Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Koncepcja patient safety jako norma soft law na tle konwencyjnych zobowiązań władz krajowych w systemie Rady Europy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Wprowadzenie do sytuacji prawnej doktoranta jako młodego adepta nauki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
The disease concealment as a premise of refusing the life insurance policy payment in the interwar insurance system. [Zatajenie choroby jako przesłanka odmowy wypłaty polisy na życie w międzywojennym systemie ubezpieczeniowym.]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Prawo do życia w czystym środowisku umożliwiającym oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym standardy jakości jako dobro osobiste - glosa do zagadnienia prawnego zarejestrowanego w Sądzie Najwyższym, III CZP 27/20
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Jacek Trzewik
Kinga Cecylia Stasiak (1981-2019)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
Proces realizacji reformy włoskiego systemu utrzymania duchowieństwa zgodnie z Konkordatem z 1984 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Wolność religijna jako instrument ochrony prawnej przeciwników małżeństw jednopłciowych. zmiany w prawie stanu Missisipi po wydaniu orzeczenia w sprawie Obergefell v. Hodges
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Katarzyna Maćkowska prof. KUL
Security of public funding and transformation of contemporary European universities [Bezpieczeństwo finansowania publicznego i transformacja współczesnych uniwersytetów europejskich]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Ekobójstwo i grzech ekologiczny: dwa terminy – dwa porządki – wspólna sprawa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Intertekstualność w muzyce
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez udziału pozwanego w prawie Florydy – wybrane zagadnienia proceduralne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Katarzyna Maćkowska prof. KUL
Opodatkowanie nabycia nieruchomości w drodze działu spadku. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2015 r. (II FSK 2133/13, LEX nr 1808541)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Bartosz Kuś
The class-based approach to Roman criminal law [Wokół problematyki klasowości w rzymskim prawie karnym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Bożena Czech-Jezierska
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2019 r. III CZP 26/19
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
mgr Katarzyna Woch
Ochrona utworu i jego wykonania
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Kompetencje asystenta sędziego w postępowaniu cywilnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki prawne
mgr Katarzyna Woch
Etyczne aspekty wykorzystywania zwierząt w procedurach doświadczalnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofianauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Podejmowanie ryzyka przez kierowców w okresie wczesnej i średniej dorosłości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Małgorzata Tatala prof. KUL
Bernard, Sylvain, Michel Farge (edd.): Les mutations contemporaines du droit de la famille Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, coll. « Droit et action publique», 2019, 212 p, € 27 (Paperback), ISBN 978–2-7061–4410-3 [Współczesne zmiany w prawie rodzinnym]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwonauki prawne
dr Paulina Mazurkiewicz
Ochrona dzieci przed seksualizacją w polskim prawie karnym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
Dzieło muzyczne a utwór
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Commisio Maritima jako szczególne osiągnięcie polityki morskiej króla Zygmunta II Augusta.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki prawne
dr Judyta Dworas-Kulik
Das Feiertagsrecht in der Polnischen Republik [Prawo do obchodzenia świąt religijnych w Rzeczypospolitej Polskiej ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Doręczenia pism za pośrednictwem komornika sądowego w postępowaniu nieprocesowym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Piotr Sławicki
Nowy model postępowania międzyinstancyjnego w sprawach cywilnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
mgr Katarzyna Woch
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Status artysty zawodowego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Środki zabezpieczające
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
Status nauczyciela akademickiego jako osoby pełniącej funkcję publiczną. Uwagi na tle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39461 zweryfikowanych pozycji.