Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
RECENZJA KSIĄŻKI KAZIMIERZA ŚWIRYDOWICZA PODSTAWY TEORII ZNAKU IKONICZNEGO
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
mgr Nastazja Stoch
Kobiety w polskiej polityce a sposób ich postrzegania przez media masowe
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Media interest in the initiatives promoting multiculturalism of Lublin [Medialność inicjatyw promujących wielokulturowość Lublina]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Wojciech Wciseł
Kreowanie wizerunku Kościoła katolickiego w dyskursie polskiej prasy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Działalność edytorska bibliofilów lubelskich (na podstawie kolekcji druków bibliofilskich Oddziału Zbiorów Specjalnych BU KUL)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historianauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religii
dr Arkadiusz Adamczuk
Mowa nienawiści problemem etycznym współczesnych mediów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Symbole narodowe w polskiej sztuce ulicy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Kultura wizualna technologii ubieralnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Wearable technology wyznacznikiem transgresji czy regresu intelektualno-kulturowego? (na przykładzie transhumanizmu)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Ubiór, strój i kostium w kontekście ubieralnej elektroniki (wearable electronic)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Nowe media – nowe wyzwania wychowawcze dla katechezy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr Mirosław Chmielewski
Gruchoła Małgorzata
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Model współpracy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i instytucji medialnych na rzecz doskonalenia kompetencji i umiejętności w zakresie kultury formułowania przekazu
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediach
mgr Marcin Superczyński
Reportażowe formy konkretyzacji literatury w radiu – transpozycje intermedialne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
literaturoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Konferencja naukowa "Z Petersburga do Lublina. Początki Biblioteki Uniwersytetu Lubelskiego". Lublin, 27 II 2018
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Zasępa Tadeusz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
Specjalizacja edukacji medialnej
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
Perspektywy rozwoju radia diecezjalnego w służbie przekazu wiary
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
Podkultura więzienna w Symetrii reż. Konrada Niewolskiego – między realizmem a fikcją
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Jędrzejewski Stanisław
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Małgorzata Żurakowska
Europa Christi a prorockie powołanie Kościoła według adhortacji „Ecclesia in Europa”
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski
Refleksje na temat wirtualnych cmentarzy. Uwarunkowania społeczne i kulturowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Joanna Szegda
Semantyczne i wizualne modele „nowego ojcostwa” upowszechniane w publikacjach „Przekroju” i „Polityki”
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
W trosce o kulturę komunikacji i kulturotwórcze media. Socjologia mediów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Blask i proporcja
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Małgorzata Żurakowska
Granice reklamy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Aneta Duda
"Kto spotyka jesziwę, spotyka judaizm. A kto spotyka judaizm, spotyka Jezusa z Nazaretu" - Historia Jeszywas Chachmej Lublin
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Fabularny serial religijny - charakterystyka zjawiska
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Joanna Sosnowska
Aktywność fizyczna Polaków, czy bierne zainteresowanie? – w świetle badań opinii społecznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34150 zweryfikowanych pozycji.