Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Komunikowanie religijne na przykładzie Kościoła katolickiego w Polsce z uwzględnieniem kontekstu pandemii koronawirusa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Media Education and the New Evangelization. Part One: Media Components and Challenges [Media Education and the New Evangelization. Part One: Media Components and Challenges]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Medialne reprezentacje biedy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Aneta Duda
Wolne słowo wobec propagandy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
prof. dr hab. Jan Kłos
Drapieżna "nauka"
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Komunikowanie o zdrowiu i medycynie - rzeczywistość a przekazy medialne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Maszyna w ciele - ciało w maszynie: postrzeganie ciała ludzkiego w społeczeństwie post-biologicznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Wirtualny grób: regulacje prawne nowego wirtualnego zjawiska społecznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawne
dr Joanna Szegda
Audiowizualność a leksykalna hipertrofia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
prof. dr hab. Jacek Dąbała
Przemiany społeczno - kulturowe XXI wieku a poczucie braku stabilizacji - perspektywa medioznawcza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Kompetencje medialne nauczycieli w dobie nowych technologii. Kilka refleksji socjologa i kulturoznawcy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w świetle badań opinii społecznej (1989-2017)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Bioetyka w perspektywie kultury zmediatyzowanej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Dyskurs o wielokulturowości Lublina w lokalnej prasie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Dyskurs blogów modowych – między kooperacją a kooptacją
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Aneta Duda
Zmiany w relacjach nadawca – odbiorca w przestrzeni komunikacyjnej internetu: od człowieka do robota społecznego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Aksjologia komunikacji medialnej w świetle życia św. Joanny Beretty Molli
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Dariusz Wadowski
Media visibility after death on the example of Chris Cornell and his official Facebook fanpage [Widoczność medialna po śmierci na przykładzie osoby Chrisa Cornella i jego konta na Facebooku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Wyrażenie „Polish death camps” i jego innojęzyczne odpowiedniki. Komentarz lingwistyczny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historiajęzykoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracji
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Recenzja książki Kazimierza Świrydowicza Podstawy teorii znaku ikonicznego
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
mgr Nastazja Stoch
Kobiety w polskiej polityce a sposób ich postrzegania przez media masowe
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Kościół powinien być mądry w swej obronie. Z o. dr Mirosławem Chmielewskim CSsR, adiunktem w Katedrze Współczesnych Forma Przekazu Wiary w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, rozmawia dr Paweł Sokołowski
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Media interest in the initiatives promoting multiculturalism of Lublin [Medialność inicjatyw promujących wielokulturowość Lublina]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Wojciech Wciseł
Kreowanie wizerunku Kościoła katolickiego w dyskursie polskiej prasy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Działalność edytorska bibliofilów lubelskich (na podstawie kolekcji druków bibliofilskich Oddziału Zbiorów Specjalnych BU KUL)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historianauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religii
dr Arkadiusz Adamczuk
Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Symbole narodowe w polskiej sztuce ulicy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Mowa nienawiści problemem etycznym współczesnych mediów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Kultura wizualna technologii ubieralnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Gruchoła Małgorzata
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37283 zweryfikowanych pozycji.