Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Zdrowie jako doświadczenie życiowej równowagi w ujęciu hermeneutycznym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofianauki o zdrowiunauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
Social support and psychosocial functioning in women after mastectomy [Wsparcie społeczne i psychologiczne funkcjonowanie u kobiet po mastektomii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznenauki o zdrowiu
dr hab. Małgorzata Tatala prof. KUL
The role of emotional intelligence in attitudes towards elderly patients – Comparative study of medical students from rural and urban areas [Rola inteligencji emocjonalnej w postawach wobec pacjentów w podeszłym wieku. Analiza porównawcza studentów medycyny ze wsi i miasta]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Potrzeby rozwojowe dziecka i ich zaspokajanie w kontekście zmian wdrożeniowych urlopu rodzicielskiego - ekspertyza familiologiczna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o zdrowiunauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
The role of selenium in arsenic and cadmium toxicity: an updated review of scientific literature [Rola selenu w toksyczności arsenu i kadmu: aktualny przegląd literatury naukowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
The Health Care Aide Position in Nursing Homes: A Comparative Survey of Nurses’ and Aides’ perceptions [The Health Care Aide Position in Nursing Homes: A Comparative Survey of Nurses’ and Aides’ perceptions]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zdrowiupedagogika
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Selected Health Behaviours of Nurses [Wybrane zachowania zdrowotne pielęgniarek]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr hab. Maria Chuchra prof. KUL
Rehabilitacja kompleksowa - źródła i zasady realizacji
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2018
nauki o zdrowiupsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski
Odpowiedzialność prokreacyjna i jej przejawy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o zdrowiunauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Wspieranie rodzin w przyjęciu i trosce o życie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o zdrowiunauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Zagrożenia profilaktycznej funkcji rodziny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o zdrowiunauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Seks i odpowiedzialność
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2018
nauki o zdrowiunauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Personalizm podstawą filozoficzną medycyny spersonalizowanej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki o zdrowiunauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek
Pomoc rodzinie z osobą w terminalen fazie choroby nowotworowej na przykładzie Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o zdrowiunauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Agresja u dzieci i młodzieży a postawy rodzicielskie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Służba terminalnie chorym w Nowej Karcie Pracowników Służby Zdrowia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o zdrowiunauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński prof. KUL
Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn w czasie wolnym od pracy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr hab. Maria Chuchra prof. KUL
Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży – diagnoza i wybrane formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Obraz choroby u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Niepomyślna diagnoza prenatalna wyzwaniem dla rodziców, personelu medycznego oraz społeczeństwa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Lifestyle of the elderly living in rural and urban areas measured by the FANTASTIC Life Inventory
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Patient-doctor communication in healthcare facilities – Part 2 [Relacja pacjent-lekarz w chronie zdrowia – część 2]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o zdrowiu
mgr Katarzyna Drop
Physician-patient communication in healthcare facilities [Komunikacja lekarz-pacjent w placówkach służby zdrowia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o zdrowiu
mgr Katarzyna Drop
Fijałkowski Włodzimierz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o zdrowiupedagogika
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Protective activity of pyruvate against vanadium-dependent cytotoxicity in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells [Ochronne właściwości pirogronianu wobec cytotoksyczności indukowanej przez wanad w komórkach jajnika chomika chińskiego linii CHO-K1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
The effect of selenium, as selenite, on vanadate-induced ROS generation in CHO-K1 cells measured using dichloro-dihydro-fluorescein diacetate (DCFH-DA) assay [Wpływ selenu (w postaci seleninu) na generację RFT indukowaną przez wanadan w komórkach CHO-K1 mierzoną przy pomocy dwuoctanu dichloro-dihydro-fluoresceiny (DCFH-DA)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemicznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Zaburzona więź psychiczna w rozwoju psychospołecznym a reaktywne zaburzenie przywiązania u dzieci i młodzieży
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
nauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Mutyzm wybiórczy czyli dziecko cierpiące w milczeniu we współczesnym świecie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
nauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski
Psychologia i psychoterapia wobec wolności
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Krzysztof Ciepliński
Ogółem w bazie dostępnych jest: 36166 zweryfikowanych pozycji.