziuk Iwona - 2013 r. - Praca magisterska
Wydział Teologii » Nauki o Rodzinie
KondycjaZdrowieKobietaMenopauza
dr hab. Urszula Dudziak
Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania inwestycji osób fizycznych
Dudziak Alicja - 2010 r. - Praca magisterska
Wydział Nauk Społecznych » Zarządzanie
dr Zbigniew Klimiuk
Motywacja pracowników na przykładzie Banku Millennium S.A.
Dudziak Alicja - 2008 r. - Praca licencjacka
Wydział Nauk Społecznych » Zarządzanie i Marketing
dr hab. Marek Przemysław Lisiecki prof. KUL
Motywacja stosowania środków atykoncepcyjnych przez małżonków.
Marciszuk Aleksandra - 2011 r. - Praca licencjacka
Wydział Teologii » Nauki o Rodzinie
metody regulacji poczęćantykoncepcjanaturalne planowanie rodzinyodpowiedzialne rodzicielstwo
dr Urszula Dudziak
Motywacja uczestnictwa w Ruchu Czystych Serc
Tympalska Patrycja - 2013 r. - Praca magisterska
Wydział Teologii » Nauki o Rodzinie
Ruch Czystych SercMotywacja uczestnictwa w RCSczystość seksualnaczystość przedmałżeńskaczystość małżeńskaRuch Światło-ŻycieRuch Prawdziwa Miłość Czeka
dr hab. Urszula Dudziak
Naturalne planowanie rodziny a satysfakcja ze współżycia małżeńskiego.
Dams Aneta - 2010 r. - Praca licencjacka
Wydział Teologii » Nauki o Rodzinie
dr Urszula Dudziak
Nauczyciel wobec trudności dydaktyczno-wychowawczych uczniów z problemem ADHD w młodszym wieku szkolnym
Dudziak Aneta - 2016 r. - Praca magisterska
Wydział Nauk Społecznych » Pedagogika
trudności dydaktyczno-wychowawczewychowanieuczeń z ADHDmłodszy wiek szkolny
dr hab. Lucyna Ewa Dziaczkowska prof. KUL
Nominal and verbal inherent categories of inflection in Old English and Modern English.
Dudziak Magdalena - 2002 r. - Praca magisterska
Wydział Nauk Humanistycznych » Filologia Angielska
dr hab. Anna Wanda Malicka-Kleparska prof. KUL
NP expletives in English.
Dudziak Monika - 2010 r. - Praca licencjacka
Wydział Nauk Humanistycznych » Filologia Angielska
dr Artur Bartnik
Obliczanie krzywych "ęz" w układzie Au/Ag dla powierzchni płaskich - metoda mikrosondy elektronowej.
Dudziak Ewa - 2003 r. - Praca magisterska
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy » Ochrona Środowiska
dr hab. Andrzej Eugeniusz Kuczumow prof. KUL
Ocena oddziaływania na środowisko jako instrument ochrony środowiska
Dudziak Michał - 2009 r. - Praca magisterska
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji » Administracja 2
dr Anna Małgorzata Haładyj
Ochrona integralności rodziny w kontekście praw pobytowych
Dudziak Karolina - 2014 r. - Praca magisterska
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji » Administracja
rodzinaprawa pobytoweprawa społeczneprawa pracowniczepracownik migrujący
dr Edyta Anna Krzysztofik
Odpowiedzialne rodzicielstwo w programie wychowawczym dr Urszuli Dudziak
Wińska Katarzyna - 2004 r. - Praca magisterska
Wydział Teologii » Nauki o Rodzinie
Ks. dr hab. Alojzy Drożdż prof. KUL
Polityka ekologiczna w procesie integracji Polski z Unią Europejską.
Dudziak Agata - 2005 r. - Praca magisterska
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji » Administracja - Lublin
dr Maciej RudnickiOficjalnym miejscem udostępniania prac dyplomowych w KUL jest czytelnia Archiwum Uniwersyteckiego KUL, pok. C-209 i C-211.

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z prac dyplomowych znajdują się na stronach Archiwum: