Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Troska o życie w posłudze Teresy Strzembosz
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Care for Life in Teresa Strzembosz’s Ministry [Troska o życie w posłudze Teresy Strzembosz]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Odpowiedzialność za życie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Responsibility for life [Odpowiedzialność za życie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Misterium Eucharystii w świetle katechez z agendy ks. Hieronima Powodowskiego a echa Soboru Trydenckiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Jakie ciało nie osiągnie królestwa Bożego? Patrystyczna egzegeza 1 Kor 15, 50
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Komunijne oblicze śmierci człowieka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Myśli do homilii, czerwiec 2020
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Obrzędy zakończenia w edycjach typicznych mszału Pawła VI
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Kulbacki prof. KUL
Nie piję bo kocham! Kształtowanie obyczajów chroniących przezd uzależnieniem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Kulbacki prof. KUL
Katecheza o Sądzie Ostatecznym na fresku z Sant'Agata dei Goti
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Kształtowanie się świadomości obowiązków człowieka wobec zwierząt w podręcznikach teologii moralnej przełomu XIX i XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Pomoc duchowo-religijna w placówkach opieki zdrowotnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Rekolekcje w ujęciu Gerarda Siwka CSsR
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Znaczenie rzeczownika κόλασις w Septuagincie, pseudoepigrafach Starego Testamentu i w Nowym Testamencie w nawiązaniu do interpretacji Wacława Hryniewicza Mt 25,46
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
The Roman Catholic Church’s Late Medieval Teaching on Eschatology as the Basis for Visual Catechesis [Późnośredniowieczne Magisterium Kościoła na temat eschatologii podstawą katechezy wizualnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Formacja dorosłych wobec kryzysu wiary
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
New Voices in the Grassroots Ecumenism: An Outline of the Postcolonial Theological Thought [Nowe głosy w ekumenizmie oddolnym: zarys postkolonialnej myśli teologicznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Znaczenie przymiotnika αἰώνιος w Setpuagincie, pseudoepigrafach Starego Testamentu i Nowym Testamencie w nawiązaniu do interpretacji Mt 25,46 Wacława Hryniewicza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
Społeczne implikacje etyki buddyjskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakościnauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Agust Ingvar Magnusson, Kierkegaard and Eastern Orthodox Thought: A Comparative Philosophical Analysis, Piscataway: Gorgias Press 2019
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Oliver O'Donovan, Entering into Rest [Ethics as Theology 3], Grand Rapids: Eerdmans 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Paul Avis,The Vocation of Anglicanism, London-New York: Bloomsbury T&T Clark 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Zagadnienia etyczne w islamie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Wytyczne dla autorów INB KUL. IBS KUL Instructions for Contributors
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Kubiś
The Mercy of God as the Foundation of Charity of the Church [Miłosierdzie Boga podstawą posługi charytatywnej Kościoła]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Koncepcja kary a hipoteza apokatastazy w eschatologii Grzegorza z Nyssy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Aramaic Levi Document [Aramaic Levi Document]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Astronomy and Astrology [Astronomy and Astrology]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35484 zweryfikowanych pozycji.