Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Consistent projections and indicators in pairwise comparisons [Projekcje konsystentne i indykatory w metodzie porównań parami]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Przemysław Rutka
Towards Quantum-Secured Permissioned Blockchain: Signature, Consensus, and Logic [Towards Quantum-Secured Permissioned Blockchain: Signature, Consensus, and Logic]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Software tool for the analysis of the text steganography method based on the modification of the characters color [Oprogramowanie do analizy metody steganografii tekstowej na podstawie modyfikacji koloru znaków]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Probabilistic measure of space for neurocryptographic system solutions [Probabilistyczna miara przestrzeni dla rozwiązań systemu neurokryptograficznego]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Error modeling in semiconductor memory of computers [Modelowanie błędów w pamięci półprzewodnikowej komputerów]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Automatyczne rozpoznawanie podobieństwa melodii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Применение форматов электронных книг при передаче конфеденциальной информации методами компьютерной стеганографии [Wykorzystanie formatów książek elektronicznych do przekazywania informacji poufnych metodami steganografii komputerowej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Methods, Software and Hardware Tools for Cryptocurrency Technologies [Metody, oprogramowanie i narzędzia sprzętowe dla technologii kryptowalutowych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ МНОГОКЛЮЧЕВОЙ СИСТЕМЫ [Modelowanie matematyczne odporności steganograficznej systemu wielokluczowego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Улучшение точности позиционирования динамических объектов в системах геолокации [Ulepszenie dokładności pozycjonowania obiektów dynamicznych w systemach geolokacyjnych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
A simple voting protocol on quantum blockchain [A simple voting protocol on quantum blockchain]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki fizyczne
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Blockchain w zdecentralizowanej autoryzacji transakcji barterowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Michał Horodelski
Modelowanie procesów mnogich/masowych PRM przy wykorzystaniu czasowej sieci Petriego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Michał Horodelski
Symulacje algorytmu ratowania życia z wykorzystaniem synchronizacji danych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Michał Horodelski
Zastosowanie KBS do szybkiej identyfikacji częstotliwości z EEG
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Michał Horodelski
Использование нейронных сетей в системах криптографического преобразования информации [Zastosowanie sieci neuronowych w systemach konwersji informacji kryptograficznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2004
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Ogółem w bazie dostępnych jest: 36966 zweryfikowanych pozycji.