Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Kamienne alegorie. O wierszach Zbigniewa Herberta inspirowanych twórczością rzeźbiarską
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Małgorzata Peroń
Monodia liturgiczna jako przedmiot badań muzykologicznych - próba syntezy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Wasilewska Jolanta Elżbieta
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o sztuce
mgr Jolanta Wasilewska
España juega con negras. Zermeño y la nomenclatura defensiva de San Fernando de figuras como alegoría ajedrecística [Hiszpania bawi się czarnymi. Zermeño i defensywna nomenklatura San Fernando jako alegoria szachowa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki o sztuce
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Jarosław Kapuściński
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Miłosz Magin
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Light and luminosity in early medieval mosaics on the example of the representation of the Last Judgement on the west wall of Torcello’s Basilica [in:] L. Chrzanovski (Ed.), Lychnological Acts 4-5. Acts of the 4th and the 5th General Congresses of the International Lychnological Association (15-19 May 2012, Ptuj and 8-10 Sept. 2015, Sibiu), Editions Monique Mergoil, Autumn 2018. [Light and luminosity in early medieval mosaics on the example of the representation of the Last Judgement on the west wall of Torcello’s Basilica [in:] L. Chrzanovski (Ed.), Lychnological Acts 4-5. Acts of the 4th and the 5th General Congresses of the International Lychnological Association (15-19 May 2012, Ptuj and 8-10 Sept. 2015, Sibiu), Editions Monique Mergoil, Autumn 2018.]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
F. Ceci, A. Krauze-Kołodziej, A. Nestorovic, Una stele di Orfeo. Il monumento funerario di Marco Valerio Vero a Poetovio (Ptuj, Slovenia), [in:] Ad ripam fluminis Danuvi. Papers of the 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces. Vienna, 11th–14th November 2015, "TYCHE Supplementbände" 2018 (ISBN 978-3-902976-93-2) [F. Ceci, A. Krauze-Kołodziej, A. Nestorovic, Una stele di Orfeo. Il monumento funerario di Marco Valerio Vero a Poetovio (Ptuj, Slovenia), [in:] Ad ripam fluminis Danuvi. Papers of the 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces. Vienna, 11th–14th November 2015, "TYCHE Supplementbände" 2018 (ISBN 978-3-902976-93-2)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
“Xaire 'Orpheu!". Perception of a mystery: the images of the myth of Orpheus on ancient coins [“Xaire 'Orpheu!”. Perception of a mystery: the images of the myth of Orpheus on ancient coins]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Michał Kondracki
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Michał Talma-Sutt
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Piotr Moss
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
The taming of space in recovered territories. The participatory aspects of biennale of spatial forms in Elbląg and visual arts symposium Wrocław '70 [Oswajanie przestrzeni ziem odzyskanych. Aspekty partycypacyjne biennale form przestrzennych w Elblągu i sympozjum plastycznego Wrocław '70]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
„Time for Revolution / Revollusion”. Awangarda między przeszłością a teraźniejszością, archiwum a performansem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucepedagogika
dr Elżbieta Stoch
Parnicki-Pudełko Stefan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
archeologiahistorianauki o sztuce
mgr Marek Górniak
Liedtke Antoni
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
historianauki o sztucenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
Manierystyczne pejzaże fantastyczne Martena van Valckenborcha
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Krzysztof Przylicki
Szukalski, [Album]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
nauki o sztuce
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Uniwersytecka kolekcja rzeźb
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Krzysztof Przylicki
Rethinking Polish assemblages of the 1960s: the re(turn) to things [Przemyśleć na nowo polskie asamblaże z lat 60. XX wieku - zwrot ku rzeczom]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Zoła Antoni
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Philosophy of Rhythm: Grotowski reads Eliot [Filozofia rytmu. Grotowski czyta Eliota]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofianauki o sztuce
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
Zaczarowanie świata na przykładzie East Side Story Igora Grubića. Lekcja z estetyki performatywności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
Piękna Pani - refleksje w roku jubileuszowym nad objawieniami Matki Bożej w Gietrzwałdzie i w Fatimie. Piękno Maryi-boskie Piękno. Z kręgu rozważań nad obrazem
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Sztuka religijna na wystawach Wiener Secession i Künstlerbund Hagen (1898-1933)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Sztuka religijna na wystawach Wiener Secession i Künstlerbund Hagen (1898-1933)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Religious Art at the Wiener Secession and Künstlerbund Hagen Exhibitions(1898-1933).
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Religious Art at the Wiener Secession and Künstlerbund Hagen Exhibitions(1898-1933).
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 32487 zweryfikowanych pozycji.