Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Health as a Value in the Integration Policy of European and East Asian Countries. Historical and Legal Perspective [Zdrowie jako wartość w europejskiej polityce integracji wobec Państw Azji Południowo-Wschodniej. Perspektywy historyczne i prawne.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Paradygmatyczne założenia racjonalnej sankcji karnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły
Prawnokarna ocena samobójstw popełnianych z motywów religijnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Środowisko romanistyczne wobec „reformy Baszkiewicza” z 1975 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Bożena Czech-Jezierska
Podział udziałów w spółce z o.o. po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Legal Aspects of Territorial Restrictions in Water Tourism due to Environmental Protection
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Leszek Ćwikła
O pojęciu darowizny podlegającej zaliczeniu na schedę spadkową
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Instytucye Gaja Teodora Dydyńskiego – pierwszy polski przekład Instytucji Gaiusa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Marzena Dyjakowska prof. KUL
„… cum statuti tanta sit auctoritas, ut eius praeceptione omnia nobis conserventur”. Wokół publikacji Wioletty Pawlikowskiej-Butterwick i Liudasa Jovaišy Vilniaus ir Žemaičių kapitulų Statutai
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Marzena Dyjakowska prof. KUL
Środki karne, przepadek zwierzęcia i nawiązka w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Oryginalizm interpretacyjny czy żyjące źródła prawa? Polityczny wymiar aktywizmu sędziowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły
Funkcja stymulacyjna podatku od gier w ujęciu teoretycznym oraz założeniach polskiego prawodawcy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Michalina Duda-Hyz
Kontrowersje wokół przepisów dotyczących zarządzania finansami instytucji gospodarki budżetowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Michalina Duda-Hyz
Środki zabezpieczające
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły
Nauka administracji w ujęciu systemowym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Does the Right to Migration Security Already Exist? Considerations from the Perspective of the EU’s Legal System [Does the Right to Migration Security Already Exist? Considerations from the Perspective of the EU’s Legal System ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Anna Kosińska
Artykuł „Ius publicum i ius privatum w metodologii tzw. „romanistyki marksistowskiej”
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Bożena Czech-Jezierska
Kryminalizacja procederu „cofania liczników” w świetle projektów nowelizacji Kodeksu karnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Damian Szeleszczuk
Degradacja w wojskowym prawie karnym II Rzeczypospolitej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Damian Szeleszczuk
Studia Prawnicze KUL
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Strzembosz Adam
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Papierkowski Zdzisław
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Instytut Prawa Karnego
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Grześkowiak Alicja
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Charakterystyka prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa społeczne
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
Kształcenie ustawiczne osób niebędących obywatelami polskimi według prawa polskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Zbieg prawa do zasiłku stałego z prawem do emerytury. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 października 2016 r., IV SA/Gl 112/16
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Maciej Gapski
Hasło "Instytut Prawa Prywatnego"
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr Bożena Czech-Jezierska
"Instytut Prawa Publicznego"
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki prawne
dr Bożena Czech-Jezierska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33796 zweryfikowanych pozycji.