Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Studia z prawa kanonicznego w odmętach reform
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Perspectives on the Development of Sponsorship of Catholic Ministerial Organizations with Particular Reference to Health Care [Perspektywy rozwoju instytucji sposnsorship jako organizacji w służbie człowiekowi ze szczególnym odniesienim do opieki zdrowotnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Przełożony zakonny
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Prośba postulatorska
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Promotor wiary
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Misyjne prawo
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Męczeństwo (kanonizowane)
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Dowody w prawie kanonizacyjnym
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Doktor Kościoła
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Cud w sprawach kanonizacyjnych
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
"Commentarium pro Religiosis et Missionaris"
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Advocatus Diaboli
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Advocatus Dei
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Wstęp
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Biskupie błogosławieństwo
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Bazylika
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Tabernakulum
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Rektor Seminarium Duchownego
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Narzeczeństwo
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Kościół - budynek
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Jałmużna
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Dni pokuty
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Dedykacja
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Chrzcielnica
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Ceremoniał
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Wtajemniczenie chrześcijańskie
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Typiki
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Stopnie święceń
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34747 zweryfikowanych pozycji.