Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The principle of equal rights of religious organizations in the jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal [Zasada równych praw organizacji religijnych w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Aneta Abramowicz
Wirtualny grób: regulacje prawne nowego wirtualnego zjawiska społecznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawne
dr Joanna Szegda
Co to znaczy, że Rzeczpospolita Polska urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej? Analiza semantyczna art. 2 Konstytucji RP
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Dawid Mielnik
Obowiązek informowania o przetwarzaniu danych osobowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Leszek Ćwikła
Złożenie oferty elektronicznej w procedurze zamówień publicznych a elektroniczna forma czynności prawnej w prawie cywilnym. Glosa do wyroku KIO z dnia 4 stycznia 2019 r., KIO 2611/18
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Jacek Trzewik
Kontrola kompetencji dyskrecjonalnych organów ochrony zabytków w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Jerzy Parchomiuk
Postępowanie klauzulowe. Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki prawne
dr Piotr Sławicki
Prawnoautorskie aspekty kazania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
Is This the End of Share Capital? Limited Company Law Reforms in Poland and Other European Countries [Koniec kapitału zakładowego? Reformy prawa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i innych państwach europejskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL
Golem i Lewiatan. Judaistyczne źródła teologii politycznej Thomasa Hobbesa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawnenauki teologiczne
Ks. dr Arnold Zawadzki
Komentarz do art. 1044 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1046 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1045 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1043 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Prawo dziecka do wychowania przez ojca i matkę
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna prof. KUL
Komentarz do art. 1037 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1036 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1041 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1040 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1039 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1038 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Pedophilia – definitions of the disorder. Selected clinical, legal, and social issues [Pedofilia – definicje zaburzenia. Wybrane zagadnienia kliniczno–prawno–społeczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznenauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Komentarz do art. 1035 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1029 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1027 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1027 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1029(1) Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Anthropological foundations of Polish Penal Law in the light of the 1997 Constitution of the Republic of Poland
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły
Ewolucja zdrowia jako kategorii prawnej w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35930 zweryfikowanych pozycji.