Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Selected determinants of spirituality among nurses [Wybrane uwarunkowania duchowości wśród pielęgniarek]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Processes of a Transformation of Young Drivers’ Responsibility for Health—Carpe Diem [Procesy transformacji odpowiedzialności młodych kierowców za zdrowie - Carpe Diem ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiu
dr Monika Dacka
Processes of a Transformation of Young Drivers’ Responsibility for Health—Carpe Diem [Procesy transformacji odpowiedzialności młodych kierowców za zdrowie - Carpe Diem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki o zdrowiu
dr Natalia Kajka
Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion [Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Przyjaciel kobiet. Profesor Włodzimierz Fijałkowski
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o zdrowiupedagogika
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Quality of Life and Its Correlates in People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions [Poczucie jakości życia i jego korelaty u osób skazanych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiupsychologia
dr Elżbieta Talik
Wywiad narracyjny w badaniach pielęgniarskich oraz w opiece pielęgniarskiej - przegląd literatury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiu
dr hab. Iwona Wieżel
The temperament Risk Factor, Disease Severity, and Quality of Life in Patients with Psoriasis [Temperamentalny czynnik ryzyka, ciężkości choroby i jakości życia u pacjentów chorujących na łuszczycę]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiupsychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Ocena opieki perinatalnej jako przedmiot badań kobiet po poronieniu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
The Level of Health Literacy of Seniors Living in Eastern Region of Poland. Preliminary Study [The Level of Health Literacy of Seniors Living in Eastern Region of Poland. Preliminary Study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Zmęczenie przewlekłe zagrożeniem współczesnej młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki biologicznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Lęki i zamartwianie się u współczesnych nastolatków
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Depresja, osamotnienie a przeżyta trauma u dzieci i młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Nurses' spiritual attitudes and involvement- Validation of the Polish version of the Spiritual Attitude and Involvement List
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Lifestyle Practices, Satisfaction with Life and the Level of Perceived Stress of Polish and Foreign Medical Students Studying in Poland
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Funkcjonowanie rodziny z chorobą nowotworową dziecka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Pomoc dziecku z chorobą nowotworową i jego rodzinie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Social support as a moderator between the perception of the disease and stress level in lung cancer patients
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Social support as a moderator between the perception of the disease and stress level in lung cancer patients [Moderacyjna rola wsparcia społecznego między obrazem choroby 
a poziomem stresu wśród pacjentów z chorobą nowotworową płuc ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiupsychologia
dr Agata Poręba-Chabros
Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historianauki medycznenauki o kulturze i religiinauki o zdrowiupedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
Psychologiczne korelaty podejmowania samoleczenia lekami OTC
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Piotr Mamcarz
Perception of health, health behaviours and the use of prophylactic examinations in postmenopausal women
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Religiousness and Cultural Competences among Nurses in the Context of Social Changes [Religijność a kompetencje kulturowe pielęgniarek w kontekście przeobrażeń społecznych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Protective effects of dietary antioxidants against vanadium-induced toxicity: a review [Ochronne działanie antyoksydantów z diety wobec toksyczności wanadu: artykuł przeglądowy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Zdrowie jako doświadczenie życiowej równowagi w ujęciu hermeneutycznym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofianauki o zdrowiunauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
Opieka społeczna u protestantów w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historianauki o zdrowiupedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
Gęś – arystokratka na polskich stołach. Walory gęsiny i przepisy kulinarne
Książka popularyzująca naukę
Rok: 2019
nauki o zdrowiu
dr Edward Gigilewicz
Social support and psychosocial functioning in women after mastectomy [Wsparcie społeczne i psychologiczne funkcjonowanie u kobiet po mastektomii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznenauki o zdrowiu
dr hab. Małgorzata Tatala prof. KUL
W kierunku medycyny personalizowanej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o zdrowiunauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
The role of emotional intelligence in attitudes towards elderly patients – Comparative study of medical students from rural and urban areas [Rola inteligencji emocjonalnej w postawach wobec pacjentów w podeszłym wieku. Analiza porównawcza studentów medycyny ze wsi i miasta]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39461 zweryfikowanych pozycji.