Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and its doctrine – a philosophical approach [Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i jego doktryna z perspektywy filozofii ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Religion and Religiosity in Contemporary Poland [Religia i religijność we współczesnej Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Dariusz Wadowski
Joseph Ratzinger on the Encyclical Fides et ratio of St. John Paul II [Joseph Ratzinger o encyklice Fides et ratio świętego Jana Pawła II]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
„Motorola” i „Giwi” – bohaterowie i święci „ruskiego świata”. Idealizacja i sakralizacja w kontekście ideologii neoimperialnej Aleksandra Dugina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Cywilizacja rosyjska według Aleksandra Dugina. Studia historiozoficzno-antropologiczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Kompetencje medialne nauczycieli w dobie nowych technologii. Kilka refleksji socjologa i kulturoznawcy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
The Integrated Man as a Precondition of Honest Business [Człowiek integralny jako warunek uczciwego biznesu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansefilozofianauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Jan Kłos
The Myth of Russian Exceptionalism: Russia as a Civilization and Its Uniqueness in Aleksandr G. Dugin’s Thought [Mit rosyjskiego ekscepcjonalizmu. Rosja jako cywilizacja i jej wyjątkowość w myśli Aleksandra G. Dugina]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Research on Folk Religiosity in the Department of Religious Studies and Missiology KUL [Badania nad religijnością ludową w Katedrze Religiologii i Misjologii KUL]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej. Wydanie II poprawione
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
review of "Small-Screen Souths: Region, Identity, and the Cultural Politics of Television" [recenzja naukowa książki "Small-Screen Souths: Region, Identity, and the Cultural Politics of Television"]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o kulturze i religii
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
Konsekwencje upadku Związku Radzieckiego w neoimperializmie Aleksandra G. Dugina
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Ks. dr Andrzej Wronka jako administrator apostolski na Pomorzu Nadwiślańskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
Duchowieństwo katolickie Pomorza Nadwiślańskiego a proces kształtowania się II Rzeczypospolitej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
Instytut Kulturoznawstwa
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o kulturze i religii
dr hab. Wanda Bajor prof. KUL
Łzy Matki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
Literacka twórczość duchowieństwa na łamach „Pielgrzyma”
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
Russia’s Mission in Aleksandr G. Dugin’s Eyes: The Ideological Weaknesses of the Soviet Union and the Future Ideology of the Russian Federation [Misja Rosji w oczach Aleksandra G. Dugina: Ideologiczne słabości Związku Radzieckiego i przyszła ideologia Federacji Rosyjskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Neomarksizm, czyli Mądrość etapu
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o kulturze i religii
dr hab. Tomasz Panfil
Dzień świętego Szczepana w religijności i kulturze ludowej w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
[Rec.] Joanna Pakuza, Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie ich wspomnień, Wydawnictwo WueM, Katowice 2018, ss. 354
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historianauki o kulturze i religii
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
Wyrażenie „Polish death camps” i jego innojęzyczne odpowiedniki. Komentarz lingwistyczny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historiajęzykoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracji
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
review of a book by Ashli Quesinberry Stokes and Wendy Atkins-Sayre, "Consuming Identity: The Role of Food in Redefining the South" [recenzja książki naukowej Ashli Quesinberry Stokes and Wendy Atkins-Sayre, "Consuming Identity: The Role of Food in Redefining the South"]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o kulturze i religii
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
Sobótka a noc świętojańska
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Kulturowo-cywilizacyjna tożsamość Państwa Izrael z perspektywy rosyjskiego neokonserwatyzmu w ujęciu Aleksandra G. Dugina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Права человека с христианской и Исламской точек зрения (Prava cheloveka s khristianskoy i Islamskoy tochek zreniya) [Prawa człowieka z punktu widzenia chrześcijaństwa i islamu]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofianauki o bezpieczeństwienauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Droga Krzyżowa i Kalwarie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
historianauki o kulturze i religii
dr hab. Tomasz Panfil
Obrazy eschatologiczne w ludowych pieśniach pogrzebowych w Opoczyńskiem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Znaki miłosierdzia w dziełach polskich pozytywistów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska prof. KUL
Dusza i sąd szczegółowy w wierzeniach ludowych mieszkańców w Opoczyńskiem i Radomskiem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35945 zweryfikowanych pozycji.