Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Naczelne idee programu nauki religii z 1958 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Pastoral Support for Married Couples and Families during the Pilgrimages of John Paul II to Poland [Duszpasterskie wsparcie małżeństw i rodzin podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Filastriusz z Brescii - Księga różnych herezji. Wstęp, tłumaczenie z języka łacińskiego i opracowanie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Models of State Ethical Neutrality in Selected Areas of Social Life [Modele neutralności etycznej państwa wobec wybranych obszarów życia ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
Zbiory fotograficzne w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Zasada miłosierdzia w duszpasterstwie rodzin według nauczania papieża Franciszka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Totus Tuus Renewed - John Paul II [Totus Tuus odnowione]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Kazimierz Pek
Komisje etyczne i ich zadania w świetle Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Polonia restituta – Ecclesia renovata. Biskup lubelski Marian Leon Fulman (1866-1945) i jego zaangażowanie patriotyczno-kościelne w dobie walki o niepodległość
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Chrońmy Ziemię – nasz wspólny dom. Czytając encyklikę Laudato Si’
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Marek Fiałkowski prof. KUL
„Sprawa organizowania Uniwersytetu w Lublinie...”. Nieznany list ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, do biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Gocel
Personalizująca moc komunii według Johna D. Zizioulasa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Andrzej Perzyński, Ridiscovering unity. Ecumenical esseys, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2021, 196 s., ISBN 978-83-8090-889-5
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Teologiczna interpretacja przemian w sferze pracy. Podejście Ewangelickiego Kościoła w Niemczech
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologicznenauki teologiczne
prof. dr hab. Piotr Kopiec
Profetyczny wymiar Centesimus annus. Analiza z perspektywy 30. rocznicy publikacji trzeciej encykliki społecznej Jana Pawła II.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
Joseph Ratzinger’s Argument for the Epistemological Seriousness of Faith [Josepha Ratzingera argument za epistemologiczną powagą wiary]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
The Biblical Dimension of Religious Instruction in Poland [Biblijny wymiar nauczania religii w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
Międzynarodowa konferencja "New Horizons in Early Christian Studies: Challenges and Opportunities" (26-27 marca 2021, online)
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Konferencja „Paulin, Nola i Śródziemiomorze” (10, 11, 17, 18 maja 2021, online)
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Virgo Mater w kazaniach na Boże Narodzenie św. Augustyna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Figura Maryi w pastoralnym przepowiadaniu wybranych Ojców Kościoła
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Giovanni Manelli, Il parallelismo Eva-Maria in Sant’Agostino. Analisi dei testi e delle fonti, Casa Mariana Editrice, Frigento 2016, ss. 367
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Teologiczne podstawy miłości w „społecznej krucjacie miłości” kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Mariologia Ojców Kościoła – spotkanie Sekcji Patrystycznej (Olsztyn, 19-22 września 2021)
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Myśl mariologiczna Jana Chryzostoma w świetle „In Matthaeum homiliae”
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Szczur
Si tu vales bene est… Czy tylko grzecznościowa formułka? Zdrowie i choroba w listach wczesnochrześcijańskich na przykładzie wybranych łacińskich kolekcji listów IV i V wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
W poszukiwaniu ładu moralnego dla systemu osoba-środowisko. Rec.: Michał Wyrostkiewicz, Osoba i środowisko. Studia teologiczno-ekologiczne [Seria: Lubelskie Studia Teologicznomoralne, t. 10], Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 250.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Nauczanie ewangelicko-luterańskie na temat ludzkiej pracy. Ks. Janusz Podzielny, Praca ludzka w ujęciu ewangelickiej (luterańskiej) etyki teologicznej [seria: Opolska Biblioteka Teologiczna 171], Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO 2020, s. 232.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Pneumatologiczny wymiar sakramentów uzdrowienia komunii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Rodzina a społeczeństwo w cywilizacji europejskiej. Studium teoretyczno-empiryczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40793 zweryfikowanych pozycji.