Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
100 lat Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Dagome iudex - jako prototyp konkordatów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Badanie przedprocesowe czyli duszpasterskie. Rola i znaczenie dla sprawnego procesu małżeńskiego (MIDI, art. 2-5)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Zawiązanie sporu
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Właściwość sądowa
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Sprawa główna
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Sędzia kościelny
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Relator
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Opiekun
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Patronaty świętych i błogosławionych w Kościele łacińskim
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Ofiary rzezi czy męczennicy za wiarę? O możliwości prowadzenia procesów beatyfikacyjnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historiaprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Przedmowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Dowodzenie cudu według Regulaminu Konsulty Medycznej z 23 września 2016 r.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Studia z prawa kanonicznego w odmętach reform
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Perspectives on the Development of Sponsorship of Catholic Ministerial Organizations with Particular Reference to Health Care [Perspektywy rozwoju instytucji sposnsorship jako organizacji w służbie człowiekowi ze szczególnym odniesienim do opieki zdrowotnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Przełożony zakonny
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Prośba postulatorska
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Promotor wiary
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Misyjne prawo
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Męczeństwo (kanonizowane)
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Dowody w prawie kanonizacyjnym
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Doktor Kościoła
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Cud w sprawach kanonizacyjnych
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
"Commentarium pro Religiosis et Missionaris"
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Advocatus Diaboli
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Advocatus Dei
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Wstęp
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35369 zweryfikowanych pozycji.