Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Obrazy eschatologiczne w ludowych pieśniach pogrzebowych w Opoczyńskiem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Dusza i sąd szczegółowy w wierzeniach ludowych mieszkańców w Opoczyńskiem i Radomskiem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Święta Barbara w tradycji ludowej.
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Działalność edytorska bibliofilów lubelskich (na podstawie kolekcji druków bibliofilskich Oddziału Zbiorów Specjalnych BU KUL)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historianauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religii
dr Arkadiusz Adamczuk
Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Chodzidło Teofil SVD
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Wpływ roku liturgicznego na kształtowanie tradycyjnego pożywienia w polskiej religijności ludowej.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o kulturze i religiinauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Transhumanist Dreams and/as Posthuman Nightmares in Black Mirror [Transhumanist Dreams and/as Posthuman Nightmares in Black Mirror ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Grzegorz Maziarczyk prof. KUL
Roczniki Kulturoznawcze
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Kulturoznawstwo
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o kulturze i religii
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Instytut Kulturoznawstwa
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o kulturze i religii
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Gruchoła Małgorzata
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Semiotyczne ograniczenia zakresu modernizacji dawnych przekładów biblijnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucepedagogika
dr Elżbieta Stoch
The Un-Corseted Body and the Retro-Future of the Pre-Raphaelite Dress [The Un-Corseted Body and the Retro-Future of the Pre-Raphaelite Dress]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o kulturze i religii
dr Anna Antonowicz
"Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura"
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
Gajek Jan Sergiusz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
mgr Marek Górniak
Umieranie w obrzędowości ludowej. Tradycja a współczesność
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o kulturze i religiinauki o kulturze i religiinauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
La leche de pantera, bebida de la legión española [Mleko pantery. Napój hiszpańskich legionistów]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
historianauki o kulturze i religii
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Durczak Joanna
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o kulturze i religii
dr Marietta Izdebska
Coccopalmerio Francesco
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o kulturze i religii
dr Marietta Izdebska
Ravasi Gianfranco
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o kulturze i religii
dr Marietta Izdebska
Durczak Jerzy
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o kulturze i religii
dr Marietta Izdebska
Bertone Tarcisio
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o kulturze i religii
dr Marietta Izdebska
Studencki Teatr Anglistów
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o kulturze i religii
dr Marietta Izdebska
Riccardi Andrea
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o kulturze i religii
dr Marietta Izdebska
Pracownia Wojskowo-Historyczna
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o kulturze i religii
dr Marietta Izdebska
Europejskie Stowarzyszenie Badań Ekumenicznych „Societas Oecumenica”
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Przemysław Kantyka prof. KUL
Русь и русская традиция в историческом нарративые холмского униатского епископа Якова Суши [Ruś i tradycja ruska w historycznej narracji unickiego biskupa chełmskiego Jakuba Suszy]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o kulturze i religii
dr hab. Andrzej Gil prof. KUL
Współczesne formy świętowania letniego przesilenia w przestrzeni miasta
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o kulturze i religii
dr hab. Tomasz Rokosz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 32796 zweryfikowanych pozycji.