Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Image of Art Between Ideology and Modernity. Elbląg Biennales of Spatial Forms in 1960's Poland [Oblicze sztuki pomiędzy ideologią a nowoczesnością. Biennale Form Przestrzennych w Elblągu w Polsce w latach 60. XX wieku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Sejm lubelski 1703 roku, ceremoniał i ikonografia.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Homo religiosus. Twórczość religijna Stanisława Moniuszki w kontekście jego postawy życiowej i wobec dziewiętnastowiecznego kryzysu muzyki kościelnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Marek Bebak
Das Reimoffizium von der Hl. Katharina im Pontificale von Płock aus dem 12. Jahrhundert
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Chrystus i dzieci. Rysunkowe inedita Norwida
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
"Lamb Lies Down On Broadway" Genesis - formy przebiegu narracji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Akustyczna teoria dźwięku muzycznego Josepha Sauveura
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Izrael w akwafortach i akwatintach Anny Marii Perłowskiej-Weiser
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Adam Marczyński około roku 1955 a mit wolności
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Wokół Galerii Białej w lubelskim Centrum Kultury – jej twórcy i artyści
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
nauki o sztuce
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Nowości wydawnicze
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Rzeźby i pomniki Mariana Koniecznego na Lubelszczyźnie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Karmelitańskie obrazy z kościoła pw. Józefa Oblubieńca w Lublinie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Wspomnienie o Śp. Ks. Profesorze Janie Chwałku, długoletnim wykładowcy w Instytucie Muzykologii KUL
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949–1956). Źródła – nieznane fakty – repertuar – recepcja krytyczna
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztucepedagogikasztuki filmowe i teatralne
dr Elżbieta Stoch
„W środku Sarmacji Italię nam urządził”. Franciszek Lilius i italomania w dawnej Polsce
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Marek Bebak
Greckie i łacińskie warianty Piety. Pieta z Konopnicy w Muzeum Narodowym w Poznaniu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Cyprian Norwid : katalog prac plastycznych. Dział 1, Prace zachowane. T. 3, Prace w albumach 3. Prace luźne. 1
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Pontificale Plocense z XII wieku jako źródło do badań monodii gregoriańskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Ścibor Józef
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Pawlak Ireneusz Jakub
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
[Rec.:] Tomasz Jeż, Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017, ss. 627, ISBN 978-83-65886-11-8
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Opactwo cysterskie w Cârța na tle architektury zakonnej Siedmiogrodu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykahistorianauki o sztuce
mgr Natalia Woszuk
Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Marek Bebak
Moniuszko — nie tylko kompozytor
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Marek Bebak
Kamienne alegorie. O wierszach Zbigniewa Herberta inspirowanych twórczością rzeźbiarską
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Małgorzata Peroń
Monodia liturgiczna jako przedmiot badań muzykologicznych - próba syntezy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II w świetle opracowania Dolores Moniki Nowak PDDM
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Nowości wydawnicze
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Psalmodia w Pontificale Plocense z XII wieku jako istotne kryterium identyfikacji proweniencji źródeł liturgiczno-muzycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35337 zweryfikowanych pozycji.