Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
W kręgu pychy. O krainie demiurgii i barbarii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
Gospodarka wolnorynkowa w społecznej nauce Kościoła katolickiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Dlaczego sprzeciwiam się konwencji stambulskiej?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Potrzeby rozwojowe dziecka i ich zaspokajanie w kontekście zmian wdrożeniowych urlopu rodzicielskiego - ekspertyza familiologiczna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o zdrowiunauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Profilaktyka przemocy czy manipulacja słowna i forsowanie ukrytej ideologii?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Cyberprzestrzeń a rynek
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
prof. dr hab. Sławomir Partycki
Recenzja dorobku naukowego i działności organizacyjnej prof. A. Jamesa McAdamsa w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa KUL
Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Seniorzy i starzenie się w polskiej polityce rodzinnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Phenomenon of compensative and compulsive buying in Poland. A socio-economic study [Zjawisko kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego w Polsce. Studium socjo-ekonomiczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Adamczyk prof. KUL
Symbole narodowe w polskiej sztuce ulicy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Wpływ roku liturgicznego na kształtowanie tradycyjnego pożywienia w polskiej religijności ludowej.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o kulturze i religiinauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Kultura wizualna technologii ubieralnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Wearable technology wyznacznikiem transgresji czy regresu intelektualno-kulturowego? (na przykładzie transhumanizmu)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Kobieta w domu - kobieta w pracy. Znaczenie obu sfer dla pracujących kobiet
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Ubiór, strój i kostium w kontekście ubieralnej elektroniki (wearable electronic)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Kohl Helmut
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Wójcicki, Wóycicki Aleksander
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Mazurek Franciszek Janusz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Świętoń Jan Wojciech
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Roos Lothar
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Społeczeństwo-gospodarka-etyka. Perspektywa katolickiej nauki społecznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Rauscher Anton
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Roczniki Kulturoznawcze
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Gruchoła Małgorzata
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Body and Mind: Comparative research on Mentalistic Conceptualization in Poland and China [Body and Mind: Comparative research on Mentalistic Conceptualization in Poland and China,]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
językoznawstwonauki socjologiczne
dr Katarzyna Pejda
Doświadczenie rozwoju w życiu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
Partnerstwa transgraniczne w sieciach społecznych na przykładzie euroregionów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki socjologiczne
prof. dr hab. Sławomir Partycki
Młodzież w polskim społeczeństwie konsumpcyjnym. Między konsumpcją racjonalną, kompensacyjną a kompulsywną
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Adamczyk prof. KUL
Kampka Franciszek
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
historianauki socjologicznenauki teologiczne
mgr Marek Górniak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33796 zweryfikowanych pozycji.