Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Dopuszczalność egzekwowania klauzuli homogeniczności Unii Europejskiej w świetle zasady suwerenności państwa członkowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Achieving the Sustainable Development Goals in Europe and Asia: role of regional organizations in monitoring human right to health and well-being [Achieving Sustainable Development Goals in Europe and Asia: the role of regional organizations in monitoring human right to health and well-being]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
W Strasburgu
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Autostrada i droga ekspresowa jako obszar quasi specjalny w systemie dróg publicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Dominik Tyrawa
Macierzyństwo w zakładzie karnym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Grzegorz Skrobotowicz
Klasyfikacja skazanych a indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Grzegorz Skrobotowicz
Health as a Value in the Integration Policy of European and East Asian Countries. Historical and Legal Perspective [Zdrowie jako wartość w europejskiej polityce integracji wobec Państw Azji Południowo-Wschodniej. Perspektywy historyczne i prawne.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Grant contract as a civil law form of action of the provincial monument conservator in the Polish legal system [Umowa dotacji jako cywilnoprawna forma działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w polskim systemie prawa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Jacek Trzewik
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Prezydent Rzeczypospolitej – reguły demokracji czy etos republiki ?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
prof. dr hab. Dariusz Dudek
Fascii littori - reminiscencje prawa rzymskiego w architekturze czasów Mussoliniego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Anna Kosińska
Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
prof. dr hab. Dariusz Dudek
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
prof. dr hab. Dariusz Dudek
Odpowiedzialność władzy publicznej w państwie demokratycznym – zasada konstytucyjna czy fikcja prawna?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
prof. dr hab. Dariusz Dudek
Model gospodarowania odpadami komunalnymi przez wspólnoty mieszkaniowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Dominik Tyrawa
Bezpieczeństwo prawne jako wyznacznik działania administracji publicznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Dominik Tyrawa
Impact of the ECHR case law on the use of conscientious objection in Poland [Impact of the ECHR case law on the use of conscientious objection in Poland]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Michał Skwarzyński
Paradygmatyczne założenia racjonalnej sankcji karnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły
Prawo do prywatności w ustawodawstwie Kościoła katolickiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
Ks. mgr Michał Czelny
Prawnokarna ocena samobójstw popełnianych z motywów religijnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Naczelne stanowisko wyznania rzymskokatolickiego a równouprawnienie wyznań w prawie II Rzeczypospolitej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Aneta Abramowicz
Środowisko romanistyczne wobec „reformy Baszkiewicza” z 1975 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Bożena Czech-Jezierska
Podział udziałów w spółce z o.o. po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Legal Aspects of Territorial Restrictions in Water Tourism due to Environmental Protection
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Leszek Ćwikła
Status prawny wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Wrzaszcz
O pojęciu darowizny podlegającej zaliczeniu na schedę spadkową
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Referendum - instrument czy iluzja władzy polskiego suwerena ?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
prof. dr hab. Dariusz Dudek
Marek Dobrowolski: Zasada suerenności narodu w warkach integracji Polski z Unią Europejską, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 335, ISBN 978-83-7702-908-4
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
prof. dr hab. Dariusz Dudek
Prezydent Rzeczypospolitej – reguły demokracji a etos republiki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
prof. dr hab. Dariusz Dudek
Konstytucja i agracjacja. Dylematy prawa łaski
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
prof. dr hab. Dariusz Dudek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34359 zweryfikowanych pozycji.