Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Marta Osuchowska. The development of the legal position of the Catholic Church in Argentina [Marta Osuchowska. Rozwój pozycji prawnej Kościoła katolickiego w Argentynie ]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
historianauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki prawne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Putin's historiosophy and the Russian Church [Historiozofia Putina i Cerkiew prawosławna]
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Od konfliktów do rzezi. Polacy i Ukraińcy na Kresach II Rzeczypospolitej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki socjologicznenauki teologiczne
dr Renata Pomarańska
Tożsamościowy wymiar współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy. Z badań nad świadomością zbiorową mieszkańców obszarów przygranicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Rola i znaczenie polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w stosunkach polsko-rosyjskich
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
Kazimierz Drohomirecki, Jan Hryckowian, Mieczysław Widaj. Trzech sędziów z "reakcyjną przeszłością", "realizujących dyktaturę proletariatu"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Tożsamościowy wymiar współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy. Z badań nad świadomością zbiorową mieszkańców obszarów przygranicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki socjologiczne
dr Tomasz Peciakowski
Specifics of Border Crossing between Poland and Ukraine [Specyfika przejścia granicznego między Polską a Ukrainą]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki socjologiczne
dr Tomasz Peciakowski
Aspekty wojskowe w działalności konspiracyjnych organizacji młodzieżowych w latach 1945-1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Granice Ukrainy w latach 1917-1940
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Gil
Społeczne postrzeganie przywództwa Jana Pawła II
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka prof. KUL
Music in Auditory Political Communication: A Case Study [Muzyka w audytywnym komunikowaniu politycznym. Studium przypadku]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka prof. KUL
Ocena roli Unii Europejskiej w walce z COVID-19 w regionie i wpływ na przyszłość Partnerstwa Wschodniego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
Educating for Peace. Complementarity of the Papal Messages in the Context of the World Day of Peace [Edukacja dla Pokoju. Komplementarność przesłania Papieży w kontekście Światowego Dnia Pokoju]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS AS AN ELEMENT OF SHAPING THE POSITION OF THE EUROPEAN ENTERPRISE IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY [OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS AS AN ELEMENT OF SHAPING THE POSITION OF THE EUROPEAN ENTERPRISE IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
China and Central and Eastern Europe: The Case of the Baltic States [Chiny i Europa Środkowa i Wschodnia: Przykład państw bałtyckich]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Narodziny i koniec (?) wieku Ameryki: Wilsonizm i jego spuścizna a międzynarodowa strategia Stanów Zjednoczonych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Postawy antysystemowe młodzieży w wybranych państwach socjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1956 – zarys problematyki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Komunikowanie polityczne Jana Pawła II: kategorie treściowe w przemówieniu papieża podczas spotkania z polskimi parlamentarzystami w Sejmie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka prof. KUL
The contribution of the Roman Catholic Church in Poland to creating health security at the beginning of the SARS-CoV-2 pandemic [Udział Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w tworzeniu bezpieczeństwa zdrowotnego na początku pandemii SARS-Cov-2]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Współpraca gmin obwarzankowych na płaszczyźnie gospodarczej. Zarys problemu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Lech Jańczuk
Free airtime of election committees in Poland compared with similar solutions in other countries. The attitude of Poles to free election broadcasts in the Polish public media [Darmowy czas antenowy komitetów wyborczych w Polsce na tle podobnych rozwiązań w innych krajach. Stosunek Polaków do nieodpłatnych audycji wyborczych w mediach publicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka prof. KUL
Rosyjska Cerkiew Prawosławna w systemie władzy Władimira Putina – mity i rzeczywistość
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
The Nation, the Economy, and the Civil Society What is Next? [Naród, ekonomia, społeczeństwo obywatelskie. Co dalej?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Działalność konspiracyjnych organizacji młodzieżowych w latach 1945–1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście neoimperialnej polityki Rosji oraz współpracy europejskiej i transatlantyckiej: Polska jako hub gazowy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Criticism of Western Liberal Democracy by Patriarch Kirill of Moscow and All Rus’ [Krytyka zachodniej demokracji liberalnej przez patriarchę moskiewskiego i całej Rusi Cyryla]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Podejście międzyrządowe wobec reformy ustroju i przyszłości Unii Europejskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Stanisław Wójcik
Unia Europejska jako mediator na arenie międzynarodowej – perspektywa teoretyczna i empiryczna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40481 zweryfikowanych pozycji.