Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Geopolityka Trójmorza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Barwy i symbole Żandarmerii Wojskowej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwie
mgr Wińczysław Jastrzębski
Foodsaving for Sustainable Development: Local Implications of Global Problems [Foodsaving dla zrównoważonego rozwoju: lokalne implikacje globalnych problemów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Information Warfare Between Russia and Ukraine: A Cause of War for the West? [Wojna informacyjna Rosji z Ukrainą motywem do wojny z Zachodem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwie
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
National Security Administration and Management in Poland. Selected Problems [Administrowanie i zarządzanie bezpieczeństwem narodowym w Polsce. Wybrane problemy]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwie
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Evolution of Security Environment in East-Central Europe [Ewolucja środowiska bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwie
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
USA wycofują się z Syrii. Jakie skutki dla Bliskiego Wschodu?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Organizacje paramilitarne wsparciem bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Na przykładzie Polski i Ukrainy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Wstęp
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2018
historialiteraturoznawstwonauki o bezpieczeństwie
dr Andrzej Gładysz
Uwalnianie nanoodpadów do środowiska - ryzyko, zagrożenia i aspekty prawne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki chemicznenauki o bezpieczeństwienauki prawne
dr Agnieszka Kramek
Brytyjska koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego Europy po zimnej wojnie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwie
dr Grzegorz Ronek
Dyplomacja publiczna RFN w kontekście bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr Agnieszka Zaręba
A method of syntactic text steganography based on modification of the document-container aprosh [Metoda syntaktycznej steganografii tekstowej bazowana na modyfikacji aproszu dokumentu-kontenera]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
On the edge of new civil war. Libya after Muammar Gaddafi's fall
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
Wybory w Libanie i Iraku. Zwycięstwo Iranu i umocnienie szyickiego półksiężyca?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Geopolitical and Strategic Causes and Implications of the Syrian Civil War and the Refugee Crisis [Geopolityczne i strategiczne przyczyny oraz konsekwencje wojny domowej w Syrii i kryzysu związanego z uchodźcami]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Problemy i zagrożenia a rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Socjologiczne problemy bezpieczeństwa. W stronę nowego paradygmatu?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
The Decline of the United States and the Survival of NATO in the Post-Cold War Period: A Theoretical Discussion [Spadek znaczenia Stanów Zjednoczonych i przetrwanie NATO w okresie postzimnowojennym: dyskusja teoretyczna]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Infrastruktura krytyczna w Polsce potencjalną ofiarą wojny hybrydowej
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
inżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki o bezpieczeństwie
dr inż. Witold Adamowski
Jednorodna przestrzeń publiczna - deklarowana zasada utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego w PRL
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwie
dr hab. Jacek Wołoszyn
Broń jądrowa w strategii bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwie
dr Grzegorz Ronek
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Rosji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwie
dr Grzegorz Ronek
Сепаратизм в Донбассе. Источники и контексты [Separatyzm na Donbasie. Źródła i konteksty]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Andrzej Gil prof. KUL
Współczesne znaczenie i składniki siły militarnej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
nauki o bezpieczeństwie
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Bezpieczeństwo międzynarodowe i regionalne. Perspektywa Polski i Ukrainy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
nauki o bezpieczeństwie
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Infrastruktura krytyczna – metody prowadzenia terroru i dywersji na obiektach o znaczeniu strategicznym dla państwa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
inżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki o bezpieczeństwie
dr inż. Witold Adamowski
Legia Akademicka jako aktywny podmiot w polityce bezpieczeństwa lokalnego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Kryteria optymalizacji definiowania nowych zagrożeń: analiza przypadku infrastruktury podziemnej jako czynnika śmierci masowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
inżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki o bezpieczeństwie
dr inż. Witold Adamowski
Odzyskiwanie nadwyżek żywności a bezpieczeństwo żywnościowe. Casus - Francja
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34160 zweryfikowanych pozycji.