Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Is the structure of the Strategic Approach to Coping Scale cross-culturally stable? Evidence based on a scoping literature review [Czy struktura Skali Strategicznego Podejścia do Radzenia Sobie jest stabilna międzykulturowo? Uzasadnienie oparte na celowym przeglądzie literatury]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Rafał Bartczuk
The Polish adaptation of the Strategic Approach to Coping Scale [Polska adaptacji Skali Strategicznego Podejścia do Radzenia Sobie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Pretend play as a creative action: On the exploratory and evaluative features of children’s pretense [Pretend play as a creative action: On the exploratory and evaluative features of children’s pretense]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiapsychologia
mgr Monika Chylińska
Problematic Facebook use and problematic video gaming as mediators of relationship between impulsivity and life satisfaction among female and male gamers [Problematic Facebook use and problematic video gaming as mediators of relationship between impulsivity and life satisfaction among female and male gamers]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Emilia Zabielska-Mendyk
Centrality of Religiosity as a Predictor of Work Orientation Styles and Work Engagement: A Moderating Role of Gender
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Centrality of Religiosity as a Predictor of Work Orientation Styles and Work Engagement: A Moderating Role of Gender [Centrality of Religiosity as a Predictor of Work Orientation Styles and Work Engagement: A Moderating Role of Gender ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Bohdan Rożnowski prof. KUL
Narcissism and Psychological Entitlement as Predictors of Religious and Spiritual Struggle: A Mediating Effect of Religious Attributions [Narcissism and Psychological Entitlement as Predictors of Religious and Spiritual Struggle: A Mediating Effect of Religious Attributions]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Basic hope in preterm mothers [Nadzieja podstawowa u kobiet po porodzie przedwczesnym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Katarzyna Mariańczyk
Trudności doświadczane przez studentów: metoda pomiaru i możliwości pomocy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
psychologia
dr Justyna Iskra
Spirituality in expatriate experience and coping in mission [Spirituality in expatriate experience and coping in mission]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Mariusz Wołońciej
Social support as a moderator between the perception of the disease and stress level in lung cancer patients
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Positive Affect Mediates the Relationship between Self-efficacy and Innovative Behavior in Entrepreneurs [Pozytywny afekt mediuje związek pomiędzy przekonaniem o wałsnej skuteczności a zachowaniami innowacyjnymi u przedsiębiorców]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Emilia Mielniczuk
Religijność a postawa wobec kary śmierci
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Seeing suppresses haptic pleasure while perceiving contemporary art [Widzenie tłumi przyjemność dotykową podczas postrzegania sztuki współczesnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Magdalena Szubielska
Religijność a jakość i trwałość małżeństw żon anonimowych alkoholików
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Struktura czynnikowa i wstępna walidacja Kwestionariusza Upodmiotowienia Psychologicznego wśród polskich pielęgniarek i położnych oraz Kwestionariusza Upodmiotowienia Psychologicznego dla Pacjentów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
prof. dr hab. Mariola Łaguna
Social support as a moderator between the perception of the disease and stress level in lung cancer patients [Moderacyjna rola wsparcia społecznego między obrazem choroby 
a poziomem stresu wśród pacjentów z chorobą nowotworową płuc ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiupsychologia
dr Agata Poręba-Chabros
Kształtowanie inteligencji moralnej dzieci jako zadanie wychowawcze rodziców
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Feeling other people's pain: an ERP study on facial attractiveness and emotional empathy [Feeling other people's pain: an ERP study on facial attractiveness and emotional empathy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Emilia Zabielska-Mendyk
Self-Efficacy and Psychological Well-Being in Cardiac Patients: Moderated Mediation by Affect and Meaning-Making [Self-Efficacy and Psychological Well-Being in Cardiac Patients: Moderated Mediation by Affect and Meaning-Making]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Wybrane podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania dobrostanu pracowników branży gastronomicznej – badanie dzienniczkowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakościpsychologia
dr hab. Bohdan Rożnowski prof. KUL
Social support as a moderator between the perception of the disease and stress level in lung cancer patients [Wsparcie społeczne jako moderator między percepcją choroby a poziomem stresu u pacjentów z chorobą nowotworową płuc]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Piotr Mamcarz
Feeling other people's pain: an ERP study on facial attractiveness and empathy [Feeling other people's pain: an ERP study on facial attractiveness and empathy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Psychologia przedsiębiorczości
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
psychologia
dr Ewelina Purc
Gambling in Prisons – A Nationwide Polish Study of Sentenced Men [Hazard więzienny - ogólnopolskie badania osadzonych mężczyzn]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologicznepsychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Wybrane podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania dobrostanu pracowników branży gastronomicznej - badanie dzienniczkowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
mgr Anna Szumielewicz
Komponenty emocjonalne w miłości u osób z niewłaściwie ukształtowaną osobowością
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Katarzyna Czubak
Religijność a jakość i trwałość małżeństw żon anonimowych alkoholików
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Dominika Zarosińska
Psychologiczne korelaty podejmowania samoleczenia lekami OTC
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Piotr Mamcarz
How does knowledge about an artist’s disability change the aesthetic experience? [W jaki sposób wiedza o niepełnosprawności artysty zmienia wrażenia estetyczne?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Magdalena Szubielska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37384 zweryfikowanych pozycji.