Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Stan spraw kanonizacyjnych męczenników z XX i XXI wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Komentarze w zagranicznych środkach przekazu po zapowiedzi beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historiaprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Od Redaktora Naczelnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Wpływ sytuacji politycznej na wolność religijną w Polsce w latach 1918-1989
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o ład moralny w Polsce
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Quinque compilationes antiquae przykładem systematyki oraz współpracy ustawodawcy, sądów i uniwersytetu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
The Theological and legal dimension of Canon Law [Teologiczny i prawny wymiar Prawa Kanonicznego]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak prof. KUL
Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Franciszka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Legal Qualification of Sponsorship in Polish Law
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Obrzędy Wielkiego Tygodnia w Prawie Liturgicznym i zwyczajowym Kościoła Katolickiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL
The Development of systems of Church–State relations [Kształtowanie się systemów relacji Kościół-Państwo]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Sędzia kościelny
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
100 lat Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Dagome iudex - jako prototyp konkordatów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Opiekun
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
Relator
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
Sprawa główna
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
Zawiązanie sporu
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
Właściwość sądowa
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
Pedophilia – definitions of the disorder. Selected clinical, legal, and social issues [Pedofilia – definicje zaburzenia. Wybrane zagadnienia kliniczno–prawno–społeczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznenauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Patronaty świętych i błogosławionych w Kościele łacińskim
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL
Ofiary rzezi czy męczennicy za wiarę? O możliwości prowadzenia procesów beatyfikacyjnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historiaprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Registrácia cirkví a náboženkých spoločností v Pol’sku [Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Polsce]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Registration of Churches and Religious Communities in Poland [Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Polsce]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL
Dowodzenie cudu według Regulaminu Konsulty Medycznej z 23 września 2016 r.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
Przedmowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37384 zweryfikowanych pozycji.