Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Specyfika współpracy szkoły z rodzicami dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym: szanse – trudności – potrzeby
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Dydaktyka katechezy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Metodyka katechezy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
The personal model of teacher in the interpretation of Bogdan Nawroczyński and its empirical verification [Wzór osobowy nauczyciela w ujęciu Bogdana Nawroczyńskiego i jego empiryczna weryfikacja]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
dr Barbara Borowska
Autobiogram Kazimierz Pierzchała
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Wymiar osobowy w resocjalizacji skazanych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Aksologiczno-pedagogiczno-teologiczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa młodzieży szkolnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Pedagogia cierpienia Księgi Hioba w świetle badań interdyscyplinarnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Roman Sieroń
Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję z pracy nauczyciela
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk
Wychowanie chrześcijańskie szansą integralnego rozwoju człowieka. Studium z pedagogiki religii.
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
pedagogika
prof. dr hab. Helena Słotwińska
Integral development of students with special educational needs in inclusive education from a personalistic perspective [Integralny rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji inkluzyjnej z perspektywy personalistycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
"Bo jak śmierć potężna jest miłość" (Pnp 8,6). Miłość oblubieńcza jako droga wychowania według Pieśni nad Pieśniami
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Roman Sieroń
Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Możliwości kształcenia ustawicznego służby więziennej oraz osadzonych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Relacje rodziców z dzieckiem prenatalnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Dydaktyka akademicka w uniwersytecie katolickim. Tom 1. Dydaktyka zaangażowana - z doświadczeń Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Christianisme et pédagogie. Les aspects méthodologiques choisis [Chrześcijaństwo i pedagogika. Wybrane aspekty metodologiczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Piotr Magier
Transformations of the modern family and the problem of social orphanhood [Przemiany współczesnej rodziny a problem sieroctwa społecznego ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
Znaczenie diagnozy funkcjonalnej w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Dostosowanie podstawy programowej w zakresie języka obcego do potrzeb uczniów z dysfunkcja słuchu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Talent do uczenia sie języka obcego i dysfunkcja słuchu – czy to da się pogodzić?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Racjonalne dostosowania i modyfikacje w edukacji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
The family as a subject realising an educational priority of the Polish school system [Rodzina podmiotem realizacji priorytetu wychowawczego polskiej szkoły]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
pedagogika
dr Barbara Borowska
Podmiotowość w opiece realizowana w placówkach katolickich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
The family as a subject realizing an educational priority of the Polish school system [Rodzina podmiotem realizacji priorytetu wychowawczego polskiej szkoły ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL
Integralne wychowanie podstawową kategorią praktyki i teorii pedagogiki rodziny w inspiracji chrześcijańskiejiach nad wychowaniem w rodzinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
pedagogika
dr hab. Danuta Opozda prof. KUL
Małżeństwo - wspólnotowym podążaniem razem w miłości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucepedagogika
dr Elżbieta Stoch
O wolności człowieka i narodu w perspektywie Biblii
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Roman Sieroń
Wspomnienia Marii Kunowskiej-Porębnej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
pedagogika
dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33824 zweryfikowanych pozycji.