Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historianauki medycznenauki o kulturze i religiinauki o zdrowiupedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
Psychologiczne korelaty podejmowania samoleczenia lekami OTC
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Piotr Mamcarz
Protective effects of dietary antioxidants against vanadium-induced toxicity: a review [Ochronne działanie antyoksydantów z diety wobec toksyczności wanadu: artykuł przeglądowy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Social Prestige of Internal Medicine [Społeczny prestiż medycyny wewnętrznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medycznepsychologia
dr Michał Wiechetek
Pedophilia – definitions of the disorder. Selected clinical, legal, and social issues [Pedofilia – definicje zaburzenia. Wybrane zagadnienia kliniczno–prawno–społeczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznenauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Potential donors of biological material to biobanks - psychosocial characteristics [Potential donors of biological material to biobanks - psychosocial characteristics]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznepsychologia
dr Michał Wiechetek
Psychological factors modifying various dimensions of biobanking attitudes [Psychological factors modifying various dimensions of biobanking attitudes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznepsychologia
dr Michał Wiechetek
Social support and psychosocial functioning in women after mastectomy [Wsparcie społeczne i psychologiczne funkcjonowanie u kobiet po mastektomii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznenauki o zdrowiu
dr hab. Małgorzata Tatala prof. KUL
Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air [Mikrosporidia Nosema spp. - obligatoryjnego pasożyta pszczół - przenoszą się z powietrzem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki leśnenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Waldemar Kazimierczak
The influence of electromagnetic fields generated by wireless connectivity systems on the occurrence of emotional disorders in women: A preliminary report [The influence of electromagnetic fields generated by wireless connectivity systems on the occurrence of emotional disorders in women: A preliminary report]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznepsychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
The role of selenium in arsenic and cadmium toxicity: an updated review of scientific literature [Rola selenu w toksyczności arsenu i kadmu: aktualny przegląd literatury naukowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Selected Health Behaviours of Nurses [Wybrane zachowania zdrowotne pielęgniarek]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr hab. Maria Chuchra prof. KUL
ACE insertion/deletion polymorphism (rs4646994) is associated with the increased risk of multiple myeloma [Polimorfizm insercji / delecji ACE (rs4646994) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem szpiczaka mnogiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medyczne
mgr Wojciech Styk
The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases [The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Autyzm - rys historyczny - diagnoza - objawy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Autyzm - rys historyczny - diagnoza - objawy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Emodin Reduces the Activity of (1,3)-β-D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin [Emodin Reduces the Activity of (1,3)- β -D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Personalizm podstawą filozoficzną medycyny spersonalizowanej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki o zdrowiunauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofianauki medycznenauki socjologicznepsychologia
dr Andrzej Januszewski
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofianauki medycznenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Agresja u dzieci i młodzieży a postawy rodzicielskie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Działania szkół wyższych i instytucji finansujących naukę na rzecz etyki badań z udziałem ludzi
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki medycznenauki socjologicznenauki teologicznepsychologia
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Astragalus membranaceus we współczesnej farmakognozji. Część II: Działanie wspomagające płodność
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki medyczne
dr Monika Jach
Coping with stress and quality of life in woman with stress urinary incontience [Zmaganie się ze stresem i jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki medyczne
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Ocena sytuacji prawnej fizjoterapeutów w zakresie kontynuacji uprawnień zawodowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki medycznenauki prawne
dr Katarzyna Mełgieś
Astragalus membranaceus we współczesnej farmakognozji. Część I: Działanie hamujące procesy starzenia organizmu.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki medyczne
dr Monika Jach
Obraz choroby u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży – diagnoza i wybrane formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Obraz choroby u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Samouszkodzenia ciała formą autodestrukcji u młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37647 zweryfikowanych pozycji.