Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Analiza sposobu i treści społecznej funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Stanisław Wójcik
Konsekwencje upadku Związku Radzieckiego w neoimperializmie Aleksandra G. Dugina
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Russia’s Mission in Aleksandr G. Dugin’s Eyes: The Ideological Weaknesses of the Soviet Union and the Future Ideology of the Russian Federation [Misja Rosji w oczach Aleksandra G. Dugina: Ideologiczne słabości Związku Radzieckiego i przyszła ideologia Federacji Rosyjskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Wyrażenie „Polish death camps” i jego innojęzyczne odpowiedniki. Komentarz lingwistyczny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historiajęzykoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracji
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Początki transatlantyckiego partnerstwa bezpieczeństwa: wybuch zimnej wojny i powstanie Sojuszu Atlantyckiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Geopolityka Trójmorza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Evolution of Security Environment in East-Central Europe [Ewolucja środowiska bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska
Ewolucja środowiska bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska
The European Union and the Countries of Eastern Partnership: The Type of Cooperation and Neighbours’ Perception [Unia Europejska i kraje partnerstwa wschodniego: rodzaj współpracy i postrzeganie sąsiadów]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska
Kulturowo-cywilizacyjna tożsamość Państwa Izrael z perspektywy rosyjskiego neokonserwatyzmu w ujęciu Aleksandra G. Dugina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ich życie codzienne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Spójność europejska w XXI wieku – oczekiwania a efekty ilościowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Niekwalifikowalność kosztów jako ryzyko subsydiowanego projektu wpisane w uznaniowe decyzje administracyjne (na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Away from the West. The Cultural Security of the Russian Federation in Aleksandr G. Dugin’s Eurasian Project [Z dala od Zachodu. Bezpieczeństwo kulturowe Federacji Rosyjskiej w eurazjatyckim projekcie Aleksandra G. Dugina ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Struktura przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego a wzrost zadłużenia publicznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Przyszłość Unii Europejskiej a interes narodowy Polski w wybranych obszarach polityki społecznej w kontekście Białej Księgi" w publikacji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o polityce i administracjinauki prawne
dr hab. Elżbieta Szczot prof. KUL
Suszkiewicz Stanisław
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
literaturoznawstwonauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Zaufanie a udział polskich konsumentów w bojkotach produków
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o polityce i administracji
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Zatrudnienie nierejestrowane jako przejaw społecznej nieodpowiedzialności przedsiębiorstw
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o polityce i administracji
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska
Mucha Joanna
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
ekonomia i finansehistorianauki o polityce i administracji
mgr Marek Górniak
USA wycofują się z Syrii. Jakie skutki dla Bliskiego Wschodu?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Ozdowski Jerzy
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
ekonomia i finansehistorianauki o polityce i administracji
mgr Marek Górniak
Jak mierzyć talent pracowników – członków zespołów? Metoda ComTal-Team Member
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o polityce i administracjipsychologia
dr Michał Wiechetek
Adjusting the employee management process to key organisational values [Dostosowanie procesu zarządzania pracownikami do kluczowych wartości organizacyjnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o polityce i administracji
dr Agnieszka Marek
Józef Ludwig Franciszek Gajek (1907-1987)
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o polityce i administracji
dr Lech Jańczuk
Kryzys Ukrainy a rewizjonizm Rosji na arenie międzynarodowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Finanse miasta Lublin w latach 2002 - 2016
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o polityce i administracjinauki o polityce i administracji
dr Lech Jańczuk
Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
filozofianauki o polityce i administracji
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34790 zweryfikowanych pozycji.