Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Edukacja patriotyczna do postaw obywatelskich w życiu społeczno-kulturowym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek prof. KUL
VII Rotation of Polish Military Contingent in Afghanistan from the Perspective of Polish Soldiers [VII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego z perspektywy polskich żołnierzy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Agnieszka Zaręba
The European Parliament election campaign in Poland, 2019 [Kampania do Europarlamnetu w Polsce w 2019 roku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Agnieszka Zaręba
Cywilizacja rosyjska według Aleksandra Dugina. Studia historiozoficzno-antropologiczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
The Use of Freedom of Artistic Expression in the Context of the Necessity of Respecting Human Rights (the Polish Perspective) [The Use of Freedom of Artistic Expression in the Context of the Necessity of Respecting Human Rights (the Polish Perspective)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
Central Europe and NATO Transformation 2014–2018 [Europa Środkowa w ramach transformacji NATO 2014–2018]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Elections to the European Parliament in 2019 on Billboards – about the Outdoor Election Advertisement. Based on the Example of the City of Lublin [Eurowybory 2019 na billboardach czyli rzecz o zewnętrznej reklamie wyborczej. Na przykładzie miasta Lublin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
On Deformation of Ideas. Or Why it is Worth Studying the History of Thinking About Central and Eastern Europe [O deformacji idei, czyli dlaczego warto studiować historię myślenia o Europie Środkowo-Wschodniej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historianauki o polityce i administracji
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Emigracja zarobkowa z Ukrainy do Polski w propagandzie rosyjskiej po 2014 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr Andrzej Szabaciuk
Koniec zimnej wojny, transformacja Europy Środkowej i Wschodniej a moc eksplanacyjna i prognostyczna teorii stosunków międzynarodowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Andrzej Podraza
The Value of Human Life in the Context of the Social Teaching of Cardinal Stefan Wyszyński on the Family and the Nation [Wartość życia ludzkiego w kontekście społecznego nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat rodziny i narodu]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek prof. KUL
Wartość życia ludzkiego w kontekście społecznego nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat rodziny i narodu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek prof. KUL
Система соціальних забезпечень осіб літнього віку в Польщі [Systema sotsialʹnykh zabezpechenʹ osib litnʹoho viku v Polʹshchi] [System zabezpieczeń społecznych osób starszych w Polsce]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek prof. KUL
Kustosz niełatwej pamięci. Na marginesie publikacji zapisków Zygmunta Klukowskiego
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Determinanty wewnętrzne polityki zagranicznej Ukrainy pod rządami Wołodymyra Zełenskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
The Three Seas Initiative: Geopolitical Determinants and Polish Interests [Inicjatywa Trójmorza: determinanty geopolityczne i polskie interesy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Is the European Union still an attractive international actor? Challenges for the global role of the EU [Czy UE jest nadal atrakcyjnym aktorem międzynarodowym? Wyzwania dla globalnej roli UE.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska
Partnerstwo Wschodnie po 10 latach: sukces czy porażka, realizm czy iluzja?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska
Biografia Jana Prota (1891-1957) jako przykład ścieżki życia postaci spoza elity politycznej emigracji powojennej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
El asociacionismo a nivel local en municipios pequeños: reflexiones, comentarios y análisis a partir del caso español [Stowarzyszenie na poziomie lokalnym w małych gminach: refleksje, komentarze i analizy na podstawie przypadku hiszpańskiego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Uchwała Rady Najwyższej Ukrainy „Про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації Українців” i jej rola w stosunkach polsko-ukraińskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Andrzej Gil
Unia lubelska 1569 roku
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Andrzej Gil
Kwestia krymska w relacjach ukraińsko-rosyjskich przed 2014 rokiem. Uwarunkowania i konteksty
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Andrzej Gil
Abandoned Patterns: 1989 and the Discontinuation of Cold War Cooperation among Emigré Central and Eastern European Christian Democrats [Porzucone wzory: rok 1989 i dyskontynujacja współrpacy pomiędzy emigracyjnymi chadekami z Europy Środkowej i Wschodniej]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki o polityce i administracji
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
The Objectives and Tasks of the Internal Historical Politics Imposed by the Law and Justice Party in the Years 2005–2007 [Cele i zadania wewnętrznej polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historianauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
The Myth of Russian Exceptionalism: Russia as a Civilization and Its Uniqueness in Aleksandr G. Dugin’s Thought [Mit rosyjskiego ekscepcjonalizmu. Rosja jako cywilizacja i jej wyjątkowość w myśli Aleksandra G. Dugina]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
The Three Seas Initiative: Opportunities and Challenges [Międzymorze: Szanse i wyzwania]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Analiza sposobu i treści społecznej funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Stanisław Wójcik
Ukraina, Białoruś, Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Rola organizacji społecznych na polu mobilizacji politycznej polskiego wychodźstwa powojennego na przykładzie udziału emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego w organizacji obchodów, rocznic i świąt państwowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35945 zweryfikowanych pozycji.