Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The exhibition “Village and Small Town” and the “Borderland Town” in Biłgoraj. Rescuing memory or falsifying the history of an image of a Polish traditional landscape [„Wieś i miasteczko” a „miasteczko kresowe”. Ratowanie pamięci czy falsyfikacja historycznego krajobrazu Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistyka
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Dwa kościoły, dwóch architektów, jedna sylweta – „styl narodowy” a zapożyczanie form w architekturze sakralnej II RP
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistyka
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Odzyskiwanie przestrzeni publicznych w miejscowościach z ruchem tranzytowym na przykładzie Grybowa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
The problem of homogenisation of natural landscapes in Lublin by alien plant species. [Problem ujednolicania krajobrazów roślinnych Lublina przez gatunki roślin obcego pochodzenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Wizualna percepcja kolorystyki i możliwości jej wykorzystania w budowaniu ładu przestrzennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Wpływ ukształtowania terenu na funkcjonowanie i rozwój systemu przyrodniczego miasta na przykładzie Lublina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Перспективи розбудови транспортної мережі Закарпатської області в межах транскордонних територій з країнами ЄС [Perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej Zakarpacia na obszarach przygranicznych z krajami UE]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
architektura i urbanistyka
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Atrakcyjność wizualna ciągów pieszych w miastach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Peter Zumthor
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Можливості застосування досвіду данії у розвитку велотуризму в місті ужгород [Możliwości wykorzystania doświadczenia Danii w rozwoju turystyki rowerowej w mieście Użhorod]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
The problem of homogenisation of natural landscapes in Lublin by alien plant species [Problem ujednolicania krajobrazów roślinnych Lublina przez gatunki roślin obcego pochodzenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939)
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Method of valorisation of roadside sacral objects [Metoda waloryzacji przydrożnych obiektów sakralnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Method of valorisation of roadside sacral objects [Metoda waloryzacji przydrożnych obiektów sakralnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Piotr Kulesza
Małe przydrożne obiekty sakralne w gminie Borzechów (województwo lubelskie) i ich dendroflora
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Piotr Kulesza
Small roadside sacral structures in Borzechów Commune (Lublin Region) and their dendroflora [Małe przydrożne obiekty sakralne w gminie Borzechów (województwo lubelskie) i ich dendroflora]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Small roadside sacral structures in the Borzechów commune (Lublin region) and their dendroflora
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykanauki o sztucerolnictwo i ogrodnictwo
dr Małgorzata Żak-Kulesza
Roślinność naturalna zastosowana w ekstensywnym ogrodzie na dachu Tarasów Zamkowych w Lublinie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Współczesne problem parków Lubelszczyzny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Wpływ zieleni przyulicznej na kształtowanie estetyki miast na przykładzie Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Atrakcyjność wizualna ciągów pieszych w miastach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Zieleń jako element podnoszący atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Opactwo cysterskie w Cârța na tle architektury zakonnej Siedmiogrodu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykahistorianauki o sztuce
mgr Natalia Woszuk
Dworce kolejowe magistrali węglowej – projekty konkursowe i realizacje
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistyka
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Architektura modernizmu w Lublinie. Zabytek czy przeżytek?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykanauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Symboliczno-teologiczna wymowa chrześcijańskiego ołtarza w kontekście przeobrażeń jego formy i umiejscowienia, w świetle pism i dokumentów Kościoła
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykanauki o kulturze i religiinauki o sztuce
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Współczesne problemy zabytkowych parków Lubelszczyzny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
mgr inż. Paweł Adamiec
Sacrum w krajobrazie a krajobraz sakralny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Ks. dr hab. Jacek Łapiński prof. KUL
Wpływ rzeźby terenu na walory krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych na Lubelszczyźnie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Characteristics and health conditions of the lindens (Tilia sp.) in alleys layout of Naleczowska street in Lublin [Stan zdrowotny lipowej alei przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39461 zweryfikowanych pozycji.