Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Category of Time in Morphogenetic Interpretation of Social and Cultural Change
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Consumer society: Its definitions and its Christian criticism [Społeczeństwo konsumpcyjne: definicja i krytyka chrześcijańska]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
REALIST-AXIOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES OF SOCIAL LIFE. A CENTURY OF SOCIOLOGY AT THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
REALIST-AXIOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES OF SOCIAL LIFE. A CENTURY OF SOCIOLOGY AT THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN [REALISTYCZNO-AKSJOLOGICZNE OGLĄDY I OBRAZY ŻYCIA SPOŁECZNEGO. STULELECIE SOCJOLOGII W KATOLICKIM UNIWERYSTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
O. Wacław Nowakowski (Edward z Sulgostowa)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
Bieda pozamaterialna
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
Wsparcie rodzin osób w stanie terminalnym - na podstawie badań w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Wybrane aspekty medyczne i psychologiczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
H5 Model concerning Refugee Family Trauma and Recovery and its application in social work practice - towards an improved refugee family assistance. Theoretical and practical considerations. [H5 Model dotyczący traumy i rekonwalescencji rodzin uchodźców i jego aplikacja w pracy socjalnej - w kierunku usprawnienia asystowania rodzinom uchodźców. Rozważania teoretyczne i praktyczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Nation according to A.D. Smith and its significance for Catholic social teaching [Naród według A.D. Smitha i jego znaczenie dla katolickiej nauki społecznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Społeczeństwo w teologicznej refleksji organizacji ekumenicznych. Panorama ujęć
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Chrześcijanin w czasie zarazy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
Wolne słowo wobec propagandy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
prof. dr hab. Jan Kłos
Formy i przejawy władzy mediów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
Gambling in Prisons – A Nationwide Polish Study of Sentenced Men [Hazard więzienny - ogólnopolskie badania osadzonych mężczyzn]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologicznepsychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Foodsaving — Towards Social Responsibility? [Foodsaving - w stronę społęcznej odpowiedzialności?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
The Role of Social Capital in Boycotting Socially Irresponsible Firms [Rola kapitału społecznego w bojkotowaniu społecznie nieodpowiedzialnych przedsiębiorstw]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr Agnieszka Marek
Anthony D. Smith’s idea of the nation. Controversy around definitions [Koncepcja narodu Anthony’ego D. Smitha. Kontrowersje wokół definicji ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Transnational families in the light of the practice-based approach [Transnarodowe rodziny w świetle teorii praktyk rodzinnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Maszyna w ciele - ciało w maszynie: postrzeganie ciała ludzkiego w społeczeństwie post-biologicznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
The perception of, and respect for, prisoners’ dignity among Prison Service officers [The perception of, and respect for, prisoners’ dignity among Prison Service officers]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Compulsive Buying in Poland. An Empirical Study of People Married or in a Stable Relationship [Compulsive Buying in Poland. An Empirical Study of People Married or in a Stable Relationship]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Adamczyk prof. KUL
Technological ‘Extensions’ of the Body and the Value of the Human Body [Techniczne „rozszerzenia” ciała i wartość ciała ludzkiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Ecumenical Social Thought. An Outline [Ekumeniczna myśl społeczna - zarys]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o Ziemi i środowiskunauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Religion and Religiosity in Contemporary Poland [Religia i religijność we współczesnej Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Dariusz Wadowski
Młodzi, edukacja i kultura. O potrzebie edukacji kulturowej dzieci i młodzieży
Książka popularyzująca naukę
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Działalność naukowo-dydaktyczna i organizacyjna księdza prof. Józefa Majki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Listy (nie)pokornych. Intelektualiści w polskiej przestrzeni publicznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr Tomasz Peciakowski
Kompetencje medialne nauczycieli w dobie nowych technologii. Kilka refleksji socjologa i kulturoznawcy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w świetle badań opinii społecznej (1989-2017)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Wstęp
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37283 zweryfikowanych pozycji.