Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Kryminalizacja procederu „cofania liczników” w świetle projektów nowelizacji Kodeksu karnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Damian Szeleszczuk
Degradacja w wojskowym prawie karnym II Rzeczypospolitej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Damian Szeleszczuk
Studia Prawnicze KUL
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Strzembosz Adam
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Papierkowski Zdzisław
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Instytut Prawa Karnego
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Grześkowiak Alicja
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Kształcenie ustawiczne osób niebędących obywatelami polskimi według prawa polskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Wybrane instytucje międzynarodowe powiązane z rynkami finansowymi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Rafał Sura prof. KUL
Kryminalizacja cofania liczników w świetle projektowanej nowelizacji KK z 5 lipca 2018 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Damian Szeleszczuk
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Formy popełnienia przestępstwa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Stosunek do ustaw szczególnych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Sławomir Hypś
Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Sławomir Hypś
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Sławomir Hypś
Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Sławomir Hypś
Przestępstwa przeciwko wolności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Sławomir Hypś
Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Sławomir Hypś
Przepadek i środki kompensacyjne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Damian Szeleszczuk
Przestępstwa przeciwko obronności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Damian Szeleszczuk
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Damian Szeleszczuk
Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Damian Szeleszczuk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 32487 zweryfikowanych pozycji.