Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Fundacje sakralne wojewody wołyńskiego Seweryna Józefa Rzewuskiego (po 1694-1755)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Rewitalizacja przestrzeni miasta poprzez sztukę. Przypadek Stoczni Gdańskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Melodie prefacji pozamszalnych w Pontificale Plocense z XII wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Polityka kulturalna Firlejów z Dąbrowicy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
O kilku korespondencyjnych wskazówkach dla Józefy Orańskiej w nawiązaniu do jej badań nad twórczością Szymona Czechowicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Franciszek Lilius’ musical output and its dissemination in the seventeenth and eighteenth centuries [Recepcja twórczości Franciszka Liliusa w XVII i XVIII wieku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Marek Bebak
Kielecki okres w twórczości Kazimierza Wiszniewskiego.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Krakowskie spojrzenie na muzykę organową okresu Wielkiego Postu
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
Eksperyment form przestrzennych w Elblągu – niechciane dziś dziedzictwo PRL-u?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
Recepcja lubelskiej, staropolskiej sztuki książki w Lublinie na przełomie XIX i XX wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
The Image of Art Between Ideology and Modernity. Elbląg Biennales of Spatial Forms in 1960's Poland [Oblicze sztuki pomiędzy ideologią a nowoczesnością. Biennale Form Przestrzennych w Elblągu w Polsce w latach 60. XX wieku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Ludowa recepcja ewangelicznej przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni z żywej tradycji "Chrześcijanie katolicy proszę posłuchajcie"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Sejm lubelski 1703 roku, ceremoniał i ikonografia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Początki są zawsze najważniejsze… Geneza i działalność Galerii Foksal. Teksty programowe, wystawy, wydarzenia, artyści, 1955-1970
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
Czy mężczyźni marzą o stroju superbohatera? Wzorce męskości osadzone w kulturowym kontekście stroju herosa popkultury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
What Is Needed Is Concentration, Inner Silence and Willingness to Listen. Koji Kamoji in Creative Dialogue with Polish Artists [Potrzebne jest skupienie, wewnętrzna cisza, chęć słuchania. Koji Kamoji w artystycznym dialogu z polskimi artystami]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
"Gdzie przeszłość sztuki tak obfita". Norwid we Florencji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Homo religiosus. Twórczość religijna Stanisława Moniuszki w kontekście jego postawy życiowej i wobec dziewiętnastowiecznego kryzysu muzyki kościelnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Marek Bebak
Das Reimoffizium von der Hl. Katharina im Pontificale von Płock aus dem 12. Jahrhundert
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
“French connection”. The contacts of Władysław Czartoryski in Egypt and his acquisition of late antique textiles – the background for the history of the collection [“French connection”. The contacts of Władysław Czartoryski in Egypt and his acquisition of late antique textiles – the background for the history of the collection]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Anna Głowa
Edmonton
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr hab. Piotr Chlebowski prof. KUL
"Lamb Lies Down On Broadway" Genesis - formy przebiegu narracji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr hab. Piotr Chlebowski prof. KUL
Chrystus i dzieci. Rysunkowe inedita Norwida
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
"Lamb Lies Down On Broadway" Genesis - formy przebiegu narracji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Akustyczna teoria dźwięku muzycznego Josepha Sauveura
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Adam Marczyński około roku 1955 a mit wolności
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Izrael w akwafortach i akwatintach Anny Marii Perłowskiej-Weiser
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Wokół Galerii Białej w lubelskim Centrum Kultury – jej twórcy i artyści
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
nauki o sztuce
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Portret matrony and Starzec. Norwid's unknown drawings [Portret matrony oraz Starzec. Nieznane rysunki Norwida]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
The emerald of Emperor Tiberius - the "true" images of Christ in Norwid's works [Szmaragd cesarza Tyberiusza – „prawdziwe” wizerunki Chrystusa w twórczości Norwida]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35945 zweryfikowanych pozycji.