Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Reliable chromatographic assay for measuring of indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) activity in human cancer cells [Reliable chromatographic assay for measuring of indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) activity in human cancer cells]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Magdalena Staniszewska prof. KUL
Reliable chromatographic assay for measuring of indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) activity in human cancer cells [Niezawodny test chromatograficzny do pomiaru aktywności 2,3-dioksygenazy indoloaminy 1 (IDO1) w ludzkich komórkach nowotworowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
The melibiose-derived glycation product mimics a unique epitope present in human and animal tissues [The melibiose-derived glycation product mimics a unique epitope present in human and animal tissues]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Magdalena Staniszewska prof. KUL
New potent steroid sulphatase inhibitors based on 6-(1-phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)naphthalen-2-yl sulphamate derivatives
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Konrad Kubiński prof. KUL
Cremophor EL nano-emulsion monomerizes chlorophyll a in water medium [Cremophor EL nano-emulsion monomerizes chlorophyll a in water medium]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Morphological and physiological changes in Lentilactobacillus hilgardii cells after cold plasma treatment [Morphological and physiological changes in Lentilactobacillus hilgardii cells after cold plasma treatment ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemicznenauki medyczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Emisja gazów z powierzchni torfowisk
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Oxalate oxidase from Abortiporus biennis – protein localisation and gene sequence analysis [Oxalate oxidase from Abortiporus biennis – protein localisation and gene sequence analysis]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Simple Colorimetric and Fluorescence Chemosensing Probe for Selective Detection of Sn2+ Ions in an Aqueous Solution: Evaluation of the Novel Sensing Mechanism and Its Bioimaging Applications [Simple Colorimetric and Fluorescence Chemosensing Probe for Selective Detection of Sn2+ Ions in an Aqueous Solution: Evaluation of the Novel Sensing Mechanism and Its Bioimaging Applications]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Maciej Masłyk prof. KUL
Recent progress in the development of steroid sulphatase inhibitors – examples of the novel and most promising compounds from the last decade [Recent progress in the development of steroid sulphatase inhibitors – examples of the novel and most promising compounds from the last decade]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk prof. KUL
Prebiotic Potential of Oligosaccharides Obtained by Acid Hydrolysis of α-(1→3)-Glucan from Laetiporus sulphureus: A Pilot Study [Potencjał prebiotyczny oligosacharydów otrzymanych drogą kwasowej hydrolizy α-(1→3)-glucanu pochodzącego z Laetiporus sulphureus: badania pilotażowe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Marcin Skowronek
Soil microbial profiling and bacterial metabolic activity of Technosols as an effect of soil properties following land reclamation: a case study from the abandoned iron sulphide and uranium mine in Rudki (south-central Poland) [Profilowanie mikrobiologiczne i aktywność metaboliczna bakterii zasiedlających Technosole jako efekt właściwości gleby po rekultywacji: studium przypadku z nieczynnej kopalni siarczku żelaza i uranu w Rudkach (południowo-centralna Polska)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Compounds from Natural Sources as Protein Kinase Inhibitors [Związki z naturalnych źródeł jako inhibitory kinaz białkowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
prof. dr hab. Ryszard Szyszka
Role of Natural Agents in Management of Diabetes [Rola naturalnych czynników w leczeniu cukrzycy ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Jach
Stimulation of methanogenesis in bituminous coal from the Upper Silesian Coal Basin [Stymulacja metanogenezy w węglu kamiennym z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna
Proces renaturalizacji żubrów Stada Górny San II, w oparciu o dane telemetryczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Strategia ochrony i gospodarowania populacją żubra w Puszczy Augustowskiej
Książka naukowa nierecenzowana
Rok: 2020
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Zmęczenie przewlekłe zagrożeniem współczesnej młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki biologicznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
A screen-printed sensor coupled with flow system for quantitative determination of a novel promising anticancer agent candidate [Sitodrukowany czujnik w połączeniu z systemem przepływowym do ilościowego oznaczania nowego kandydata przeciwnowotworowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
Pericentromere clustering in Tradescantia section Rhoeo involves self-associations of AT- and GC-rich heterochromatin fractions, is developmentally regulated, and increases during differentiation [Skupianie pericentromerów w sekcji Tradescantia Rhoeo obejmuje asocjacje AT- i GC-bogatych frakcji heterochromatyny podlega regulacji rozwojowej i zwiększa się podczas różnicowania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Hieronim Golczyk prof. KUL
Roe deer stress response to a wind farms: Methodological and practical implications [Roe deer stress response to a wind farms: Methodological and practical implications]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Biodiversity in the rhizosphere of selected winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars – genetic and catabolic fingerprinting [Bioróżnorodność w ryzosferze wybranych odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) - genetyczny i kataboliczny odcisk palca]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
New insight into the composition of wheat seed microbiota [Nowe spojrzenie na skład mikrobiomu nasion pszenicy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Antifungal Agent 4-AN Changes the Genome-Wide Expression Profile, Downregulates Virulence-Associated Genes and Induces Necrosis in Candida albicans Cells [Antifungal Agent 4-AN Changes the Genome-Wide Expression Profile, Downregulates Virulence-Associated Genes and Induces Necrosis in Candida albicans Cells ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Elżbieta Kochanowicz
Antifungal Agent 4-AN Changes the Genome-Wide Expression Profile, Downregulates Virulence-Associated Genes and Induces Necrosis in Candida albicans Cells [Antifungal Agent 4-AN Changes the Genome-Wide Expression Profile, Downregulates Virulence-Associated Genes and Induces Necrosis in Candida albicans Cells]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Konrad Kubiński prof. KUL
European bison conservation must move beyond entrenched debates – response to Kerley et al [Ochrona żubra musi zostać przeniesiona poza okopane stanowiska - odpowiedź do Kerley i in. 2020]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Naphthoquinone-Dopamine Linked Colorimetric and Fluorescence Chemosensor for Selective Detection of Sn2+ Ion in Aqueous Medium and Its Bio-Imaging Applications [Naphthoquinone-Dopamine Linked Colorimetric and Fluorescence Chemosensor for Selective Detection of Sn2+ Ion in Aqueous Medium and Its Bio-Imaging Applications]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Maciej Masłyk prof. KUL
Antifungal Agent 4-AN Changes the Genome-Wide Expression Profile, Downregulates Virulence-Associated Genes and Induces Necrosis in Candida albicans Cells [Antifungal Agent 4-AN Changes the Genome-Wide Expression Profile, Downregulates Virulence-Associated Genes and Induces Necrosis in Candida albicans Cells]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk prof. KUL
Novel 1, 2, 4-Oxadiazole Derivatives in Drug Discovery [Novel 1, 2, 4-Oxadiazole Derivatives in Drug Discovery]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Konrad Kubiński prof. KUL
Proposed migration corridors for large mammals in the south-east of Polish Carpathians [Proponowane korytarze migracyjne dla dużych ssaków w południowo-wschodniej części polskich Karpat]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38916 zweryfikowanych pozycji.