Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Marta Osuchowska. The development of the legal position of the Catholic Church in Argentina [Marta Osuchowska. Rozwój pozycji prawnej Kościoła katolickiego w Argentynie ]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
historianauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki prawne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
The role of nurses and carers' attitudes towards childhood vaccination: human rights perspective [Rola postaw pielęgniarek i opiekunów wobec szczepień dzieci: perspektywa praw człowieka]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Introduction [Wstęp]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
The Legal Aspects of Activities Taken by Local Authorities to Promote Sustainable Development Goals: Between Global and Regional Regulations in Poland [Prawne uwarunkowania działań samorządów na rzecz promocji celów zrównoważonego rozwoju: między regulacjami globalnymi a regionalnymi w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Teacher Training College of the Jagiellonian University as an Example of Special-Purpose Training Institution within the Tertiary Education System of the Second Republic of Poland [Miejsce studiów specjalnych w systemie szkolnictwa akademickiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
prof. dr hab. Magdalena Pyter
ŚP. KS. PROF. DR HAB. HENRYK MISZTAL (1936-2020)
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
Obowiązkowe szczepienia ochronne a formalna przesłanka klauzuli limitacyjnej konstytucyjnych praw i wolności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
Zakup instrumentu zgodnie z prawem i rozsądkiem
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez organ regulacyjny a konstytucyjne rozumienie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
Zabytkowe instrumenty
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Prawnokarna ocena testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Prawo człowieka chorego psychicznie do obrony w postępowaniu w sprawach o wykroczenia a próba wprowadzenia zasady domniemania winy.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Tomasz Sienkiewicz prof. KUL
Dozwolony użytek publiczny chronionych utworów
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
In memoriam Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal 1936-2020
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
Agresja u dzieci a schematy postaw rodzicielskich
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki prawnenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
OGRANICZENIA PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA A KONDYCJA ZDROWOTNA I ZADOWOLENIE Z ŻYCIA W CZASIE PANDEMII COVID-19
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawnepsychologia
dr hab. Iwona Niewiadomska prof. KUL
Aggressive behaviours of the elderly: legal and psychological aspects [Zachowania agresywne osób starszych. Aspekty prawne i psychologiczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Joanna Chwaszcz
Ograniczenia praw i wolności człowieka a kondycja zdrowotna i zadowolenie z życia w czasie pandemii COVID-19
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Joanna Chwaszcz
Dozwolony użytek prywatny chronionych utworów
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Wprowadzenie do sytuacji prawnej doktoranta jako młodego adepta nauki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Koncepcja patient safety jako norma soft law na tle konwencyjnych zobowiązań władz krajowych w systemie Rady Europy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
AGGRESSIVE BEHAVIOURS OF THE ELDERLY: LEGAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS [ZACHOWANIA AGRESYWNE SENIORÓW: ASPEKTY PRAWNO-PSYCHOLOGICZNE]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawnepsychologia
dr hab. Iwona Niewiadomska prof. KUL
The disease concealment as a premise of refusing the life insurance policy payment in the interwar insurance system. [Zatajenie choroby jako przesłanka odmowy wypłaty polisy na życie w międzywojennym systemie ubezpieczeniowym.]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Zapożyczenia i sample, czyli utwór nie do końca samodzielny
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Prawo do życia w czystym środowisku umożliwiającym oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym standardy jakości jako dobro osobiste - glosa do zagadnienia prawnego zarejestrowanego w Sądzie Najwyższym, III CZP 27/20
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Jacek Trzewik
Kinga Cecylia Stasiak (1981-2019)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
Proces realizacji reformy włoskiego systemu utrzymania duchowieństwa zgodnie z Konkordatem z 1984 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Wolność religijna jako instrument ochrony prawnej przeciwników małżeństw jednopłciowych. zmiany w prawie stanu Missisipi po wydaniu orzeczenia w sprawie Obergefell v. Hodges
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Katarzyna Maćkowska prof. KUL
Security of public funding and transformation of contemporary European universities [Bezpieczeństwo finansowania publicznego i transformacja współczesnych uniwersytetów europejskich]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Ekobójstwo i grzech ekologiczny: dwa terminy – dwa porządki – wspólna sprawa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40481 zweryfikowanych pozycji.